Detail projektu

Rozvoj numerických metod pro statistické a citlivostní analýzy úloh výpočtové mechaniky

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Počítačové experimenty umožňují odhadovat výsledky transformací náhodných veličin. Nejkvalitnějších výsledků se dosahuje vyhodnocením souboru experimentů (simulací) optimalizovaného podle vhodného kritéria (sampling plan). Cílem práce je posouzení a případná úprava kritérií využívaných k optimalizaci návrhů z hlediska kvality výsledků dosahovaných pro zvolené testovací funkce. Dále se posoudí použitelnost kritérií při různé citlivosti funkce na jednotlivé vstupy a při tvorbě návrhů generovaných postupně pro rostoucí počet simulací.

Označení

FAST-J-14-2347

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M. Audze-Eglājs kritérium optimality návrhu pro ortogonální grid. In Juniorstav 2015. Brno, Česká republika: 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Performance comparison of methods for design of experiments for analysis of tasks involving random variables. In Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). AIP conference proceedings. Rhodes, Greece: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287-3. ISSN: 0094-243X.
Detail