Detail projektu

Analýza výpravních budov po rekonstrukci s ohledem na jejich využitelnost

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Podstatou výzkumu je stanovení metodiky pro hodnocení stavebně - technického řešení výpravních budov po rekonstrukci s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, požadavky cestujících a provozovatele. Dále se projekt bude zabývat hodnocením finanční náročnosti spojené s provozem a udržitelností. Výstupem projektu bude porovnání skutečného stavu s platnou legislativou včetně případného návrhu na úpravu prováděcí normy. Problematika přímo koresponduje s disertační prací a bude její součástí.

Označení

FAST-J-16-3728

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šmídková Michaela, Ing. - hlavní řešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)