Detail projektu

Aproximace rozdělení pevnosti konstrukčních systémů s paralelním uspořádáním křehkých Weibullovských prvků

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Spolehlivost stavebních konstrukcí, tedy prvků a jejich kombinace do systémů, je normami požadována na vysoké úrovni (nízké pravděpodobnosti poruchy). Totéž platí pro elektronické obvody, systémy zásobování vodou či elektřinou nebo dopravní sítě. Vhodnými statistickými modely jsou modely sériového a paralelního zapojení prvků s náhodnou spolehlivostí. Jejich analýza a sestavení distribuční funkce únosnosti v oblasti malých pravděpodobností je mimořádně důležitá. Aproximace distribuční funkce pevnosti systémů je hlavním tématem projektu.

Označení

FAST-S-13-1889

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2014)

Výsledky

SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R. Probabilistic evaluation of crack bridge performance in fiber reinforced composites. Engineering Mechanics, 2013, vol. 20, no. 1, p. 3-11. ISSN: 1802-1484.
Detail

SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. On Gaussian approximation of the strength of Daniels' bundle with brittle Weibull fibers. Lecce, Italy: Universita del Salento, 2015.
Detail

RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R. Toughness of brittle–matrix composites with heterogeneous reinforcement. In Procedia Materials Science. Procedia Materials Science. USA: ELSEVIER, 2014. s. 2168-2173. ISBN: 9781632669094. ISSN: 2211-8128.
Detail

RYPL, R.; CHUDOBA, R.; SCHOLZEN, A.; VOŘECHOVSKÝ, M. Brittle matrix composites with heterogeneous reinforcement: Multi-scale model of a crack bridge with rigid matrix. Composites Science and Technology, 2013, vol. 89, no. 0, p. 98-109. ISSN: 0266-3538.
Detail