doc. Ing.

Otto Plášek

Ph.D.

FAST, ZEL – vedoucí ústavu

+420 54114 7320
otto.plasek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  RAIF, L.; NAVRÁTIL, P.; VYHLÍDAL, M.; PLÁŠEK, O. Autonomní diagnostika výhybek na základě snímání dynamické odezvy projíždějícího vozidla. XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzitě v Žilině, 2023. s. 187-194. ISBN: 978-80-89276-62-2.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLÁŠEK, O.; CHUDĚJOVÁ, L.; SCHNEIDER, M.; SZABÓ, P. Ojíždění kolejnic v obloucích malých poloměrů. XXVI. Medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzitě v Žilině, 2023. s. 133-140. ISBN: 978-80-89276-62-2.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  KULICH, P.; PLÁŠEK, O. Railway track deflection analysis by using evolutionary algorithms. In Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2022. s. 23-26. ISBN: 978-80-01-06996-7.
  Detail

  VENDEL, J.; MACH, V.; PLÁŠEK, O.; VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T. Comprehensive Verification of The Behavior of The Continuous Welded Rail On The Bridge. In Modern railway for 21st Century. Acta Polytechnica CTU Proceeding. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. s. 54-60. ISBN: 978-80-01-06996-7.
  Detail | WWW

  VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; VENDEL, J.; PLÁŠEK, O. The Longh-Pitch Corrugation Development in Small Radii Curves. In Modern railway for 21st Century. Acta Polytechnica CTU Proceeding. Prague: Czech Technical University in Prague, 2022. s. 49-53. ISBN: 978-80-01-06996-7.
  Detail | WWW

  KRČ, R.; AMBUR, R.; HADAŠ, Z.; OLABY, O.; VUKUŠIČ, I.; PLÁŠEK, O.; ENTEZAMI, M.; DIXON, R. Condition monitoring and trend analysis of railway turnouts based on in-situ accelerometer measurements. PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY TECHNOLOGY: RESEARCH, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE. Edinburgh, United Kingdom: Civil-Comp Press, 2022.
  Detail | WWW

  JOUDAL, D.; KULICH, P.; PLÁŠEK, O. Porovnání metodik hodnocení kvality geometrie koleje. Vědeckotechnický sborník Správy železnic, 2022, roč. 2022, č. 7, s. 1-10. ISSN: 2694-9172.
  Detail | WWW

 • 2021

  PLÁŠEK, O.; VÁGNER, J.; TÝFA, L.; MICHÁLEK, T.; LIDMILA, M. Vzdělávání v oblasti vysokorychlostní železnice se zaměřením na vysoké školy. Nová železniční technika, 2021, roč. 29, č. 2, s. 6-12. ISSN: 1210-3942.
  Detail | WWW

  KRČ, R.; PODROUŽEK, J.; VUKUŠIČ, I.; PLÁŠEK, O. Data pre-processing effect on classification accuracy of convolutional neural networks for train type identification. Computational Science and AI in Industry (CSAI 2021). 2021. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BOGHANI, H.; AMBUR, R.; BLUMENFELD, M.; SAADE, L.; GOODALL, R.; WARD, C.; PLÁŠEK, O.; GOFTON, N.; MORATA, M.; ROBERTS, C.; DIXON, R. Sensitivity enriched multi-criterion decision making process for novel railway switches and crossings - a case study. European Transport Research Review, 2021, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN: 1866-8887.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  PLÁŠEK, O. Technologie prací na železničním svršku. In Technologie prací na železničním svršku. Technická knižnice autorizovaného technika a inženýra. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2020. s. 13-121. ISBN: 978-80-88265-17-7.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; APELTAUER, J.; VUKUŠIČ, I.; PLÁŠEK, O. Train Type Identification at S&C. JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0197-6729.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRČ, R.; PODROUŽEK, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I.; PLÁŠEK, O. Neural Network-Based Train Identification in Railway Switches and Crossings Using Accelerometer Data. JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 1-10. ISSN: 0197-6729.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  PLÁŠEK, O.; RAIF, L.; VUKUŠIČ, I.; SALAJKA, V.; ZELENKA, J. Design of new generation of switches and crossing. In Future trends in Civil Engineering. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2019. s. 277-301. ISBN: 978-953-8168-36-9.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SVĚRÁK, M.; SVOBODA, R. Vliv vnějšího prostředí na zřizování bezstykové koleje a její chování za provozu. In Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 26-34. ISBN: 978-80-02-02876-5.
  Detail

  RAIF, L.; PLÁŠEK, O. Projekt S-CODE: Revoluční koncepty výhybek. Silnice a železnice, 2019, roč. 14, č. 2, s. 10-12. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, O.; ZELENKA, J.; RAIF, L. Nová generace výhybek a výhybkových konstrukcí – evropský projekt S-CODE. Litomyšl: Agentura VIACO, 2019. s. 97-103.
  Detail | WWW

  VALEHRACH, J.; PLÁŠEK, O. Vlnkovitost kolejnic. In Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty. Děčín: Vyšší odborná škol a Střední průmyslová škola strojní, stavební, a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, 2019. s. 40-46. ISBN: 978-80-905733-6-9.
  Detail

  RAIF, L.; PLÁŠEK, O.; KOMÁREK, M.; MAREK, T.; MAJER, Z. PROJEKT S-CODE: NOVÉ KONCEPTY VÝHYBEK. In Súčasné problémy v kolajových vozidlách - PRORAIL 2019. Diel II. Žilina, Slovenská republika: VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2019. s. 155-162. ISBN: 978-80-89276-59-2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; ZELENKA, J.; KOHOUT, M.; RAIF, L.; MAREK, T.; VUKUŠIČ, I.; VUKUŠIČOVÁ, D. Nová generace výhybek a výhybkových konstrukcí – evropský projekt S-CODE. Nová železniční technika, 2019, roč. 27, č. 6, s. 14-22. ISSN: 1210-3942.
  Detail | WWW

 • 2018

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; ADAMEC, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; HRADIL, P.; SCHÜLLEROVÁ, B.; GUZIUR, P. Railway Buffer Stops Planning. In Road and Rail Infrastructure V. Zagreb, Croatia: Department of Transportation Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2018. s. 803-809. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

 • 2017

  VALEHRACH, J.; GUZIUR, P.; ŘÍHA, T.; PLÁŠEK, O. Assessment of rail long-pitch corrugation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 236, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Under Sleeper Pads in Switches & Crossings. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Praha: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLÁŠEK, O. Vzdělávání a příprava odborníků pro výstavbu a provozování vysokorychlostních tratí. Praha: SUDOP Praha a.s., 2017. s. 51-56.
  Detail

  SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; KALA, J.; PLÁŠEK, O. Dynamical response of railway switches and crossings. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering Conference, DYN-WIND 2017. MATEC Web of Conferences. CEDEX A: E D P SCIENCES, 2017. s. 1-6. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

 • 2016

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; BÍLEK, J. Hodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami. In Věda a výzkum pro práce na železniční dopravní cestě. Sborník přednášek. Děčín: VOŠ a SPŠ Děčín, 2016. s. 156-168. ISBN: 978-80-905733-3- 8.
  Detail

  PLÁŠEK, O. Current challenges for research activities in the field of railway infrastructure. In Acta Polytechnica CTU Proceedings. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 47-50. ISSN: 2336-5382.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M. Ověřování pražcových kotev z recyklovaného plastu. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2016, roč. 2016, č. 42, s. 12-22. ISSN: 1214-9047.
  Detail | WWW

  SALAJKA, V.; HRADIL, P.; PLÁŠEK, O. ANALÝZA CHOVÁNÍ ZARÁŽEDEL ČD. In 24th SVSFEM ANSYS User´ s Group Meeting and Conference 2016. 2016. s. 154-163. ISBN: 978-80-905525-3- 1.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KREJČIŘÍKOVÁ, H.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length. In Road and Rail Infrastructure IV. Road and Rail Structure IV. Zagreb: University of Zagreb, 2016. s. 405-411. ISSN: 1848-9842.
  Detail

 • 2015

  AUER, F.; POTVIN, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Podpražcové podložky v koleji. Nová železniční technika, 2015, roč. 23, č. 1, s. 21-29. ISSN: 1210-3942.
  Detail | WWW

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; VENDEL, J. Influence of Under Sleeper Pads on Track Quality. Akustika, 2015, roč. 23, č. 3, s. 28-33. ISSN: 1801-9064.
  Detail | WWW

  STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; PLÁŠEK, O.; BUCHTA, J. Katalog vad a poruch tramvajových tratí. Katalog vad a poruch asfaltových krytů tramvajových tratí. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2015. s. 1-55. ISBN: 978-80-214-5253- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; ADAMEC, V.; SALAJKA, V. Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel. Průběžná zpráva k 15. 11. 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-61.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva. Brno: 2015. s. 1-163.
  Detail

  SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; PLÁŠEK, O.; KALA, J. Numerical Analysis of Dynamical Response in Railway Switches and Crossings. International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015). Osaka, Japan: 2015. s. 212-212.
  Detail

  SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; PLÁŠEK, O.; KALA, J. Numerical Analysis of Dynamical Response in Railway Switches and Crossings. In Applied System Innovation - Proceedings of the International Conference on Applied System Innovation, ICASI 2015. Osaka, Japonsko: 2015. s. 1163-1168. ISBN: 9781138028937.
  Detail

 • 2014

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.; BÍLEK, J. Under Sleeper Pads in Railway Track. Communications, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 27-34. ISSN: 1335-4205.
  Detail

 • 2013

  ELIÁŠ, J.; PLÁŠEK, O. Dem simulation of railway ballast oedometric test. Railway track Science and Engineering. Paris: 2013. s. 1 (1 s.).
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Brno: 2013. s. 1-31.
  Detail

 • 2012

  PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 5/ 2012, s. 19-24. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Výpočty pražce z předpjatého betonu. Pražec BC 12 se čtyřmi tyčemi předpínací výztuže. Brno: 2012. s. 1-31.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 6/ 2012, s. 12-15. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M. Thermic interaction between continuous welded rail and the bridge. In Road and Rail infrastructure II. Proceedings of the Conference CETRA 2012. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2012. s. 491-497. ISBN: 978-953-6272-49- 5.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VALENTA, M. Monitoring of Interaction between Railway Superstructure and Bridge. In Proceedings of the Fist International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Stirlingshire, UK: Civil- Comp Press, 2012. s. 49-63. ISBN: 978-1-905088-53- 9.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout. In Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012. Zagreb, Croatia: Univerzity of Zagreb, Croatia, 2012. s. 641-647. ISBN: 978-953-6272-49- 5.
  Detail

 • 2011

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R. Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR. In Železniční dopravní cesta 2011. Děčín: VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, 2011. s. 101-112. ISBN: 978-80-254-8811- 9.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; PLÁŠEK, O.; BUREŠ, J. Railway Track Deformation Surveying Using GNSS Real and Virtual Reference. In INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 85-90. ISBN: 978-953-6082-15- 5.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; GERBER, U.; PLÁŠEK, O. Influence of USP on Dynamic Load in Turnout. In Railway Engineering 2011. London, UK: University of Westminster, 2011. s. 1-9. ISBN: 0-947644-69- 5.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O. Použití podpražcových podložek v srdcovkách výhybek. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2/ 2011, s. 63-73. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2010

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací. In Environmentální aspekty dopravních staveb. Nová železniční technika. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. s. 59-66. ISBN: 978-80-7204-696- 6. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Asphalt pavements of tram tracks - catalogue of defects and failures. In Road and Rail Infrastructure. Zagreb: University of Zagreb, 2010. s. 735-741. ISBN: 978-953-6272-37- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací. Nová železniční technika, 2010, roč. 18, č. 6, s. 15-19. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

 • 2009

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Hodnocení dynamických parametrů koleje. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 95-98. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-6. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V. Assessment of Railway Track Dynamic Parameters. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-8. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Použití pružných prvků v konstrukci koleje. In 5. Fórum kol' ajovej dopravy. Bratislava, SK: FO ART, s.r.o. Bratislava, 2009. s. 121-125. ISBN: 978-80-88973-50- 8.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In Railway Engineering- 2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. s. 1-11. ISBN: 0-947644-65- 2.
  Detail

  SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 115-118. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 47-50. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In RAILWAY ENGINEERING– 2009, 10th International Conference & Exhibition, ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE. 2009. s. 58-68. ISBN: 0-947644-64- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analysis of Railway Track Dynamic Parameters. In EVACES 09. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2009. s. 239-240. ISBN: 978-83-7125-184- 9.
  Detail

 • 2008

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou. Nová železniční technika, 2008, roč. 16, č. 5, s. 22-26. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou. In Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008. Liberec: SŽDC s.o., 2008. s. 97-107. ISBN: 978-80-254-1554- 2.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR. 4. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava: Spoľočnosť PSKD, 2008. s. 13-1 (13-6 s.)
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců. In Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2008. s. 109-112. ISBN: 978-80-8070-827-6.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R. Katalog poruch asfaltových krytů tramvajových tratí. In Sborník IX. dopravně - inženýrských dnů. Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Mikulov: Česká silniční společnosti, 2008. s. 147-153. ISBN: 978-80-02-02024-0.
  Detail

  PLÁŠEK, O. Provozní ověření vlivu zařízení pro snížení přestavného odporu výhybek. Železniční dopravní cesta po roce 2008. Děčín: VOŠ a SPŠ stavební Děčín, 2008. s. 65-70.
  Detail

 • 2007

  SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements. Akustika, 2007, roč. 2007, č. Volume 7, s. 28-35. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L. The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed. In 9th International Conference and Exhibition. 1. London, UK: London, 2007. s. 1-8. ISBN: 94-7644-611- 0.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic. Akustika, 2007, roč. 2007, č. Volume 7, s. 20-27. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení. In Experiment 07. Sborník. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 371-378. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lže v běžné koleji a ve výhybkách. Akustika, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 2-14. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení. Nová železniční technika, 2007, roč. 15, č. 6/ 2007, s. 30-35. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Design of Under Sleeper Pads for Turnout. Archiwum Instytutu Inzynierii Ladowej. Archives of Institute of Civil Engineering, 2007, roč. 2007, č. 3/ 2007, s. 241-249. ISSN: 1897- 4007.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; VYMLÁTIL, P. The Static Analysis of Track with Under Sleeper Pads. In 9th International Conference and Exhibition. 1. London, UK: University of Edinburgh, 2007. s. 1-10. ISBN: 94-7644-611- 0.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lože v běžné koleji a ve výhybkách. Akustika, 2007, roč. 2007, č. 8/ 2007, s. 2-14. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. The Use of Under Sleeper Pads as a Protection of Ballast in Plain Track and Turnouts. Akustika, 2007, roč. 2007, č. 8/ 2007, s. 2-14. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

 • 2006

  PLÁŠEK, O. Pružné prvky v konstrukci koleje - podpražcové podložky. In Děčín: VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně, 2006. s. 71-79.
  Detail

  PLÁŠEK, O. Teoretická a experimentální analýza chování betonových pražců v kolejovém loži. Brno: 2006.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; LANGER, V. Železniční stavby II. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2006.
  Detail

 • 2005

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; JANOŠTÍK, D.; MOCKOVČIAK, M. Chování dlouhých betonových pražců ve výhybkách v kolejovém loži. In Proc. of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 200 ( s.)ISBN: 80-8070-382- 5.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M. Železniční stavby I. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005.
  Detail

 • 2004

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. The Behaviour of Concrete Sleepers in Ballast. In Railway Engineering- 2004. London: Engineering Technics Press, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 0-947644-54- 7.
  Detail

  PLÁŠEK, O., ZVĚŘINA, P., SVOBODA, R., MOCKOVČIAK, M. Železniční stavby. Železniční svršek a spodek. 1. 1. Brno: CERM, 2004. 291 s. ISBN: 80-214-2621- 7.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SMUTNÝ, J. Měření napětí v pražcovém podloží ve výhybce. In Pozemné komunikácie a dráhy. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-8073-168- 3.
  Detail

  PLÁŠEK, O., VALENTA, M. The Monitoring of Train Operation Load. In Transport Systems Telematics TST 2004. Katowice: Faculty of Transport, Silesian University of Technology, 2004. s. 43 ( s.)ISBN: 83-917156-2- 0.
  Detail

  ZVĚŘINA, P., PLÁŠEK, O. Monitoring a diagnostika vad poruch krytů tramvajových tratí. In V. dopravně inženýrské dny. Mikulov: Česká silniční společnost, 2004. s. 101 ( s.)ISBN: 80-02-01642- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Ověřování žlabových výhybkových pražců. In Experiment 2004. Brno: CERM, 2004. s. 423 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

 • 2003

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Probabilistic Approach in Determining Operation Resistance of Switches. In Proceedings of the Sixth International Conference on "Maintence&Renewal of Permanent Way; Power & Signalling; Structures & Earthworks" (on CD). Edinburgh: Engineering Technics Press, 2003. s. 50 ( s.)ISBN: 0-947644-50- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O., VALENTA, M. Zkušenosti z měření a vyhodnocení dynamického namáhání konstrukce železničního svršku při zkušebních jízdách rychlostí 200 km.h- 1. In Proceedings of the 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2003. s. 196 ( s.)ISBN: 80-8070-0664- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, O., VARAUS, M., STEHLÍK, D. Poruchy asfaltových krytů tramvajových tratí. Nová železniční technika, 2003, roč. 11, č. 5, s. 20 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

 • 2002

  PLÁŠEK, O. Procedury pro optimalizaci geometrických parametrů koleje. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2002. s. 167 ( s.)ISBN: 80-7099-810- 5.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers. In 2002.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Finite Element Analysis of Plastic Inserts for Concrete Sleepers. In Railway Engineering - 2002. London: University of Edinburgh, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 0-947644-48- 2.
  Detail

 • 2001

  PLÁŠEK, O., SAHÁNEK, Z., MOSLER, T. Chování betonových pražců ve výhybkách na modernizovaných tratích. In Modernizácia železničných tratí XI. medzinárodná konferencia VRT. Žilina: Žilinská univerzita, 2001. s. 151 ( s.)ISBN: 80-7100-893- 1.
  Detail

 • 2000

  PLÁŠEK, O. Měření dynamických účinků ve výhybkách. In International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and of Wind Engineering. Vyhně, Slovenská republika: Neuveden, 2000. s. 229 ( s.)ISBN: 80-7100-734- X.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Statická analýza plastových vložek do betnových pražců. Nová železniční technika, 2000, roč. 8, č. 3, s. 78 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Statická analýza plastových vložek do betonových pražců. Nová železniční technika, 2000, roč. 8, č. 3, s. 78 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

 • 1999

  PLÁŠEK, O. Provozní ověření žlabových pražců výhybek. Nová železniční technika, 1999, roč. 7, č. 4, s. 108 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

 • 1998

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Výpočet přestavných odporů pro jazyky vyhýbek soustav UIC 60 a S 49 druhé generace. Nová železniční technika, 1998, roč. 6, č. 4, s. 113 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O., SALAJKA, V. Výpočet přestavných odporů pro jazyky výhybek UIC 60 a S 49 druhé genrace. Nová železniční technika, 1998, roč. 6, č. 4, s. 113 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O. RailCAD - řešení geometrické polohy koleje v prostředí AutoCAD. Nová železniční technika, 1998, roč. 6, č. 4, s. 104 ( s.)ISSN: 1210- 3942.
  Detail

 • 1996

  PLÁŠEK, O. Posouzení únosnosti kolejnic při manipulaci se smontovanými výhybkovými díly. 1996, roč. 4, č. 4, s. 123 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.