Detail projektu

Drážní infrastruktura pro vysokorychlostní trati

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

V oblasti konstrukce železničního svršku bude výzkumná činnost zaměřena na získání konkrétních údajů o příčném odporu příčných pražců, které budou používány na vysokorychlostních tratí. V oblasti návrhu dopraven bude výzkumná činnost zaměřena na stanovení rychlostního profilu vlaků osobní i nákladní přepravy v kolejových rozvětveních dopraven Třetí téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí.

Označení

FAST-S-24-8595

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Horák Matouš, Ing. - spoluřešitel
Chudějová Ludmila, Ing. - spoluřešitel
Kuchár Martin, Ing. - spoluřešitel
Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - spoluřešitel
Svoboda Richard, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)