Detail projektu

Vývoj metod prostorové analýzy pro adaptivní statistické vzorkování v úlohách spolehlivosti

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Cílem projektu je zdokonalení simulačních metod spolehlivostní analýzy tak, aby kromě omezené bodové informace o chování funkce reprezentující inženýtský problém tyto metody co nejvíce využily také prostorové a topologické informace. Projekt zahrnuje vývoj jak metod dekompozice prostoru (Voroného diagramů, Deloneho triangulací), tak i adaptivních algoritmů, které teselaci explicitně nevyužívají. Projekt má zvlášť velký význam v náročných úlohách s omezeným počtem simulací a silnou interakcí náhodných proměnných.

Označení

FAST-J-20-6287

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

GERASIMOV, A.; VOŘECHOVSKÝ, M. Cenzurované vzorkování jako nástroj v úlohách spolehlivosti. JUNIORSTAV 2021. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 353-358. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail