Detail projektu

Rozvoj teorie dekompozice pravděpodobnostního prostoru a adaptivního vzorkování

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Aplikace k spolehlivostním úlohám přístupu Voroneho teselace, která se obvykle používá při vyhodnocení statistického vzorkování, studium zlepšeních metrik. Rozdělení spolehlivostní analýzy na mezi sebou nezávislé vzorkování a vyhodnocení. Rozvoj algoritmů adaptivního vzorkování, které rozhodují o umístění dalších vzorků na základě výsledků předchozích simulací k co nejtěsnějšímu vymezení hranici mezi poruchou a neporuchou.

Označení

FAST-J-19-6032

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

GERASIMOV, A.; VOŘECHOVSKÝ, M. Dekompozice prostoru v spolehlivostní úloze pro adaptivní vzorkování. JUNIORSTAV 2020. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 468-473. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail