Detail projektu

Detekce trhlin v cementových kompozitech pomocí 3D digitální korelace obrazu

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Bude vyvinuta nová metoda, která umožní automatickou detekci a analýzu trhlin z experimentů na cementových kompozitech vyztužených textilií. Data pro analýzu budou získána z experimentů pomocí systému obrazové korelace ARAMIS. Metoda bude implementována v softwarovém nástroji a bude provedena řada parametrických studií pro její ověření. Získané parametry (počet, šířka a vzdálenost trhlin, vývoj trhlin v čase, závislost velikosti trhlin na úrovni zatížení) budou sloužit pro kalibraci numerických modelů a k posouzení trvanlivosti.

Označení

FAST-S-14-2485

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2015)

Výsledky

SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. Implementation of the Recursive Formula for Evaluation of the Strength of Daniels' Model. In International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering. World Academy of Science, Engineering and Technology. 9. Vienna, Austria: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015. p. 908-912. ISSN: 1307-6892.
Detail

SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; CHUDOBA, R.: Aramis CDT; Aramis Crack Detection Tool 1D. http://stm.fce.vutbr.cz/equipment.php. URL: http://stm.fce.vutbr.cz/equipment.php. (software)
Detail