Detail projektu

Nízkovýkonové zařízení pro zabezpečený příjem dat z měření fyzikálních veličin v rámci platformy Průmysl 4.0

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Předkládaný projekt cílí na realizaci nízkovýkonového zařízení pro zabezpečený příjem dat z měření fyzikálních veličin z různorodých měřicích zařízení s využitím komunikačního protokolu Wireless M-BUS. Základním stavebním kamenem budou kyber-fyzikální systémy složené ze softwaru, senzorů a komunikačních technologií. Cíle projektu vychází z aktuálních potřeb trhu a progresivního vývoje oblastí Průmyslu 4.0 a Internetu věcí. Projekt navazuje na předchozí, úspěšně dokončený, juniorský mezifakultní projekt FAST/FEKT-J-16-3344.

Klíčová slova
Wireless M-BUS, IoT, M2M, Průmysl 4.0, Inteligentní sítě

Označení

FAST/FEKT-J-18-5365

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

POKORNÝ, J.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; MLÝNEK, P.; ŠEDA, P. Simulations of Network Bottlenecks in Smart Grids. In The 3rd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2018). Yilan, Taiwan: 2018. p. 1-4. ISBN: 9781467361217.
Detail

MAŠEK, P.; HUDEC, D.; KREJČÍ, J.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F.; KOUCHERYAVY, Y. Advanced Wireless M-Bus Platform for Intensive Field Testing in Industry 4.0-Based Systems. In In European Wireless 2018. Katánie, Itálie: 2018. p. 1-6. ISBN: 978-3-8007-4560-9.
Detail

ŠTŮSEK, M.; POKORNÝ, J.; HOŠEK, J. Narrowband Internet of Things: Prototype Design and Hands-on Experiences. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 342-346. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; KREJČÍ, J.; ZEMAN, K.; POKORNÝ, J.; KUDLÁČEK, M. Unleashing Full Potential of Ansible Framework: University Labs Administration. In 22st Conference of Open Innovations Association FRUCT. Jyvaskyla, Finland: 2018. p. 144-150. ISBN: 978-952-68653-4-8.
Detail

URAMA, J.; GERASIMENKO, M.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; KOUCHERYAVY, Y. A Multi-Purpose Automated Vehicular Platform with Multi-Radio Connectivity Capabilities. In 2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference Proceedings (VTC2018-Spring). Porto, Portugalsko: 2018. p. 1-7. ISBN: 978-1-5090-5936-2.
Detail

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Parallel implementation of hyper-dimensional dynamical particle system on CUDA. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2018, vol. 125, no. 125, p. 178-187. ISSN: 0965-9978.
Detail

MIKHAYLOV, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; PETROV, V.; PETÄJÄJÄRVI, J.; ANDREEV, S.; POKORNÝ, J.; HOŠEK, J.; POUTTU, A.; KOUCHERYAVY, Y. Multi-RAT LPWAN in Smart Cities: Trial of LoRaWAN and NB-IoT Integration. In IEEE International Conference on Communications 2018 (ICC 2018). Kansas City, MO, USA: 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-3180-5.
Detail

POKORNÝ, J.; OMETOV, A.; PASCUAL, P.; BAQUERO, C.; MAŠEK, P.; PYATTAEV, A.; GARCIA, A.; CASTILLO, C.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; KUCHERYAVY, E. Concept Design and Performance Evaluation of UAV-based Backhaul Link with Antenna Steering. JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS, 2018, vol. 99, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1229-2370.
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, J.; KREJČÍ, J.; HOŠEK, J.: R-WMBUS-01; Generátor M2M dat bezdrátového komunikačního protokolu Wireless M-BUS v sítích SmartGrid. T12, SE5.118. URL: http://wislab.cz/our-work/m2m-data-generator-utilizing-comunication-protocol-wireless-m-bus-within-the-smartgrid-infrastructure. (software)
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, J.; KREJČÍ, J.; HOŠEK, J.: G-WMBUS-02; Univerzální testovací zařízení pro přenos Wireless M-BUS dat. T12, SE5.118.. URL: http://wislab.cz/our-work/universal-tester-for-wireless-m-bus-data-transmissions. (prototyp)
Detail