Detail projektu

VLIV PŘEBYTKU PŘEVÝŠENÍ NA VADY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Cílem projektu je prokázat, či vyvrátit spojitost některých vad železničního svršku s přebytkem převýšení. S tím souvisí též hodnocení různých sestav železničního svršku z hlediska odolávání vlivům přebytku převýšení. Součástí projektu bude analýza nejčastějších příčin vzniku přebytku převýšení a hlavně možností jeho eliminace.

Označení

FAST-J-15-2860

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šmíd Jaroslav, Ing. - hlavní řešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Svoboda Richard, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Valehrach Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

VALEHRACH, J.; ŠMÍD, J. Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation. In Interoperability of Railway Transport - IRICoN 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 33-34. ISBN: 978-80-01-05939-5.
Detail

VALEHRACH, J.; SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D. Liniové stavby jako krajinotvorný prvek. https://orcid.org/0000-0002-1760-4949. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. s. 126-135. ISBN: https://orcid.org/00.
Detail

VALEHRACH, J.; ŠMÍD, J. Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2016, vol. 5, no. 1, p. 63-68. ISSN: 2336-5382.
Detail