Detail projektu

Sledování bezstykové koleje na mostě

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je sledování a vyhodnocování dilatace a silového působení mostu na bezstykovou kolej vlivem tepelných změn přímo v terénu a následně v programovém prostředí na bázi metody konečných prvků. Sledování bude prováděno na mostě, který svou dilatační délkou přesahuje největší přípustnou dilatační délku mostu s bezstykovou kolejí podle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl XII.

Označení

FAST-J-14-2528

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vendel Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Valehrach Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

VENDEL, J. Sledování a ověřování míry spolupůsobení bezstykové koleje a mostních konstrukcí. In Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2015. s. 187-187. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

VENDEL, J.; MACH, V.; PLÁŠEK, O.; VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T. Comprehensive Verification of The Behavior of The Continuous Welded Rail On The Bridge. In Modern railway for 21st Century. Acta Polytechnica CTU Proceeding. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 54-60. ISBN: 978-80-01-06996-7.
Detail

VENDEL, J. Interakce mostní konstrukce a bezstykové koleje. 2015. s. 1-26.
Detail