Detail projektu

Optimalizace návrhu experimentu pomocí diskrétního dynamického systému interagujících částic

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Při provádění numerických i fyzikálních experimentů je snaha minimalizovat počet nutných simulací pro dosažení dostatečné vypovídající hodnoty souboru výsledků. Provedení experimentu proto předchází návrh experimentu, jehož cílem je určit optimální rozmístění experimentálních bodů v návrhovém prostoru všech náhodných proměnných. Projekt se bude zabývat vytvořením robustního nástroje pro návrh experimentu pomocí efektivní simulace analogického problému, diskrétního dynamického systému interagujících částic.

Klíčová slova
Navrhování experimentů, diskrétní dynamický systém, částicový systém, paralelní řešení.

Klíčová slova anglicky
Design of experiments, discrete dynamical system, particle system, parallel solution.

Označení

FAST-J-16-3486

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. NÁVRH EXPERIMENTU POMOCÍ SIMULACE DISKRÉTNÍHO DYNAMICKÉHO SYSTÉMU. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-3917-2.
Detail

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. On Influence of Interaction Laws of Dynamical Particle System For Sample Optimization. In Sborník vědecké konference. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2017. p. 1-11. ISBN: 978-80-248-4010-9.
Detail

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. FORMULATION OF POTENTIAL FOR DYNAMICAL PARTICLE SYSTEM APPLIED TO MONTE CARLO SAMPLING. In UNCECOMP 2017 2nd ECCOMAS Thematic Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering. Rhodes Island: National Technical University of Athens, 2017. p. 467-477. ISBN: 978-6-1882-8444-9.
Detail

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P. Parallelized implementation of dynamical particle system. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2016). AIP Conf. Proc. 1863. AIP conference proceedings. American Institute of Physics, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
Detail

MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M. Výkonnost paralelizovaného řešení dynamického částicového systému při uvážení přínosu atomických operací. In Sborník článků konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail