Detail projektu

Souvislost geometrických parametrů koleje a výskytu skluzových vln na tramvajových tratích

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

V rámci projektu bude zjišťován časový vývoj geometrických parametrů koleje na vybraných tramvajových tratích a bude zkoumán jeho vliv na výskyt vlnkovitosti a skluzových vln.

Označení

FAST-J-19-6037

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Říha Tomáš, Ing. - hlavní řešitel
Dušek Erik, Ing. - spoluřešitel
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)