Detail projektu

Aparatůra pro kontinuální měření rychlostí

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vyvinout aparaturu pro kontinuální měření a následný záznam rychlostí železničních vozidel. Zařízení bude pořizovat záznam v délce několika dní bez ohledu na denní dobu, čímž se výrazně zvýší počet statisticky zpracovaných vozidel a bude možno dosáhnout reprezentativnějšího vzorku skladby rychlostí na daném zájmovém místě. Získaná data budou vyhodnocována ve vztahu k rozvoji vad vlnovitých deformací, především ke skluzovým vlnám.

Označení

FAST-J-16-3776

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Valehrach Jan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Guziur Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Svoboda Richard, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

VALEHRACH, J. Long-pitch Corrugation Measurement – Tram lines and Railway lines Comparison. In 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture YOUNG SCIENTIST. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 101-107. ISBN: 978-80-553-3136-2.
Detail

VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E. Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2017, vol. 2017, no. 11, p. 80-85. ISSN: 2336-5382.
Detail

VALEHRACH, J.; GUZIUR, P.; ŘÍHA, T.; PLÁŠEK, O. Assessment of rail long-pitch corrugation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 236, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
Detail

VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E. Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds. In Modernization of the Railways - IRICoN 2017. Prague: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 39-40. ISBN: 978-80-01-06140-4.
Detail