Detail projektu

Statistický vliv velikosti na pevnost v tahu za ohybu

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

U betonových konstrukcí je často chování v tahu nahrazováno velmi zjednodušenými modely, které tahovou únosnost betonu redukují, ne-li přímo zanedbávají. Při snaze o co nejefektivnější využití materiálu je ale třeba zkoumat i chování betonu v tahu, čímž se zabývá lomová mechanika. Jedním z důvodu k zohlednění lomové mechaniky u betonu je vliv velikosti konstrukce na její únosnost. Hlavním cílem projektu je experimentální sledování statistického vlivu velikosti na únosnost tříbodově a čtyřbodově ohýbaných trámců z prostého betonu

Označení

FAST-J-13-1922

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J. Vývoj norem korelace při náhodných záměnách pořadí elementů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 217-226. ISSN: 1213-1962.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Evaluation of Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids. Engineering Mechanics 2015. Svratka, Česká republika: 2015. p. 284-285. ISBN: 978-80-86246-42-0.
Detail

KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Statistický vliv velikosti na pevnost v tahu za ohybu. In JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia. Brno, Česká Republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail