Detail projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Období řešení: 01.03.2013 — 31.12.2019

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Centra kompetence

- plně financující (2013-03-01 - nezadáno)

O projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) je projekt zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

Popis anglicky
Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI) is a project focused on technical innovations aimed at elimination of deficiencies in today’s transport infrastructure. It deals with road and railway transport network including bridges and tunnels. Environmental issues, aspects of safety and reliability of structures and effective management systems are addressed comprehensively. The project responds to the requirements for cost efficient, material and energy sustainable, resilient, reliable, smart and accessible transport infrastructure.

Klíčová slova
silniční stavby, železniční stavby, mosty, tunely, dopravní infrastruktura, ochrana životního prostředí, bezpečnost, zabezpečení, diagnostika, trvanlivost a živoznost

Klíčová slova anglicky
transport infrastructure, road, railway, bridge, tunnel, enviroment protection, safety, security, diagnostic, durability and life time

Označení

TE01020168

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Centrum AdMaS - VP2 - KCE
- příjemce (01.03.2013 - nezadáno)

Výsledky

ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z. Probability simulation of pre-stressed railway sleeper mechanical response - cracks initiation and propagation during static test. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice: Technical University of Košice, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-1488-4.
Detail

CIKRLE, P.; KOCÁB, D. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 156-165. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy. In Betonářské dny 2013. Hradec Králové, Česká republika: 2013. s. 312-318. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

VALEHRACH, J. Vlnkovitost kolejnice a skluzové vlny. In 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 193-198. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2013. s. 193-200. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. První zkušenosti s georadarem HILTI PS1000 při stavebně technických průzkumech. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2013. s. 387-398. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 50, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkušenosti s georadarem při stavebně technických průzkumech. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; CULÍK, L.; MOSLER, T.; BÍLEK, V. Vliv stáří a únavy betonu na odezvu předpjatých železobetonových pražců: parametrická studie a experiment. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013. Štrbské pleso, Slovenská republika: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-1488-4.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; CULÍK, L.; MOSLER, T.; BÍLEK, V. Influence of the Age and Level of Concrete fatigue on Prestressed Railway Sleepers Response: Parametric Study and Experiment. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 218-221. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z. Probabilistic Simulation of the Mechanical Response of a Pre-Stressed Railway Sleeper: Initiation and Propagation of Cracks During Static Test. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 298-301. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1662-8985.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014. Zkoučení a jakost. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2014. s. 93-101. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

HAVLÍČEK, P.; VYKLICKÝ, O.; SVOBODA, M.; STRÁNSKÝ, K. Vliv zpevnění výbuchem na tvrdost a strukturu Hadfieldovy oceli. Hutnické listy, 2014, roč. LXVII, č. 5/2014, s. 8-14. ISSN: 0018-8069.
Detail

VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V.; MOSLER, T.; CULÍK, L. Prestressed Concrete Sleeper Response during an Evaluative Tests: Effect of Fatigue. In Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Mantiance. Kippen, Stirlingshire, UK: Civil-Comp Press, 2014. p. 1-19. ISBN: 978-1-905088-59-1.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; RATISLAVOVÁ, E. Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2014, roč. 2014, č. 38, s. 99-110. ISSN: 1214-9047.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Fatigue Loading Tests and Acceptance Criteria of Reinforced Pre-Stressed Concrete Railway Sleepers. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 2015, no. 727-728, p. 583-586. ISSN: 1660-9336.
Detail

ELIÁŠ, J. Simulation of railway ballast using crushable polyhedral particles. POWDER TECHNOLOGY, 2014, vol. 2014, no. 264, p. 458-465. ISSN: 0032-5910.
Detail

HUBÁČEK, A. Srovnání zkušebních metod testování mladého stříkaného betonu. Jihlava: ČBS servis, 2014. s. 116-123.
Detail

VALEHRACH, J. Skluzové vlny- teorie a praxe. In 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 180-188. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

KRČMOVÁ, I. Posouzení celkové doby evakuace z daného objektu pomocí mikrosimulace. In Sborník abstraktů Juniorstav 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-13. ISBN: 978-80-214-4860-5.
Detail

CHUPÍK, V.; GROŠEK, J.; STRYK, J. Měření a modelování napětí na hranách CB krytu. In Výskum a technologický rozvoj v cestnom staviteľstve: XIX. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014. s. 141-148. ISBN: 978-80-89565-16-0.
Detail

GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; STRYK, J. Kluzné trny v cementobetonovém krytu. In Letiskové vozovky 2014. Kongres STUDIO, spol. s r.o. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014. s. 19-24. ISBN: 978-80-89565-14-6.
Detail

GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; STRYK, J. Význam kluzných trnů v cementobetonových krytech vozovek. Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 6, s. 156-160. ISSN: 0322-7154.
Detail

STRYK, J.; GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; SALAJKA, V.; ČADA, Z.; JURÁNEK, P.; NOHELOVÁ, H. Importance of correct dowel posittions in transversal joints of rigid pavements. In 12 th International symposium on concrete roads 2014. Praha: 2014. p. 48-48.
Detail

GROŠEK, J. Vývoj kluzných trnů v cementobetonovém krytu vozovek. In 17. odborná konference Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; VALENTA, M.; MALOVANÝ, L. Plastic Sleeper Anchors in Czech Republic. Proceedings of 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2014. Zagreb: Department of Transport, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 2014. p. 499-507. ISBN: 1848-9842.
Detail

HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J. Performance Characteristics of Asphalt Mixtures with Additives. In Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014. 1. Taiwan: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 82-86. ISBN: 978-3-03835-460-4.
Detail

VALEHRACH, J. Long-pitch corrugation. In 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of the Civil Engineering Faculty Dean prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. YOUNG SCIENTIST 2015 / MLADÝ VEDEC 2015. 1. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2015. p. 101-108. ISBN: 978-80-553-1988-9.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V. Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS barrier v obci Tetčice. In Konference Rychlost s tichostí. 1. Praha: Powerprint sro, 2015. s. 75-85. ISBN: 978-80-87994-28-3.
Detail

POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím. In Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015. 2015. Brno: SEKURON s.r.o., 2015. s. 249-254. ISBN: 978-80-86604-65-7.
Detail

VENDEL, J. Sledování pohybu bezstykové koleje na mostech způsobeným teplotními změnami. In Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2014. s. 194-194. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

CIKRLE, P.; ANTON, O. Vývoj nedestruktivních metod pro zkoušení betonu za posledních 25 let. Beton TKS, 2015, roč. 15, č. 3, s. 3-7. ISSN: 1213-3116.
Detail

CIKRLE, P.; ANTON, O. Vývoj nedestruktivního zkoušení železobetonubetonu za posledních 25 let. In Sanace 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 97-111. ISBN: 978-80-214-5193-3.
Detail

STANČÍK, A. Využití elektronického podpisu při tvorbě 2D výkresové dokumentace. In Sborník konference Junior Forensic Science Brno 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail

ELIÁŠ, J. Volumetric contact law between convex polyhedral particles. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-248-3756-7.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - MĚSTSKÉ TUNELY. Tunel, 2015, roč. 24, č. 2, s. 98-101. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY VE VZDÁLENÝCH KRAJÍCH. Tunel, 2015, roč. 24, č. 3, s. 118-122. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB -POHLEDNICE TUNELŮ VE SLOVENSKÉ A ČESKÉ REPUBLICE S LOKOMOTIVAMI. Tunel, 2015, roč. 24, č. 4, s. 102-105. ISSN: 1211-0728.
Detail

GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; STRYK, J. Modelování a měření cementobetonových krytů. In Trvalo udržatelný rozvoj cestného stavitelstva, XX. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Kongres STUDIO, s.r.o., 2015. s. 134-141. ISBN: 978-80-89565-21-4.
Detail

GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; STRYK, J. Výzkum moderních cementobetonových vozovek. Silniční obzor, 2015, č. 7-8, s. 194-198. ISSN: 0322-7154.
Detail

HORÁK, V.; JANKŮ, H.; SCHMID, P.; VRÁNA, T. POSOUZENÍ PŘÍČIN PRŮNIKU VODY DO SEKUNDÁRNÍHO KOLEKTORU A KVALITY OBEZDÍVKY. NÁVRH OPATŘENÍ PRO NÁPRAVU. In TUNELY A PODZEMNÉ STAVBY 2015. 1. Podunajská 24, 821 06 Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, 2015. s. 48-49. ISBN: 978-80-972154-4-6.
Detail

ČIHÁČKOVÁ, P.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; ŠERNAS, O.; VAITKUS, A. Performance Characteristics of the Open-Graded Asphalt Concrete Filled with a Special Cement Grout. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2015, vol. 10, no. 4, p. 316-324. ISSN: 1822-427X.
Detail

APELTAUER, T.; CÁBOVÁ, K.; SOUČEK, V. Aplikace požárních a evakuačních modelů při posuzování bezpečnosti železničních tunelů s návaznosti na nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 (TSI SRT). Železniční mosty a tunely. Praha: SUDOP PRAHA, a.s., 2016. s. 87-93.
Detail

VALEHRACH, J. Skluzové vlny a jejich měření. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

DUBINA, R.; ELIÁŠ, J.; HRUZÍKOVÁ, M. Identification of parameters for DEM model of railway ballast. In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION EDINBURGH. UK, Scotland: School of Engineering, 2015. p. 1-7. ISBN: 0-947644-80-6.
Detail

ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KORYČANSKÁ, B.; KERŠNER, Z. A Numerical Study of the Influence of Prestressing Reinforcement Position on Sleeper Response. In Proc. of the 3rd Int. Conf. on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Civil-Comp Proceedings. Kippen, Stirlingshire, UK: Civil-Comp Press, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-1-905088-65-2. ISSN: 1759-3433.
Detail

VALEHRACH, J.; ŠMÍD, J. Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation. In Interoperability of Railway Transport - IRICoN 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 33-34. ISBN: 978-80-01-05939-5.
Detail

VALEHRACH, J. Long-pitch Corrugation - Monitored Track Sections. In 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture YOUNG SCIENTIST. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 101-107. ISBN: 978-80-553-2537-8.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; BÍLEK, J. Hodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami. In Věda a výzkum pro práce na železniční dopravní cestě. Sborník přednášek. Děčín: VOŠ a SPŠ Děčín, 2016. s. 156-168. ISBN: 978-80-905733-3-8.
Detail

VALEHRACH, J.; ŠMÍD, J. Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2016, vol. 5, no. 1, p. 63-68. ISSN: 2336-5382.
Detail

LOJDA, V.; ZIKMUND, T.; SOJKA, K.; KAISER, J.; PROŠEK, Z.; LIDMILA, M. Microstructural Analysis of Fly Ash-Based Stabilizer for Track Bed. In Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering. Key Engineering Materials Vol. 731. 2017. p. 66-73. ISBN: 978-3-0357-1138-7.
Detail

VALEHRACH, J.; GUZIUR, P. Stanovení nákladů na výluku. In 19. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KREJČIŘÍKOVÁ, H.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J. Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length. In Road and Rail Infrastructure IV. Road and Rail Structure IV. Zagreb: University of Zagreb, 2016. p. 405-411. ISSN: 1848-9842.
Detail

VALEHRACH, J. Long-pitch Corrugation Measurement – Tram lines and Railway lines Comparison. In 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture YOUNG SCIENTIST. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 101-107. ISBN: 978-80-553-3136-2.
Detail

VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E. Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds. In Modernization of the Railways - IRICoN 2017. Prague: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 39-40. ISBN: 978-80-01-06140-4.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách. Tunel, 2017, roč. 26, č. 1, s. 107-110. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELEM MONT BLANC. Tunel, 2017, roč. 26, č. 2, s. 71-73. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ. Tunel, 2017, roč. 26, č. 3, s. 90-92. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V SRN. Tunel, 2016, roč. 25, č. 4, s. 62-64. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V USA. Tunel, 2016, roč. 25, č. 3, s. 92-94. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S RAKOUSKÝMI TUNELY. Tunel, 2016, roč. 25, č. 2, s. 106-109. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - EVROPA – POHLEDNICE S ALPSKÝMI TUNELY II. Tunel, 2016, roč. 25, č. 1, s. 93-96. ISSN: 1211-0728.
Detail

VALEHRACH, J.; GUZIUR, P.; ŘÍHA, T.; PLÁŠEK, O. Assessment of rail long-pitch corrugation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 236, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
Detail

CÁBOVÁ, K.; APELTAUER, T.; OKŘINOVÁ, P.; WALD, F. Application of fire and evacuation models in evaluation of fire safety in railway tunnels. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 236, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A. Strengthening of bridges by post-tensioning using monostrands in substituted cable ducts. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 236, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1757-8981.
Detail

SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Možnosti zvýšení kapacity parapetních mostních konstrukcí. In 24. Betonářské dny Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E. Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2017, vol. 2017, no. 11, p. 80-85. ISSN: 2336-5382.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; ZÁVACKÝ, M.; MIČA, L. Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining. In Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha: IOP Publishing, 2017. p. 612-617. ISSN: 1757-899X.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s městskými tunely - pokračování. Tunel, 2017, roč. 26, č. 4, s. 81-83. ISSN: 1211-0728.
Detail

STRAUSS, A.; KARIMI, S.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D.; BERGMEISTER, K. Monitoring based nonlinear system modeling of bridge–continuous welded rail interaction. ENGINEERING STRUCTURES, 2018, vol. 155, no. 1, p. 25-35. ISSN: 0141-0296.
Detail

SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Possibility of Increasing the Load Bearing Capacity of Parapet Bridge Structures. In 24th Concrete Days 2017, 24th International Conference Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 319-324. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Under Sleeper Pads in Switches & Crossings. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Praha: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; KUCEK, M.; NEZVAL, M. Comparison of methods for determination of load-bearing capacity of I-73 and KA-73 precast concrete bridge beams. In 39th IABSE Symposium – Engineering the Future. Vancouver, Canada: International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2017. p. 556-561. ISBN: 978-3-85748-153-6.
Detail

PUKL, R.; SAJDLOVÁ, T.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Sustainability of transport structures – some aspects of the nonlinear reliability assessment. In Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. p. 1-9. ISSN: 1757-899X.
Detail

HUBÁČEK, A.; HÁJKOVÁ, I. Water-Tight Concrete Constructions and Directives for their Design and Realization. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 154-158. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 1662-9752.
Detail

HUBÁČEK, A.; HÁJKOVÁ, I. Properties of Vibro Compacted and Pressed Concrete Products with Varnished Surface. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 159-163. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 1662-9752.
Detail

DUŠEK, E. Kvalita koleje v průběhu času. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 334-340. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

HUBÁČEK, A. VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE A PŘEDPISY PRO JEJICH NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S ŽELEZNIČNÍMI TUNELY V RAKOUSKU I. Tunel, 2018, roč. 27, č. 1, s. 65-67. ISSN: 1211-0728.
Detail

DUŠEK, E. Quality of the Track Geometry Progress. In Young Scientist 2018. Košice: TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, 2018. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-2952-9.
Detail

BEJČEK, M.; ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z. Numerické simulace teplot v betonových panelech během požárních experimentů. Sborník příspěvků vědecké konference „Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-4175-5.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely za oceánem. Tunel, 2018, roč. 27, č. 2, s. 70-73. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; ZÁVACKÝ, M. Předběžné posouzení interakce základu dálničního mostu na konstrukci stávajícího železničního tunelu. In Tunely a podzemné stavby 2018 - zborník príspevkov. Žilina: Slovenská tunelárska asociácia, 2018. s. 57-57. ISBN: 978-80-973073-9-4.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Rakousku II. Tunel, 2018, roč. 27, č. 3, s. 91-94. ISSN: 1211-0728.
Detail

MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; KOUDELA, P. Využití pokročilého materiálového modelu pro stříkaný beton tunelových staveb. Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 15-22. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Německu II. Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 67-69. ISSN: 1211-0728.
Detail

DUŠEK, E. Vývoj kvality geometrických parametrů koleje. Sborník příspěvků konference Juniorstav 2019. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2019. s. 152-157. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

VALEHRACH, J.; PLÁŠEK, O. Vlnkovitost kolejnic. In Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty. Děčín: Vyšší odborná škol a Střední průmyslová škola strojní, stavební, a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, 2019. s. 40-46. ISBN: 978-80-905733-6-9.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D. An adaptive ANN-based inverse response surface method. Beton und Stahlbeton, 2018, vol. 113, no. S2, p. 38-41. ISSN: 0005-9900.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely ve Švýcarsku. Tunel, 2019, roč. 28, č. 1, s. 101-105. ISSN: 1211-0728.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Rakousku III. Tunel, 2019, roč. 28, č. 2, s. 94-98. ISSN: 1211-0728.
Detail

KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A. Diagnostika předpínacích kabelů semidestruktivní metodou. In MOSTY 2019 24. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 239-244. ISBN: 978-80-86604-79-4.
Detail

HORÁK, V.; ZÁVACKÝ, M. Drobné plastiky připomínající podzemní stavitelství v České a Slovenské republice. In Sborník příspěvků 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-906452-3-3.
Detail

SVOBODA, R.; DUŠEK, E., PEŇÁZOVÁ, G. Vývoj geometrické polohy koleje v čase. In Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty. Děčín: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p. o., 2019. s. 21-25. ISBN: 978-80-905733-6-9.
Detail

JANKŮ, M.; CIKRLE, P.; GROŠEK, J.; ANTON, O.; STRYK, J. Comparison of infrared thermography, ground-penetrating radar and ultrasonic pulse echo for detecting delaminations in concrete bridges. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2019, no. 225, p. 1098-1111. ISSN: 1879-0526.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY VE ŠVÝCARSKU II. Tunel, 2019, roč. 28, č. 3, s. 61-64. ISSN: 1211-0728.
Detail

VALEHRACH, J. Návrh převýšení koleje v obloucích malých poloměrů s ohledem na rozvoj skluzových vln. In Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. s. 132-140. ISBN: 978-80-01-06622-5.
Detail

PLÁŠEK, O.; SVĚRÁK, M.; SVOBODA, R. Vliv vnějšího prostředí na zřizování bezstykové koleje a její chování za provozu. In Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 26-34. ISBN: 978-80-02-02876-5.
Detail

HUBÁČEK, A. Možnosti zvyšování trvanlivosti betonů a betonových výrobků pomocí uzavíracích nátěrů. Beton TKS, 2019, roč. 2/2019, č. 2, s. 20-23. ISSN: 1213-3116.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY – OPĚT NA SKOK V ČECHÁCH. Tunel, 2019, roč. 28, č. 4, s. 75-78. ISSN: 1211-0728.
Detail

SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; OLŠÁK, M. Strengthening and Rehabilitation of U-Shaped RC Bridges Using Substitute Cable Ducts. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. 8920718, p. 1-21. ISSN: 1687-8442.
Detail

SPIEGL, M.; KAMMERER, S.; VARAUS, M.; KOUDELKA, T.; DAŠEK, O. Vyhodnocení chování RC pojiva na zkušebních úsecích v České republice. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-906809-3-7.
Detail

DUŠEK, E. Vývoj kvality geometrie koleje. Sborník studentské vědecké konference železniční výzkumné aktivity. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. s. 58-66. ISBN: 978-80-01-06622-5.
Detail

DUŠEK, E. Kvalita geometrie koleje v čase. Juniorstav 2020 sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, 2020. s. 251-257. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

STRÁSKÝ, J.; ROMPORTL, T.; ŠOPÍK, L.; NEČAS, R. Soutěžní návrhy lávek přes Labe v Nymburce a přes Berounku v Hlásné Třebáni. In MOSTY 2019 24. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 343-348. ISBN: 978-80-86604-79-4.
Detail

ŘEHÁK, D.; RADIMSKÝ, M.; HROMADA, M.; DVOŘÁK, Z. Dynamic Impact Modeling as a Road Transport Crisis Management Support Tool. Administrative Sciences, 2019, vol. 9, no. 2, p. 0-16. ISSN: 2076-3387.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely na Mittenwaldské dráze v Rakousku. Tunel, 2020, roč. 29, č. 1, s. 79-81. ISSN: 1211-0728.
Detail

DUBINA, R.; ELIÁŠ, J. Discrete simulation of railway ballast shear test: Spherical and polyhedral grain shapes. In Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely a s lokomotivami II. Tunel, 2020, roč. 29, č. 2, s. 75-78. ISSN: 1211-0728.
Detail

TICHÝ, J.; KASAL, P.; LORENC, V.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D. Measurement of Early-Age Strength of Concrete. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 98-102. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

VALEHRACH, J. Návrh převýšení koleje v obloucích malých poloměrů s ohledem na rozvoj skluzových vln - pokračování. Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity. Praha: České vysoké učení technické, 2020. s. 102-109. ISBN: 978-80-01-06765-9.
Detail

PLÁŠEK, O. Technologie prací na železničním svršku. In Technologie prací na železničním svršku. Technická knižnice autorizovaného technika a inženýra. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2020. s. 13-121. ISBN: 978-80-88265-17-7.
Detail

SVOBODA, R. Technologie prací na železničním svršku. In Technologie prací na železničním svršku. Technická knižnice autorizovaného technika a inženýra. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2020. s. 309-319. ISBN: 978-80-88265-17-7.
Detail

POSPÍŠIL, P.; ROZSYPAL, A. Site investigation as tool for elimination of natural hazard impact on construction project. In BUILDING UP EFFICIENT AND SUSTAINABLE TRANSPORT INFRASTRUCTURE 2017 (BESTINFRA2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol (England): IOP, 2017. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

HÝZL, P.; BUREŠ, P.; FIEDLER, J.; SÝKORA, M.; KAŠPAR, J. Performance properties of asphalt mixes for rich bottom layers (RBL). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 2017, no. 236, p. 1-9. ISSN: 1757-899X.
Detail

VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; VENDEL, J.; PLÁŠEK, O. The Longh-Pitch Corrugation Development in Small Radii Curves. In Modern railway for 21st Century. Acta Polytechnica CTU Proceeding. Prague: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 49-53. ISBN: 978-80-01-06996-7.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:9-300 s přechodovou oblastí před žlabovými pražci. 28265, užitný vzor. (2015)
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.: Ověření spolupůsobení; Technologie ověření spolupůsobení oddělených částí mostní klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/ZT_spol_klenby.pdf. (ověřená technologie)
Detail

VARAUS, M.; KOUDELKA, T.: Recyklace asfaltových směsí na obalovně; Technologie recyklace asfaltových směsí na obalovně s vysokým obsahem R-materiálu. Bruntál, obalovna firmy Kareta, s.r.o. (ověřená technologie)
Detail

WALD, F.; APELTAUER, T.; CÁBOVÁ, K.; OKŘINOVÁ, P.; BERNAS, M.; APELTAUER, J.: Metodika CESTI WP6; Aplikace numerických modelů pro bezpečnou evakuaci vozidel při požárech v železničních tunelech. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

MATUSZKOVÁ, R.; RADIMSKÝ, M.; KUDRNA, J.; KOZÁK, P.; CAUDR, M.: 978-80-214-5493-4; Metodika pro měření a vyhodnocení akustických parametrů vodorovného dopravního značení. Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

VALEHRACH, J.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.: Mcertifikovaná metodika Měření skluzových vln na železničních a tramvajových tratích; Měření skluzových vln na železničních a tramvajových tratích. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M.: Ramenát; Ramenátový zesilovač pro sledování přetváření průřezu klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FV_Ramenat.pdf. (funkční vzorek)
Detail

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.: Metodika CESTI TE01020468; Metodika stanovení mechanických vlastností FRP výztuží pomocí krátkodobých zkoušek. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

Odkaz