Detail projektu

Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin

Období řešení: 01.07.2019 — 31.12.2022

O projektu

Cílem projektu je vyvinutí pokročilé technologie, založené na nových materiálech pro konstrukční vrstvy železničního spodku s důrazem na vysoký podíl druhotných surovin především na bázi odpadů a vedlejších produktů průmyslové výroby. Cílem je nalézt vhodné druhotné suroviny, navrhnout a otestovat jejich úpravu či kombinace s primárními materiály tak, aby vznikly pokročilé materiály zvyšující chemickou odolnost a mechanicko-fyzikální vlastnosti, jako jsou např. deformační odolnost, propustnost nebo odolnost proti povětrnostním vlivům. Využití těchto pokročilých materiálů dojde nejen ke snížení ekologické zátěže z ukládání odpadů, ale především ke zvýšení jejich odolnosti. Tím dojde ke snížení materiálové náročnosti stavby a rekonstrukce železničních tratí, což je dlouhodobou snahou řešitele i spoluřešitele. Součástí projektu je vyvinutí a ověření unikátních technologických postupů pro zpracování výše uvedených materiálů tak, aby bylo možné jejich využití pro stanovený účel, zejména pro jejich vhodnou úpravu, která povede ke zlepšení jejich užitných vlastností a zpracovatelnosti. Součástí projektu je sestavení a ověření technologie pokládky a úpravy konstrukčních vrstev z těchto materiálů klasickými technologiemi (se sneseným kolejovým roštem). Snahou řešitelského týmu je i využití těchto pokročilých materiálů pro technologie pokládky konstrukčních vrstev bez snášení kolejového roštu (speciálními strojními linkami).

Klíčová slova
konstrukční vrstvy; zemní těleso; železniční spodek; druhotná surovina; recyklace; kamenivo

Označení

FV40081

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (09.10.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2019-06-17 - nezadáno)

Výsledky

DUŠEK, E.; SVOBODA, R. Problematika návrhu příčných řezů železničních tratí v prostředí CAD. In Nová generace pracovníků v inženýrském stavitelství. Děčín: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p. o., 2022. s. 73-82. ISBN: 978-80-905733-8-3.
Detail