Detail projektu

Měření napětí v konstrukcipražcového podloží ve výhybce č.7,8 v žst. Ústí nad Orlicí

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Předmětem SV je měření napětí v konstrukci pražcového podloží ve výhybkách č.7 J60 1:14-760 a č.8 J60 1:12-500-I v žst. Ústí nad Orlicí. Výhybky jsou na pražcích s pružnou ložnou plochou.

Označení

FAST-J-14-2534

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bílek Jaroslav, Ing. - hlavní řešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

BÍLEK, J. Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí - podpražcové podložky. In JUNIORSTAV 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 150-157. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail