prof. Ing.

Miroslav Vořechovský

Ph.D.

FAST, STM – profesor

+420 54114 7370
Vorechovsky.M@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Výzkum a vývoj inovativní výrobní technologie stínící techniky, zahájení: 15.10.2020, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  Analyzing the fatigue behavior of structural concrete by microplane damage model, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vývoj metod prostorové analýzy pro adaptivní statistické vzorkování v úlohách spolehlivosti, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Rozvoj teorie a pokročilých algoritmů pro analýzu neurčitostí v inženýrských úlohách (UNCEPRO), zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Rozvoj teorie dekompozice pravděpodobnostního prostoru a adaptivního vzorkování, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Únava konstrukčního betonu řízená kumulativním smykovým přetvořením, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Sdružená Úloha Mechaniky a Proudění v Betonu Řešená Pomocí Meso-Úrovňového Diskrétního Modelu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Výzkum topologických vlastností diskrétních procesů a jejich využití pro optimalizaci statistického vzorkování, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Nízkovýkonové zařízení pro zabezpečený příjem dat z měření fyzikálních veličin v rámci platformy Průmysl 4.0, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Rozvoj metod Asymptotic sampling a Importance sampling a jejich spojení pro zpřesněný odhad pravděpodobnosti poruchy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Rozvoj teorie a metodiky pro optimalizovaný návrh experimentu pomocí systému interagujících částic, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Využití zlepšené tvorby simulačního plánu v aproximačních metodách pro odhad pravděpodobnosti poruchy, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Optimalizace návrhu experimentu pomocí diskrétního dynamického systému interagujících částic, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Rozvoj pokročilých simulačních metod pro statistickou analýzu konstrukcí, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Vlastnosti Audze-Eglājs kritéria optimality návrhu numerických experimentů v úlohách výpočtové mechaniky , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Mezní stav trvanlivosti kompozitů s křehkou matricí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Rozvoj numerických metod pro statistické a citlivostní analýzy úloh výpočtové mechaniky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Detekce trhlin v cementových kompozitech pomocí 3D digitální korelace obrazu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  GC13-19416J, Vývoj metodiky pro návrh a posouzení plošných a skořepinových konstrukcí z cementových kompozitů, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Zavedení experimentů pro identifikaci materiálových parametrů do předmětů stavební mechaniky, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Statistický vliv velikosti na pevnost v tahu za ohybu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Aproximace rozdělení pevnosti konstrukčních systémů s paralelním uspořádáním křehkých Weibullovských prvků, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Řešené numerické příklady do předmětu Pružnost a pevnost, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Víceúrovňový stochastický model poškozování moderních kompozitů s heterogenní výztuží, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Charakterizace optimálních singulárních korelačních matic náhodných vektorů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Experimentální analýza svazků skleněných vláken, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Predikce náhodné pevnosti konstrukcí z vláknobetonu a textilního betonu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Analýza spolehlivosti konstrukcí s kvazikřehkou matricí s využitím lomových testů a identifikace parametrů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GCP105/10/J028, Development and implementation of a simulation framework for quasi-ductile composites combining short fibers and aligned continuous reinforcement, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  ME10030, Spolehlivost konstrukcí s použitím statistické mechaniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vliv heterogenity a prostorové proměnlivosti materiálových parametrů na šíření trhlin z hladkého líce a zářezu v betonu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  KJB201720902, Rozvoj numerických metod analýzy problémů stochastické výpočtové mechaniky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  GP103/06/P086, Pravděpodobnostní nelineární metoda konečných prvků s h-adaptivitou, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail