Detail projektu

Experimentální analýza svazků skleněných vláken

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Cílem projektu je návrh, provedení a vyhodnocení tří typů tahových zkoušek na vzorcích ze svazků skleněných vláken. Získané charakteristiky vláken budou sloužit jako vstupy numerického modelu vlákna/svazku a umožní tak predikovat odezvu testovaného materiálu.

Označení

FAST-J-12-21

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Multi-filament yarns testing for textile-reinforced concrete. In XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Telč, Česká republika: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2012. p. 43-46. ISBN: 978-80-01-05062-0.
Detail

KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Experimental Testing of Statistical Size Effect in Civil Engineering Structures. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, vol. 2013, no. 82, p. 516-523. ISSN: 2010-376X.
Detail

KADĚROVÁ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Multi-filament yarns testing for textile-reinforced concrete. In Model Validation and Simulation: Graduate Courses for Structural Engineering Applications. Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau der Bauhaus-Universität Weimar. Weimar, Germany: Bauhaus-Universität Weimar, 2012. p. 99-104. ISBN: 978-3-86068-502-0.
Detail