Detail projektu

Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2016

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Návrh je věnován analýze dynamických jevů probíhajících v železniční trati. Zvyšováním rychlostí na železničních tratích se zvyšují dynamické účinky působící na konstrukci koleje. Tyto účinky nepříznivě působí na kolej a vedou k rozvoji vad, které se následně projeví dalším zvyšováním dynamických účinků. Projekt zahrnuje teoretickou i experimentální část. Získané poznatky budou zahrnovat parametry umožňující ocenit dynamické chování železniční tratě, metody jejich získávání a kalibrace matematických modelů.

Označení

FAST-S-15-2806

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2015 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2016)

Výsledky

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Investigation of Stress in the Railway Substructure in the Turnout. In 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015. 1. Praha CR: CTU Prague, 2015. p. 372-379. ISBN: 978-80-01-05735-3.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analysis of dynamic parameters of rail fastening by short time fourier transformation method. Akustika, 2015, vol. 24, no. 2, p. 33-41. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. ANALYSIS OF DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENING BY BORN-JORDAN TRANSFORMATION. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 1. Bratislava, Slovenská republika: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. p. 652-657. ISBN: 978-80-227-4463-8.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V.; SEELMANN, H. Assessment of dynamic parameters of rail fastening. Communications, 2016, vol. 18, no. 3, p. 65-70. ISSN: 1335-4205.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J. Evaluation of the Railway Substructure in the Turnout with the Movable Frog by Help of Decomposition. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 300-303. ISBN: 978-3-03835-531-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

SMUTNÝ, J.; NOHÁL, V. VIBRATION ANALYSIS IN THE GRAVEL BALLAST BY MEASURING STONE METHOD. Akustika, 2016, vol. 25, no. 1, p. 22-28. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Born-Jordan transformation. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 837, p. 89-94. ISSN: 1660-9336.
Detail

SMUTNÝ, J.; NOHÁL, V.; BÍLEK, J.: S2015_1; Software for evaluation of response signals measured on the rail fastening. Ústav železničních konstrukcí a staveb, C239, ftp://147.229.19.208/RIV/Software/. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/. (software)
Detail