Detail projektu

Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin

Období řešení: 01.07.2019 — 31.12.2022

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2019-06-17 - nezadáno)

O projektu

Cílem projektu je vyvinutí pokročilé technologie, založené na nových materiálech pro konstrukční vrstvy železničního spodku s důrazem na vysoký podíl druhotných surovin především na bázi odpadů a vedlejších produktů průmyslové výroby. Cílem je nalézt vhodné druhotné suroviny, navrhnout a otestovat jejich úpravu či kombinace s primárními materiály tak, aby vznikly pokročilé materiály zvyšující chemickou odolnost a mechanicko-fyzikální vlastnosti, jako jsou např. deformační odolnost, propustnost nebo odolnost proti povětrnostním vlivům. Využití těchto pokročilých materiálů dojde nejen ke snížení ekologické zátěže z ukládání odpadů, ale především ke zvýšení jejich odolnosti. Tím dojde ke snížení materiálové náročnosti stavby a rekonstrukce železničních tratí, což je dlouhodobou snahou řešitele i spoluřešitele. Součástí projektu je vyvinutí a ověření unikátních technologických postupů pro zpracování výše uvedených materiálů tak, aby bylo možné jejich využití pro stanovený účel, zejména pro jejich vhodnou úpravu, která povede ke zlepšení jejich užitných vlastností a zpracovatelnosti. Součástí projektu je sestavení a ověření technologie pokládky a úpravy konstrukčních vrstev z těchto materiálů klasickými technologiemi (se sneseným kolejovým roštem). Snahou řešitelského týmu je i využití těchto pokročilých materiálů pro technologie pokládky konstrukčních vrstev bez snášení kolejového roštu (speciálními strojními linkami).

Klíčová slova
konstrukční vrstvy; zemní těleso; železniční spodek; druhotná surovina; recyklace; kamenivo

Označení

FV40081

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (09.10.2018 - nezadáno)

Výsledky

SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D.; VALEHRACH, J. Using of Recycled Materials in Substructure. Zborník prednášok 19. seminára traťového hospodárstva STRAHOS 2022. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2022. p. 184-191. ISBN: 978-80-554-1900-8.
Detail

DUŠEK, E.; SVOBODA, R. Problematika návrhu příčných řezů železničních tratí v prostředí CAD. In Nová generace pracovníků v inženýrském stavitelství. Děčín: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p. o., 2022. s. 73-82. ISBN: 978-80-905733-8-3.
Detail

SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D.; VALEHRACH, J. Recycled Materials for Sublayers. In New Technology and Logistics on the Railway. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Acta Polytechnica CTU Proceeding. Prague: Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague, 2023. p. 111-116. ISBN: 978-80-01-07257-8. ISSN: 2336-5382.
Detail

ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; PLÁŠEK, O.; LUŇÁČEK, M.; JEŘÁBEK, Z.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, INFRAM a.s., Praha 9, Kyje: Materiál pro konstrukční vrstvy zemního tělesa. 36558, užitný vzor. (2022)
Detail

ČERNÝ, V.; PLÁŠEK, O.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.: F8BR4C4V; Pokročilý materiál pro obnovu podkladní vrstvy. Výsledek byl vytvořen v laboratořích Vysokého učení technického v Brně a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byl vzorek zničen.. (funkční vzorek)
Detail

ČERNÝ, V.; PLÁŠEK, O.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.: SAKO4C; Pokročilý materiál pro zřízení konstrukční vrstvy. Výsledek byl vytvořen v laboratořích Vysokého učení technického v Brně a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byl vzorek zničen.. (funkční vzorek)
Detail

PLÁŠEK, O.; DROCHYTKA, R.; VALEHRACH, J.; HUBÁČKOVÁ, D.: ASFKV; Pokročilý materiál pro obnovu konstrukční vrstvy. Výsledek byl vytvořen v laboratořích Vysokého učení technického v Brně a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byl vzorek zničen.. (funkční vzorek)
Detail