Detail projektu

Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu (TRANSREGIO)

Období řešení: 01.06.2019 — 31.08.2021

Zdroje financování

Evropská unie - Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

- plně financující (2018-11-01 - nezadáno)

O projektu

Zpracování vědeckého zkoumání příležitostí za účelem zlepšení železničního spojení mezi JMK a dolnorakouským regionem. Koordinátorem je Centrum dopravního výzkumu v Brně. Dalším účastníkem řešení je rakouský FH St. Pölten a VUT FAST, ústav železničních konstrukcí a staveb.

Popis česky
Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Untersuchung über Möglichkeiten zur Verbesserung der Bahnverbindungen zwischen der südmährischen und der niederösterreichischen Region. Koordinator und Leadpartner ist das Zentrum für Verkehrsforschung in Brno. Projektpartner sind die österreichische FH St. Pölten mit ihrem Department Bahntechnologie und Mobilität sowie das Institut für Eisenbahnkonstruktionen und -Bauten der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Brno.

Klíčová slova
vědecké zkoumání, zlepšení železniční spojení, JMK a dolnorakouský region, zvýšení dopravní kapacity AT – CZ, převedení části dopravy na koleje

Klíčová slova česky
Wissenschaftliche Untersuchung, Verbesserung der Eisenbahnverbindung, südmährische und niederösterreichische Region, Erhöhung der Verkehrskapazität AT – CZ, Verlagerung eines Teils des Verkehrs auf die Schiene

Označení

ATCZ158TRANSREGIO

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Seelmann Herbert, Ing. - spoluřešitel
Valehrach Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Centrum AdMaS - VP2 - KCE
- odpovědné pracoviště (21.10.2018 - 15.06.2020)
Ústav železničních konstrukcí a staveb
- spolupříjemce (01.06.2019 - 31.05.2021)
Centrum dopravního výzkumu
- příjemce (01.06.2019 - 31.05.2021)