Detail projektu

Zařízení pro měření vnitřní teploty kolejnic

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Hlavní náplní projektu je vyvinutí a stavba měřícího přístroje pro zjišťování vnitřní teploty kolejnic, díky němuž by bylo možné jednoduchým způsobem určovat jednu složku napětí v bezstykové koleji. Měření uskutečněná tímto přístrojem umožní získání podrobnějších poznatků o termickém spolupůsobení bezstykové koleje a železničních mostů.

Označení

FAST-J-11-47

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Říha Tomáš, Ing. - hlavní řešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

ŘÍHA, T. Detaily konstrukce zařízení pro měření teploty kolejnic. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Young Scientist 2012 - Book of Abstracts. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

ŘÍHA, T. ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ VNITŘNÍ TEPLOTY KOLEJNIC. In Juniorstav 2012 - Sborník anotací. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 230-230. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail