Detail projektu

Vlastnosti Audze-Eglājs kritéria optimality návrhu numerických experimentů v úlohách výpočtové mechaniky

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Při pravděpodobnostním přístupu k návrhu konstrukcí se před samotnou analýzou provádí návrh počítačových experimentů, který má minimalizovat počet kroků nutných k provedení celé analýzy. V případě stochastického návrhu je nutná optimalizace, která se provádí na základě vybraného kritéria. Projekt se bude zabývat kritériem Audze-Eglājs, jehož vlastnosti dosud nejsou dobře prozkoumány. Znalost těchto vlastností je často důležitá pro správnou optimalizaci, proto bude cílem práce zejména zjištění minima a střední hodnoty tohoto kritéria.

Označení

FAST-J-15-2868

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids. In Proceedings of the 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Crete Island, Greece: M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, 2015. p. 664-679. ISBN: 978-960-99994-9-6.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Vyhodnocení vzorkovacích schémat pro odhad pravděpodobnosti poruchy s využitím asymptotického vzorkování. In Juniorstav 2016: Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Improved formulation of Audze–Eglajs criterion for space-filling designs. Vancouver, Canada: 2015. p. 1-8.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Periodic Audze-Eglājs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids. In International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Praha, Česká republika: 2015. p. 1-15. ISBN: 978-1-905088-63-8.
Detail