Detail projektu

Experimentální měření podélného odporu kolejového roštu ve štěrkovém loži při zatížení běžnou železniční dopravou

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Podstatou výzkumu je experimentální měření podélného odporu kolejového roštu ve štěrkovém loži, který je zatížen běžnou železniční dopravou. Snahou bude najít hodnoty podélného odporu a jejich plastickou větev pro tři základní typy pražců (betonové, dřevěné a ocelové) běžně používaných na tuzemských železničních tratích.

Označení

FAST-J-16-3729

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bílek Jaroslav, Ing. - hlavní řešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)