Detail projektu

Charakterizace optimálních singulárních korelačních matic náhodných vektorů

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Vývoj matematické teorie (zahrnující odvození mezí chyb a důkazy) pro optimální singulární korelační matice odhadnuté ze vzorků náhodného vektoru v případě, že dimenze vektoru je menší než počet pozorování. To je mimořádně důležité pro optimální návrhy experimentů (fyzických či virtuálních), kde je třeba minimalizovat jejich počet z důvodu finanční náročnosti (např. náročné simulaci pomocí MKP). Uvedené zvláštní matice mají patrně analogii v jednoduchém mechanickém modelu, jehož studium může dopomoci k vyřešení úlohy.

Označení

FAST-S-12-5

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2013)

Výsledky

VOŘECHOVSKÝ, M. Optimal singular correlation matrices estimated when sample size is less than the number of random variables. PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS, 2012, vol. 2012 (30), no. 1, p. 104-116. ISSN: 0266-8920.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J. Correlation Process Resulting from Random Swapping of the Order of Elements. In 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013. AIP conference proceedings. Rhodes, Greece: AIP Proceedings, 2013. p. 1450-1453. ISBN: 978-0-7354-1184-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; KADĚROVÁ, J. Proces vývoje korelace při náhodných záměnách pořadí elementů. In 11. Mezinárodní konference modelování v mechanice 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-2985-2.
Detail