Detail projektu

Využití zlepšené tvorby simulačního plánu v aproximačních metodách pro odhad pravděpodobnosti poruchy

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

K odhadu pravděpodobnosti poruchy lze použít různé aproximační metody, které umožňují snížit počet simulací nutných pro kvalitní odhad. Běžně se používá například Importance Sampling, Asymptotic Sampling nebo metoda Response Surface. Projekt se bude zabývat některými z těchto metod a možností, jak dále snížit nutné počty simulací, je-li v proceduře návrh plánu simulací prováděn jako optimalizovaný LHS návrh, případně Quasi Monte Carlo návrh. Zlepšení (příp. zhoršení) bude porovnáno s prostými Monte Carlo návrhy.

Označení

FAST-J-16-3194

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Výhody a nevýhody použití kvazináhodných návrhů v asymptotickém vzorkování. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. Performance of Various Sampling Schemes in Asymptotic Sampling. In 14th International Probabilistic Workshop. Ghent: Springer International Publishing AG 2017, 2016. p. 45-61. ISBN: 978-3-319-47885-2.
Detail