Detail projektu

Víceúrovňový stochastický model poškozování moderních kompozitů s heterogenní výztuží

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Vývoj pravděpodobnostního modelu a implementace počítačového programu pro simulaci rozvoje trhlin a ztráty tuhosti prvků a konstrukcí z vláknobetonu, drátkobenu, textilem vyztuženého betonu a příbuzných kompozitů s kvazikřehkou matricí. Východiskem je plně pravděpodobnostní mikromechanický model trhliny přemostěné vlákny s náhodnou pevností i geometrií. Model bude rovněž reflektovat vliv soudržnosti vláken s matricí, smykový přenos namáhání interakcí mezi vlákny a matricí včetně vytahování (pull-out) z matrice.

Označení

FAST-S-12-1804

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)

Výsledky

SADÍLEK, V.; CHUDOBA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R. SPIRRID -- tool for estimation of statistical characteristics of function with multivariate random inputs. In Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 275-280. ISBN: 978-1-61804-117-3. ISSN: 2227-4588.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; RYPL, R.; CHUDOBA, R.; HEGGER, J. Analysis of multiple cracking in textile reinforced concrete. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv, Israel: 2013. p. 1-12. ISBN: 978-965-92039-0-1.
Detail

CHUDOBA, R.; SADÍLEK, V.; RYPL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M. Using Python for scientific computing: Efficient and flexible evaluation of the statistical characteristics of functions with multivariate random inputs. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, 2013, vol. 184, no. 2, p. 414-427. ISSN: 0010-4655.
Detail