Detail projektu

Nelineární analýza ohybových momentů na betonových pražcích a ověření výsledků měřením in situ

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Hlavními cíly projektu je sledování a určení posunů, průhybů a ohybových momentů působící na betonové pražce vlivem opakovaného kolejového zatížení a dále získání hodnot posunů pražců měřením in situ pomocí snímače rychlosti.

Označení

FAST-J-12-32/1715

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hubáčková Dana, Ing. - hlavní řešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 5/2012, s. 19-24. ISSN: 1210-3942.
Detail