Detail projektu

Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně- udržitelnost a rozvoj

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2018

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Národní program udržitelnosti I (2013-2020)

- částečně financující (2014-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Předmětem projektu je zajištění udržitelnosti a funkčnosti Centra materiálového výzkumu vybudovaného na Fakultě chemické VUT v Brně (dále též CMV) v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Základním hlavním cílem projektu je podpořit trvalý rozvoj výzkumné infrastruktury CMV a tím přispět k sociálnímu a ekonomickému rozvoji zejména jihomoravského regionu. Za tímto účelem byly stanoveny další hlavní cíle projektu: Cíl A1.1: Etablovat CMV na domácí i mezinárodní platformě jakožto regionální centrum excelence v oblasti materiálového výzkumu prostřednictvím zajištění a podpory excelentní úrovně základního i aplikovaného materiálového výzkumu a rozvoje dlouhodobé spolupráce na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Cíl A1.2: Rozvinout a zkvalitnit výzkumnou infrastrukturu CMV prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů, podpory mobility výzkumníků a rozvoje materiálně-technické infrastruktury v návaznosti na aktuální výzvy a požadavky základního výzkumu i aplikační sféry. Cíl A1.3: Podpořit sociální i ekonomický rozvoj zejména jihomoravského regionu prostřednictvím intenzivní spolupráce centra se soukromým i veřejným sektorem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, která povede k implementaci výsledků vytvořených v CMV.

Popis anglicky
The object of the project is to provide the sustainability and functionality of the Materials Research Centre which was developed at the Faculty of Chemistry of Brno University of Technology (CMV) within the R&D&I Operational Programme. The main objective of the project is to support the sustainable development of research infrastructure of CMV by which the contribution to the social and economic development mainly in the region of Southern Moravia will be achieved. For this purpose further major objectives were defined: A1.1: To establish the CMV on domestic as well as international stage as a regional center of excellence in the field of materials research through the provision and support of excellent level of basic and applied materials research and through the development of longterm cooperation on the regional, national and international level. A1.2:To develop and improve the quality of the research infrastructure of the center through the development of manpower, through supporting the mobility of researchers and through the development of material-technical infrastructure following the current challenges and demands of basic research as well as of the sphere of applications. A1.3:To support social and economic development of mainly the region of Southern Moravia through intensive cooperation of the center with private and public sector in the field of research, development and innovations, which will provide the implementation of results achieved at CMV in practice. The achievement of major objectives of the project will be provided through the realization of particular minor objectives according to the specified schedule, the fulfilment of which will be checked by the audit of the completion of particular quantified milestones.

Klíčová slova
anorganické materiály, biomateriály, biopolymery, biotechnologie, elektronika, keramika, koloidy, kovy, organické materiály, pojiva

Klíčová slova anglicky
binders, biomaterials, biopolymers, biotechnology, ceramics, colloids, electronics, inorganic materials, metals, organic materials

Označení

LO1211

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (01.01.2014 - 31.12.2018)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2014 - 24.12.2018)

Výsledky

KLUČÁKOVÁ, M.; NOVÁČKOVÁ, K. Comparison of thermal and chemical stability of Cu–humic complexes. Journal of Soils and Sediments, 2014, vol. 14, no. 2, p. 360-367. ISSN: 1439-0108.
Detail

SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. How the interactions with humic acids affect the mobility of ionic dyes in hydrogels – 2. Non-stationary diffusion experiments. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2014, vol. 75, no. 1, p. 41-50. ISSN: 1381-5148.
Detail

PEKAŘ, M. & I. SAMOHÝL. The Thermodynamics of Linear Fluids and Fluid Mixtures. mimo edice. mimo edice. Cham: Springer, 2014. 308 p. ISBN: 978-3-319-02513-1.
Detail

LICHNOVÁ, A.; MÁROVÁ, I.; VALENTOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, P. Antimutagenic properties of several kinds of rice as tested upon yeast strain S. cerevisiae D7. ACTA ALIMENTARIA, 2014, vol. 43, no. 1, p. 158-169. ISSN: 0139-3006.
Detail

MÁROVÁ, I. Systemic AL amyloidosis with unusual cutaneous presentation unmasked by carotenoderma. AMYLOID-JOURNAL OF PROTEIN FOLDING DISORDERS, 2014, vol. 21, no. 1, p. 57-61. ISSN: 1350-6129.
Detail

PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; LANG, K.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; TVRDÍK, L. Preparation and properties of enstatite ceramic foam from talc. Journal of the European Ceramic Society, 2014, vol. 34, no. 2, p. 515-522. ISSN: 0955-2219.
Detail

PTÁČEK, P.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R. Preparation and properties of nanostructured ceramic foam from kaolinite. POWDER TECHNOLOGY, 2014, vol. 2014, no. 253, p. 29-34. ISSN: 0032-5910.
Detail

ENEV, V.; POSPÍŠILOVÁ, Ľ.; KLUČÁKOVÁ, M.; LIPTAJ, T.; DOSKOČIL, L. Spectral Characterization of Selected Natural Humic Substances. Soil and Water Research, 2014, vol. 9, no. 1, p. 9-17. ISSN: 1801-5395.
Detail

OBRUČA, S.; BENEŠOVÁ, P.; OBORNÁ, J.; MÁROVÁ, I. Application of protease-hydrolyzed whey as a complex nitrogen source to increase poly(3-hydroxybutyrate) production from oils by Cupriavidus necator. Biotechnology Letters, 2014, vol. 36, no. 4, p. 775-781. ISSN: 0141-5492.
Detail

VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; LUŇÁK, S.; OUZZANE, I.; BOUILLON, J-P.; WEITER, M. HOMO and LUMO energy levels of N,N- dinitrophenyl-substituted polar diketopyrrolopyrroles (DPP). DYES AND PIGMENTS, 2014, vol. 2014, no. 106, p. 136-142. ISSN: 0143-7208.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; KOLAJOVÁ, R. Dissociation ability of humic acids: Spectroscopic determination of pKa and comparison with multi-step mechanism. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2014, vol. 78, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1381-5148.
Detail

DAVID, J.; ŠMEJKALOVÁ, D.; HUDECOVÁ, Š.; ZMEŠKAL, O.; VON WANDRUSZKA, R.; GREGOR, T.; KUČERÍK, J. The physico-chemical properties and biostimulative activities of humic substances regenerated from lignite. SpringerPlus, 2014, vol. 3, no. 1, p. 1-16. ISSN: 2193-1801.
Detail

SCHMIEDOVÁ, V.; ZMEŠKAL, O.; HEINRICHOVÁ, P.; WEITER, M. Optical Characterization of Polymeric Thin Films for Photovoltaic Applications by Ellipsometry. Dresden, Germany: 2014. p. 132-132.
Detail

GOJKOVIC, Ž.; MÁROVÁ, I. Effect of selenate on viability and selenomethionine accumulation of Chlorella sorokiniana grown in batch culture. The Scientific World Journal, 2014, vol. 2014, no. 49, p. 1-12. ISSN: 1537-744X.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; KRÁTKÝ, J.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. Influence of superplasticizers on the course of Portland cement hydration. Chemical Papers, 2014, vol. 68, no. 1, p. 90-97. ISSN: 0366-6352.
Detail

ZMRZLÝ, M. Chemická analýza struktury povlaků s rozlišením 170 nm. In Sborník přednášek. Jihlava: ČSPÚ, 2014. s. 34-35. ISBN: 978-80-905648-0-0.
Detail

FREBORT, Š.; VALA, M.; LUŇÁK, S.; HONOVÁ, J.; MIKYSEK, T.; ELIÁŠ, Z.; LYČKA, A. Diphenylamine end-capped diketopyrrolopyrroles with phenylene–vinylene conjugation extension. TETRAHEDRON LETTERS, 2014, vol. 2014, no. 55, p. 2829-2834. ISSN: 0040-4039.
Detail

PROCHÁZKA, P.; MACH, J.; BISCHOFF, D.; LIŠKOVÁ, Z.; DVOŘÁK, P.; VAŇATKA, M.; SIMONET, P.; VARLET, A.; HEMZAL, D.; PETRENEC, M.; KALINA, L.; BARTOŠÍK, M.; ENSSLIN, K.; VARGA, P.; ČECHAL, J.; ŠIKOLA, T. Ultrasmooth metallic foils for growth of high quality graphene by chemical vapor deposition. NANOTECHNOLOGY, 2014, vol. 25, no. 18, p. 185601-1 (185601-8 p.)ISSN: 0957-4484.
Detail

IFKA, T.; PALOU, M.; BARÁČEK, J.; ŠOUKAL, F.; BOHÁČ, M. Evaluation of P2O5 distribution inside the main clinker minerals by the application of EPMA method. Cement and Concrete Research, 2014, vol. 59, no. 5, p. 147-154. ISSN: 0008-8846.
Detail

KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. Densitometry and ultrasound velocimetry of hyaluronan solutions in water and in sodium chloride solution. Carbohydrate Polymers, 2014, vol. 106, no. 1, p. 453-459. ISSN: 0144-8617.
Detail

HNYLUCHOVÁ, Z.; HALASOVÁ, T.; PEKAŘ, M. Microrheology characterization of hyaluronic acid gels. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. p. 47-50. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

MONDEK, J.; SIMULESCU, V.; PEKAŘ, M. New Kinetic Models in Biopolymer Degradation: Long-Term Study of Hyaluronan Samples. In XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2014. p. 99-102. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

MONDEK, J.; MRAVEC, F.; VENEROVÁ, T.; HNYLUCHOVÁ, Z.; PEKAŘ, M. Formation and Dissociation of the Acridine Orange Dimer as a Tool Formation and Dissociation of the Acridine Orange Dimer as a Tool for Studying Polyelectrolyte-Surfactant Interactions. Langmuir, 2014, vol. 30, no. 29, p. 8726-8734. ISSN: 0743-7463.
Detail

PETRIK, S.; OBRUČA, S.; BENEŠOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Bioconversion of spent coffee grounds into carotenoids and other valuable metabolites by selected red yeast strains. BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2014, vol. 90, no. 15, p. 307-315. ISSN: 1369-703X.
Detail

SIONOVÁ, M.; VALA, M.; STŘÍTESKÝ, S.; ČERNÝ, J.; KUBÁČ, L.; WEITER, M. Novel small molecules for organic electronics and photonics. Relation between structure and optoelectronic and electrical properties. Thessaloniki, Greece: 2014. p. 149-149.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T. Influence of industrial by-products on shrinkage of alkali-activated slag. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 137-140. ISSN: 1022-6680.
Detail

KALINA, L.; MATOUŠEK, D.; ŠOUKAL, F. Utilization of XPS Analysis for the Characterization of Mechanochemical Activation in Polymer-Cement Composite Materials. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 231-234. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J. Preparation of alternative hydraulic binder based on secondary raw materials. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 12-15. ISSN: 1022-6680.
Detail

PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BÍLEK, V.; KRATOCHVÍL, J. Porosity Evaluation of Alternative Materials Based on Portland Cement. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 314-317. ISSN: 1022-6680.
Detail

HAJDÚCHOVÁ, M.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; HAVLICA, J. The influence of sodium sulphite on Portland clinker hydration. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. 2014. p. 3-6. ISSN: 1022-6680.
Detail

KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; TOMALA, L. Hydration of Calcium Aluminate Phases at Different Temperatures. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 24-27. ISSN: 1022-6680.
Detail

SOLNÝ, T.; KOSÁR, P.; KALINA, L. Surface treatment of concrete roof tiles. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 261-264. ISSN: 1022-6680.
Detail

SUCHÝ, R.; POŘÍZKA, J.; WASSERBAUER, J.; KALINA, L. Reduction of efflorescence in the alkali activated systems. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 318-321. ISSN: 1022-6680.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ČERNOHORSKÝ, T.; KNOTEK, P.; KALINA, L.; NÁVESNÍK, J.; POUZAR, M.; ZVOLSKÁ, M. Fast determination of the surface density of titanium in ultrathin layers using LIBS spectrometry. Journal of Analalytical Atomic Spectrometry, 2014, vol. 29, no. 9, p. 1806-1812. ISSN: 0267-9477.
Detail

KALINA, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. XPS characterization of polymer–monocalcium aluminate interface. Cement and Concrete Research, 2014, vol. 2014, no. 66, p. 110-114. ISSN: 0008-8846.
Detail

TÜRKEOVÁ, I.; KLUČÁKOVÁ, M. Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití isotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu Využití izotermické titrační kalorimetrie v huminovém výzkumu. In Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7464-359-0.
Detail

KOPLÍK, J.; KALINA, L. Fixation of heavy metals in alkali-activated alumino-silicate matrices. NON TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE V. Brno: 2014. p. 109-110. ISBN: 978-80-214-4867-4.
Detail

OBRUČA, S.; PETRIK, S.; BENEŠOVÁ, P.; SVOBODA, Z.; EREMKA, L.; MÁROVÁ, I. Utilization of oil extracted from spent coffee grounds for sustainable production of polyhydroxyalkanoates. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2014, vol. 98, no. 13, p. 5883-5890. ISSN: 0175-7598.
Detail

OBRUČA, S.; BENEŠOVÁ, P.; PETRIK, S.; OBORNÁ, J.; PŘIKRYL, R.; MÁROVÁ, I. Production of polyhydroxyalkanoates using hydrolysate of spent coffee grounds. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2014, vol. 49, no. 9, p. 1409-1414. ISSN: 1359-5113.
Detail

GROSSOVÁ, M.; MÁROVÁ, I. Water activity and probiotic shelf-life relationship. Book of Abstracts. Praha: Institute of Chemical Technology Prague, 2014. p. 172-173. ISBN: 978-80-7080-887-0.
Detail

OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; ČERTÍK, M. Biotechnological conversion of whey into high-value products. In Agricultural Research Updates, Volume 8. 1. Nova: Nova Publishers, 2014. p. 125-167. ISBN: 978-1-63321-484-2.
Detail

OBRUČA, S.; BENEŠOVÁ, P.; PETRIK, S.; KUČERA, D.; MÁROVÁ, I. Biotechnological conversion of spent coffee grounds into polyhydroxyalkanoates. New Biotechnology. Elsevier, 2014. p. S39 (S40 p.)ISSN: 1871-6784.
Detail

OBRUČA, S.; BENEŠOVÁ, P.; PETRIK, S.; KUČERA, D.; EREMKA, L.; MÁROVÁ, I. Utilization of various waste substrates for biotechnological production of biopolymers and other high value products. BioTech 2014 & 6th Czech-Swiss Symposium: Book of Abstracts. 1. Praha: ICT Prague Press, 2014. p. 79-80. ISBN: 978-80-7080-887-0.
Detail

WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. New method for (nano)micro-characterization of materials – correlative microscopy. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 265-268. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; OVEČKA, Z. The synthesis and characterization of an expansive additive for M-type cements Part III. the influence of gypsum and water-to-cement ratio on the formation of ettringite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 115, no. 1, p. 301-307. ISSN: 1388-6150.
Detail

PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ZMRZLÝ, M.; NOVOTNÝ, R. Synthesis, hydration and thermal stability of hydrates in strontium-aluminate cement. Ceramics International, 2014, vol. 40, no. 7, p. 9971-9979. ISSN: 0272-8842.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J. HT-XRD non-isothermal kinetics study of delamination of kaolinite from termite mound. APPLIED CLAY SCIENCE, 2014, vol. 95, no. 6, p. 146-149. ISSN: 0169-1317.
Detail

PTÁČEK, P.; FRAJKOROVÁ, F.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Kinetics and mechanism of three stages of thermal transformation of kaolinite to metakaolinite. POWDER TECHNOLOGY, 2014, vol. 264, no. 8, p. 439-445. ISSN: 0032-5910.
Detail

ŠILER, P.; BEZDĚK, O.; KOLÁŘOVÁ, I.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. The influence of aggregates on the properties of concrete. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Švícarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. p. 277-280. ISSN: 1022-6680.
Detail

BOHÁČ, M.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; FRAJKOROVÁ, F.; PALOU, M. The role of metakaolin fineness on rheological properties of cement pastes. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 2014. p. 39-42. ISSN: 1022-6680.
Detail

IFKA, T.; PALOU, M.; KULIFFAYOVÁ, M.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; BÁGEĽ, Ľ. Pore structure analysis of Portland cement and blended Portland cements cured under hydrothermal conditions cements cured under hydrothermal conditions. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 2014. p. 235-238. ISSN: 1022-6680.
Detail

BOJŇANSKÁ, E.; KALINA, M.; PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; VESELÝ, M.; PEKAŘ, M.; JAMPÍLEK, J. Determination of Critical Parameters of Drug Substance Influencing Dissolution: A Case Study. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1110-7243.
Detail

KOLÁŘOVÁ, I.; ŠILER, P.; ŠOUKAL, F. The influence of zinc on the hydration and compressive strength of Portland cement. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 2014. p. 43-46. ISBN: 9783038351887. ISSN: 1022-6680.
Detail

KRATOCHVÍL, J.; OPRAVIL, T.; DIVIŠ, P. The Effect of Boron and its Compounds on Setting of Portland Cement. In ECOLOGY AND NEW BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS. Advanced Materials Research. 2014. p. 16-19. ISSN: 1022-6680.
Detail

BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M. Influence of heat reatment on conversion coatings growth on magnesium alloy AZ91. 2014.
Detail

HNYLUCHOVÁ, Z.; VENEROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Hyaluronic acid gel characterization using classical rheology and passive microrheology technique. Vienna, Austria: 2014. p. 47-47.
Detail

MONDEK, J.; PEKAŘ, M. Aggregation of Hyaluronan and Surfactant Studied by Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy. ISLS 2014-RODOS. 2014. p. 1 (1 s.).
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; ZMRZLÝ, M.; TKACZ, J. Magnesium Alloy AZ31 with Fluoride Conversion Coating. 2014.
Detail

KOUTNÝ, J.; VALA, M.; ELIÁŠ, Z.; IMRAMOVSKÝ, A.; LUŇÁK, S.; WEITER, M. Optical properties of new diketo-pyrrolo-pyrroles with emphasis on solid state fluorescence. Thessaloniki, Greece: 2014. p. 148-148.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M. Transport of Cu(II) ions in humic gels - influence of reactive functional groups of humic acids. ECIS 2014 28 th Conference of The European Colloid and Interface Society. Haifa: Technion Israel Institute of Technology, 2014. p. 70-70.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Utilization of flow-through electrochemical coulometry in study of dissociation ability of humic acids. Natural Organic Matter: Structure-Dynamics Innovative Applications. University of Ioannina, 2014. p. 36-37.
Detail

HEINRICHOVÁ, P.; WEITER, M.; VALA, M.; ŽITŇAN, M.; SCHMIEDOVÁ, V. The Study of Photogeneration Processes of Polymeric Solar Cells by Fluorescence Quenching Experiments. International Fall School on Organic Electronics - Book of Abstracts. Moskva: 2014.
Detail

BEDNÁREK, J.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K. The Application of Air-Entraining Admixtures for the Development of Heat Insulating Moulded Refractory Concretes. In Ecology and New Building Materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 141-144. ISSN: 1022-6680.
Detail

MÁSILKO, J.; BARTONÍCKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, R. Modified MDF Composites Intended for the Refractory Application. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 114-117. ISSN: 1022-6680.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Complexation of metal ions with solid humic acids, humic colloidal solutions, and humic hydrogel. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, 2014, vol. 31, no. 11, p. 612-620. ISSN: 1092-8758.
Detail

KRYSTÝNOVÁ, M.; CHÁRA, T.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Optimalizace složení leptadel pro korozivzdorné oceli. 2014.
Detail

SLOUKOVÁ, K.; TKACZ, J.; ZMRZLÝ, M. Povlaky na bázi ceru na hliníkových slitinách. 2014.
Detail

TRHLÍKOVÁ, L.; DOHNALOVÁ, L.; VALENTOVÁ, K.; ZMEŠKAL, O. Thermal properties of colloids. In Thermophysics 2014 - Conference Proceedings. Thermophysics. Brno University of Technology: Institute of Physics, Slovak Academy of Science, 2014. p. 139-145. ISBN: 978-80-214-5034-9.
Detail

KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy Study of Interactions Between Hyaluronan and Cationic Surfactants. Langmuir, 2014, vol. 30, no. 40, p. 11866-11872. ISSN: 0743-7463.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, I.; ŠEBERA, J.; ASHCHEULOV, P.; GOLAN, M.; LEDVINA, M.; MÍČOVÁ, J.; MRAVEC, F.; KOVALENKO, A.; ZVEREV, D.; YAVKIN, B.; ORLINSKII, S.; ZÁLIŠ, S.; FIŠEROVÁ, A.; RICHTER, J.; ŠEFC, L.; TURÁNEK, J. Magnetical and Optical Properties of Nanodiamonds Can Be Tuned by Particles Surface Chemistry: Theoretical and Experimental Study. Journal of Physical Chemistry C (print), 2014, vol. 118, no. 43, p. 25245-25252. ISSN: 1932-7447.
Detail

PALOU, M.; ŠOUKAL, F.; BOHÁČ, M.; ŠILER, P.; IFKA, T.; ŽIVICA, V. Performance of G-Oil Well cement exposed to elevated hydrothermal curing conditions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 118, no. 2, p. 865-874. ISSN: 1388-6150.
Detail

PILGROVÁ, T.; MRAVEC, F.; GREGOROVÁ, Z.; ORBAN, M.; PEKAŘ, M. Colloid Properties of Phospholipids Aggregates. Shanghai, China: 2014. p. 116-117.
Detail

BŘEZINA, M.; ZMRZLÝ, M. Vliv mikrostruktury na tvorbu konverzních povlaků na hořčíkové slitině AZ91. 2014.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; ZMRZLÝ, M. Korózna odolnosť fluoridového konverzného povlaku na horčíkových zliatinách. 2014.
Detail

NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; TVRDÍK, L.; LANG, K. Vývoj a možnosti výroby litých žárovzdorných materiálů. In Zborník referátov. 2014. s. 29-35. ISBN: 978-80-553-1673-4.
Detail

Alexander Kovalenko, Petr Ashcheulov, Antonio Guerrero, Patricie Heinrichová, Ladislav Fekete, Martin Vala, Martin Weiter, Irena Kratochvílová, and Germà Garcia Belmonte. Diamond-based electrodes for organic photovoltaic devices. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2015, vol. 2015, no. 134, p. 73-79. ISSN: 0927-0248.
Detail

Vladimír Lukeš, Anita Andics Eckstein, Daniel Végh, Martin Weiter, Jozef Krajčovič. Electronic structure and spectroscopic properties of (2S,3S)-2,3-diphenyl-5,6-diheteroaryl-2,3-dihydropyrazines and their model oligomers. Syntetic Metals, 2015, vol. 2015, no. 199, p. 319-328. ISSN: 0379-6779.
Detail

ZELINKA, I.; ZMEŠKAL, O.; MERHAUT, F. Investigation on operating systems identification by means of fractal geometry. Logic Journal of the IGPL (online), 2014, vol. 22, no. 6, p. 1-17. ISSN: 1368-9894.
Detail

MĚCHUROVÁ, Z.; SELUCKÁ, A.; ZMRZLÝ, M. Pásové řetězy ze sbírek Moravského Zemského Muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání. Archaeologia historica. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AC AB, 2014, roč. 39, č. 1, s. 285-297. ISSN: 0231-5823.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Infračervená spektroskopie. In Analýzy organických látek. 1. Český Těšín: 2 THETA ASE s.r.o., 2014. s. 248-255. ISBN: 978-80-260-7085-6.
Detail

MONDEK, J.; HNYLUCHOVÁ, Z.; PEKAŘ, M. From Micro to Nanorheology: Basic Principles of Microrheology Measurements with Fluorescence Correlation Spectroscopy. In Nanocon 2014: Conference Proceedings. Tanger Ltd., 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

MONDEK, J.; HNYLUCHOVÁ, Z.; PEKAŘ, M. Comparison of Microrheological Measurements by Three Techniques. In Chemie je život: Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. p. 337-342. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

HNYLUCHOVÁ, Z.; MONDEK, J.; PEKAŘ, M. DLS Microrheology of biopolymer solution, Probe size effect. In Nanocon 2014 Conference Proceedings. 1. 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

KOSTOVOVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A.; PETRIK, S.; MÁROVÁ, I. Optimisation of DGGE nested PCR for red yeasts characterisation. 41st annual conference on yeast. 2014. p. 55-55.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; WURSTOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Degradation of different forms of PHA materials by thermophilic microorganisms. Book of Abstracts. Praha: Institute of Chemical Technology Prague, 2014. p. 95-95. ISBN: 978-80-7080-887-0.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; KUPKA, V.; KUNDRÁT, V.; MÁROVÁ, I. From PHA production to its degradation. Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. p. 53-53. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; VYSKOČILOVÁ, T.; BENEŠOVÁ, P.; HURTOVÁ, J.; LICHNOVÁ, A.; VRTNÁ, M.; MÁROVÁ, I. Co-encapsulation of probiotics with prebiotics into polysaccharide particles and its effect on viability in simulated gastrointestinal fluid. NANOCON 2014 - Conference Proceedings. 2014. Ostrava: TANGER Ltd., 2014. p. 130-130. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

KOSTOVOVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A.; HLAVÁČEK, V.; PETRIK, S.; MÁROVÁ, I. Rapeseed cake residue as a waste substrate for valuable metabolites production. The 15th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC15, BOOK OF ABSTRACT. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 103-103. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; WURSTOVÁ, A.; KUNDRÁT, V.; MÁROVÁ, I. Biodegradability testing of modified PHA-based nanomaterials by standard test. Conference proceesings Nanocon 2014. 1. Ostrava: Tanger, 2014. p. 125-125. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; KUPKA, V.; KUNDRÁT, V.; MÁROVÁ, I. From PHA production to its biodegradation. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Chemická, 2014. p. 179-185. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

KOSTOVOVÁ, I.; MÁROVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A.; PETRIK, S. The Production Stability of Mutant Red Yeasts Adapted to Glycerol as a Substrate. Studentská odborná konference Chemie je život ,Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. p. 73-73. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

KOSTOVOVÁ, I.; MÁROVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A.; PETRIK, S. The Production Stability of Mutant Red Yeasts Adapted to Glycerol as a Substrate. In Studentská konference. Brno: FCH, 2014. p. 294-304. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

ZHIVKOV, I.; ANDONOVA, A.; GEORGIEV, Y.; ANGELOV, G.; HONOVÁ, J.; WEITER, M. Thermographic Control of Organic Solar Cells. In 37th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), 2014. 2014. p. 267-272. ISBN: 978-1-4799-4455-2.
Detail

SIDEROV, V.; DOBRIKOV, G.H.; ZHIVKOV, I.; DOBRIKOV, G.M.; GEORGIEV, Y.; YORDANOV, R.; HONOVÁ, J.; WEITER, M. Photoelectrical characterization of a new low molecular weight compound. Journal of Physics: Conference Series, 2014, vol. 558, no. 012064, p. 1-6. ISSN: 1742-6596.
Detail

MÁROVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A.; PETRIK, S.; OBRUČA, S.; KOSTOVOVÁ, I. Production of carotenoids, ergosterol and other lipidic compounds by red yeasts cultivated on lignocellulose waste substrates. New Biotechnology, 2014, vol. 31, no. 5, p. 210-212. ISSN: 1871-6784.
Detail

HURTOVÁ, J.; VYSKOČILOVÁ, T.; VRTNÁ, M.; LICHNOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. The encapsulation of probiotic bacteria. Chemické listy. Ostrava: Česká společnost chemická, 2014. p. 793-793. ISSN: 0009-2770.
Detail

HÁRONIKOVÁ, A.; RAPTA, M.; MÁROVÁ, I. Characterization of red yeast biomass by raman spectroscopy. Book of Abstracts, Biotech 2014. 2014. p. 123-124. ISBN: 978-80-7080-887-0.
Detail

MÁROVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A.; MIKHEICHYK, N.; PETRIK, S.; HLAVÁČEK, V. Production of some lipid-soluble metabolites by red yeasts cultivated on rapeseed cake. 41st Annual Conference on Yeasts - Proceedings. Bratislava, Slovakia: Yeast Commision, Institute of Chemistry, SAS, Bratislava, Slovakia, 2014. p. 54-54. ISBN: 1336-4839.
Detail

SIMULESCU, V.; MONDEK, J.; KALINA, M.; PEKAŘ, M. Kinetics of long-term degradation of different molar mass hyaluronan solutions studied by SEC-MALLS. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2015, vol. 111, no. 1, p. 257-262. ISSN: 0141-3910.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; PALA, M.; MÁROVÁ, I. Biodegradation of PHB films in various enviroments. Emec15 Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 101-101. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; POŘÍZKA, J.; STŘÍTEŽSKÁ, S. Superabsorbent Polymers with the Function of Controlled Release. NANOCON 2014 Conference proceedings. 1. 2014. s. 159-159. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

MÁROVÁ, I.; PETRIK, S.; HÁRONIKOVÁ, A.; KOSTOVOVÁ, I.; OBRUČA, S. Production of carotenoids and other lipidic compounds by red yeasts cultivated on some lignocellulose waste substrates. Book of Abstracts; BioTech 2014 and 6th Czech-Swiss Symposium with Exhibition. 1. Praha: 2014. p. 147-148. ISBN: 978-80-7080-887-0.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V., Kratěnová,P., Kosárová,H. The Effect of Deposition of Sediments from Dam on Arable Soil. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2015, vol. 24, no. 6, p. 2755-2760. ISSN: 1230-1485.
Detail

ŠILER, P.; BAYER, P.; SEHNAL, T.; KOLÁŘOVÁ, I.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Effects of high-temperature fly ash and fluidized bed combustion ash on the hydration of Portland cement. Construction and building materials, 2015, vol. 2015, no. 78, p. 181-188. ISSN: 0950-0618.
Detail

YADAV, R.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; ZMRZLÝ, M.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method in Air, Argon, Nitrogen and Vacuum Atmospheres. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, vol. 2015, no. 28, p. 249-258. ISSN: 1557-1947.
Detail

YADAV, R.; HAVLICA, J.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; WASSERBAUER, J. Magnetic Properties of ZnFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, vol. 2015, no. 28, p. 1417-1423. ISSN: 1557-1947.
Detail

YADAV, R.; HAVLICA, J.; HNATKO, M.; ŠAJGALÍK, P.; CIGÁŇ, A.; PALOU, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BOHÁČ, M.; FRAJKOROVÁ, F.; MÁSILKO, J.; ZMRZLÝ, M.; KALINA, L.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V. Magnetic properties of Co1-xZnxFe2O4 spinel ferrite nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method and its ball milling. J. Magnetism Magn. Mat., 2014, vol. 2015, no. 378, p. 190-199. ISSN: 0304-8853.
Detail

HNYLUCHOVÁ, Z.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F.; VENEROVÁ, T.;BJALONČÍKOVÁ, P.; KARAS, P.; KUBALA, L.; VÍTEČEK, J. A simple microviscometric apporach based on Brownian motion tracking. Review of Scientific Instruments, 2015, vol. 86, no. 86, p. 023710-1 (023710-5 p.)ISSN: 0034-6748.
Detail

DIVIŠOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E.; DIVIŠ, P.; ZEMANOVÁ, J.; OMELKOVÁ, J. Validation of SPME–GC–FID Method for Determination of Fragrance Allergens in Selected Cosmetic Products. ACTA CHROMATOGRAPHICA, 2015, vol. 27, no. 3, p. 509-523. ISSN: 1233-2356.
Detail

KOVALENKO, A. GUERERRO, A. GARCIA-BELMONTE, G. Role of vertical segregation in semitransparent organic photovoltaics. ACS APPL MATER INTER, 2014, vol. 2015, no. 7, p. 1234-1239. ISSN: 1944-8244.
Detail

KALOUSOVÁ, H.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E. Influence of storage conditions on quality of fly ashes. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 59-62. ISSN: 1022-6680.
Detail

ZMEŠKAL, O.; TRHLÍKOVÁ, L.; DOHNALOVÁ, L. Study of Thermal Properties of Insulating Materials. AIP Conference Proceedings, 2015, vol. 1648, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1551-7616.
Detail

ZMEŠKAL, O. Preface of the “Symposium on Environmental Impact on the Degradation of Historical Masonry: Computational Simulations and Experimental Measurements”. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, 2015. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-0-7354-1287-3. ISSN: 1551-7616.
Detail

KOUTNÝ, O.; OPRAVIL, T.; POŘÍZKA, J. Application of Metakaoline in Autoclaved Aerated Concrete Technology. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 1000, s. 174-177. ISSN: 1022-6680.
Detail

KOUTNÝ, J.; VALA, M.; WEITER, M. Optical properties of ion-pairs composed of diketo-pyrrolo-pyrrole disulfonyl dianion and ammonium or phoshonium cations. Studentská odborná konference Chemie je život 2014, Sborník abstraktů. 2014. p. 74-74. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; VESPALCOVÁ, M.; MATĚJÍČEK, A.; KAPLAN, J. Elemental composition of fruits from different Black elder (Sambucus nigra L.) cultivars grown in the Czech Republic. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2015, vol. 20, no. 3, p. 549-557. ISSN: 1644-2296.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; WEITER, M. Inkjet printed organic electrochemical transistors for biosensing. Studentská odborná konference Chemie je život 2014, Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 612 00Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. p. 85-85. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

SIONOVÁ, M.; VALA, M.; WEITER, M.; STŘÍTESKÝ, S.; KRAJČOVIČ, J. Novel small molecules for organic electronics and photonics. Studentská odborná konference Chemie je život 2014, Sborník abstraktů. 2014. p. 92-92. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

PEKAŘ, M. The Thermodynamic Driving Force for Kinetics in General and Enzyme Kinetics in Particular. CHEMPHYSCHEM, 2015, vol. 16, no. 4, p. 884-885. ISSN: 1439-4235.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; WEITER, M. Electrochemical transistors based on inkjet printed PEDOT:PSS for biosensing. Book of Abstracts CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. První edice. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. p. 189-189. ISBN: 978-80-210-7159-9.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Biocompatibilization of micelles by hyaluronan. 1st European Conference on Pharmaceutics - Abstractbook. Reims, France: 2015.
Detail

KALINA, M.; CHYTILOVÁ, A.; KLUČÁKOVÁ, M. Aggregation and Degradation Processes of Biopolymers and Biocolloids Studied by Light Scattering Techniques. In NANOCON 2014 - Conference Proceedings. 1. Ostrava: TANGER Ltd, 2014. p. 844-849. ISBN: 978-80-87294-53-6.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M. Composition, particle size, charge and colloidal stability of pH-fractionated humic acids. Journal of Soils and Sediments, 2015, vol. 15, no. 9, p. 1900-1908. ISSN: 1439-0108.
Detail

MONDEK, J.; PEKAŘ, M. The change in excited-state proton transfer kinetics of 1-naphthol i micelles upon the binding of polymers: The influence of hyaluronan hydration. Carbohydrate Polymers, 2015, vol. 34, no. 129, p. 168-174. ISSN: 0144-8617.
Detail

MONDEK, J.; PEKAŘ, M. The Use of Excited-State Proton Transfer in Observation of The Interaction of Potential Hyaluronan-Surfactant Drug Nanocarriers. 1st European Conference on Pharmaceutics: Drug Delivery. 2015. p. 1-2.
Detail

KRATOCHVÍL, J.; KALOUSOVÁ, H.; OPRAVIL, T. ALTERNATIVNÍ KAMENIVA NA BÁZI FLUIDNÍCH FILTROVÝCH POPÍLKŮ. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015. 2015. s. 133-139. ISBN: 978-80-214-5192-6.
Detail

SCHMIEDOVÁ, V.; HEINRICHOVÁ, P.; ZMEŠKAL, O.; WEITER, M. Characterization of polymeric thin films for photovoltaic applications by spectroscopic ellipsometry. Applied Surface Science, 2015, vol. 349, no. 10, p. 582-588. ISSN: 0169-4332.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Enhancement of Biocompatibility of Cationic Micelles by Hyaluronan. IACIS 2015. Mainz, Německo: 2015. p. 87 ( p.)
Detail

Hlodák, M; Matúš, P; Urík, M; Kořenková, L; Mikušová, P; Senila, M; Diviš, P. Evaluation of Various Inorganic and Biological Extraction Techniques Suitability for Soil Mercury Phytoavailable Fraction Assessment. Water, Air, and Soil Pollution (Print version), 2015, vol. 226, no. 6, p. 1-9. ISSN: 0049-6979.
Detail

MONDEK, J.; KALINA, M.; SIMULESCU, V.; PEKAŘ, M. Thermal degradation of high molar mass hyaluronan in solution and in powder; comparison with BSA. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2015, vol. 120, no. 1, p. 107-113. ISSN: 0141-3910.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; OPRAVIL, T. Redukce smrštění alkalicky aktivovaných materiálů prostřednictvím vysokoteplotního popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 115-119. ISBN: 978-80-214-5192-6.
Detail

BAŽANT, P.; KUŘITKA, I.; MUNSTER, L.; KALINA, L. Microwave solvothermal decoration of the cellulose surface by nanostructured hybrid Ag/ZnO particles: a joint XPS, XRD and SEM study. CELLULOSE, 2015, roč. 22, č. 2, s. 1275-1293. ISSN: 0969-0239.
Detail

YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Effects of annealing temperature variation on the evolution of structural and magnetic properties of NiFe2O4 nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method. J. Magnetism Magn. Mat., 2015, vol. 2015, no. 394, p. 439-447. ISSN: 0304-8853.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. Solid- state deep blue and UV fluorescent dyes based on para- bis(2- thienyl) phenylene. Journal of Luminescence, 2015, vol. 2015, no. 167, p. 222-226. ISSN: 0022-2313.
Detail

OBRUČA, S.; BENEŠOVÁ, P.; MARŠÁLEK, L.; MÁROVÁ, I. Use of Lignocellulosic Materials for PHA Production. CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 2015, vol. 29, no. 2, p. 135-144. ISSN: 0352-9568.
Detail

BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; HAJDÚCHOVÁ, M.; OPRAVIL, T. Influence of Chemical Admixtures on Properties of Alkali-Activated Slag-Based Mortars. Advanced Materials Research (online), 2015, vol. 2015, no. 1124, p. 37-42. ISSN: 1662-8985.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. STRATEGIES, DESIGN AND SYNTHESIS OF HIGHLY SOLID-STATE UV AND FLUORESCENT DYES BASED ON PARA-BIS(2-THIENYL)PHENYLENE, 11th International Conference on Organic Eletronics 2015. Německo: 2015.
Detail

REKTOŘÍK TRHLÍKOVÁ, L.; ZMEŠKAL, O.; PŘIKRYL, R.; FLORIÁN, P. Thermal Properties of Mannitol Derivative. Advanced Materials Research, 2015, no. 1126, p. 181-186. ISSN: 1022-6680.
Detail

BAYER, P.; KRÁTKÝ, J. Alternativní pojiva k Portlandskému cementu se sníženou emisí CO2. In Kvalita cementu 2015. 2015. s. 5-16. ISBN: 978-80-87397-20-6.
Detail

SAUEROVÁ, P.; VERDÁNOVÁ, M.; PILGROVÁ, T.; VENEROVÁ, T.; MRAVEC, F.; KALBÁČOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Hyaluronic acid as a modulator of the cytotoxic effects of cationic surfactants. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2015, vol. 483, no. 1, p. 155-161. ISSN: 0927-7757.
Detail

HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M. Preparation of organic electrochemical transistors via screen printing. Book of Abstracts 11th International Conference on Organic Electronics. První. Erlangen-Nurnberg, Germany: Friedrich-Alexander Universitat, 2015. p. 25-25.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KALINA, M. Superabsorbent Polymers and Their Effect on Soil Water Retention. Chemistry and Life 2015 - Book of Abstracts. Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015, 2015. p. 64-64. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Thermal and chemical stability of metal-humic complexes. Chemistry and Life 2015 - Book of Abstracts. 2015. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, K. Conformational arrangement of humic particles in aqueous solutions. 2015.
Detail

HEINRICHOVÁ, P.; KOVALENKO, A.; DZIK, P.; ZHIVKOV, I.; VALA, M.; WEITER, M.; HONOVÁ, J. Development of Large Area Organic Solar Cells. Chemistry and life 2015 - Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of chemistry, 2015. p. 27-28. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

FLORIÁN, P.; POSPÍŠIL, J.; ZMEŠKAL, O. Simple Method for the Determination of the Type of Charge Carriers in Semiconductors. Materials Science Forum, 2016, vol. 851, no. 4, p. 179-183. ISSN: 0255-5476.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M. Diffusivity of Cu(II) ions in humic gels - influence of reactive functional groups of humic acids. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2015, vol. 483, no. 1, p. 162-170. ISSN: 0927-7757.
Detail

PILGROVÁ, T.; MRAVEC, F.; POSPÍŠILOVÁ, Z.; ORBAN, M.; PEKAŘ, M. A new approach to characterization of ultrasound contrast agents. SMIT 2015 - Abstract Book. Brno: 2015. p. 62 ( p.)
Detail

BARTONÍČKOVÁ, E.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; HAVLICA, J. Mullite-based refractories fabricated by foam casting. Ceramics International, 2015, vol. 41, no. 10, p. 14116-14123. ISSN: 0272-8842.
Detail

OBRUČA, S.; BENEŠOVÁ, P.; KUČERA, D.; PETRIK, S.; MÁROVÁ, I. Biotechnological conversion of spent coffee grounds into polyhydroxyalkanoates and carotenoids. New Biotechnology, 2015, vol. 32, no. 6, p. 569-574. ISSN: 1871-6784.
Detail

SCHMIEDOVÁ, V.; POSPÍŠIL, J.; ZMEŠKAL, O.; VRETENÁR, V. Optical Characterization of Graphene Oxide Films by Spectroscopic Ellipsometry. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 134-135. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

AL MAHMOUD ALSHEIKH, A.; ŽÍDEK, J.; KRČMA, F.; PAPP, P.; LACKO, M.; MATEJČÍK, Š. Fragmentation of Methylphenylsilane and Trimethylphenylsilane: A Combined Theoretical and Experimental Study. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2015, vol. 385, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1387-3806.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; HRABAL, M.; WEITER, M. Preparation and optimization of printed layers for biosensing. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 140-140. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; HRABAL, M.; WEITER, M. PRINTED BIOSENSORS BASED ON ORGANIC ELECTROCHEMICAL TRANSISTORS. Book of Abstracts 11th International Conference on Organic Electronics. První. Erlangen-Nurnberg, Nemecko: Friedrich-Alexander Universitat, 2015. p. 58-58.
Detail

SÁSKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; ŠPANOVÁ, A.; DIVIŠ, P.; KULICH, P.; RITTICH, B. Silver nanoparticles production with probiotic bacteria. Chemistry and life 2015, Bool of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 42-43. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

OBRUČA, S.; KUČERA, D.; DINGOVÁ, T.; BENEŠOVÁ, P.; POŘÍZKA, J.; MÁROVÁ, I. Biotechnological production of polyhydroxyalkanoates on various lignocellulose-based agricultural wastes. Chemistry and Life 2015, Book of Abstracts. 1. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2015. p. 38-39. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK, V.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; DOSKOČIL, L.; MÁROVÁ, I. Polyhydroxyalkanoates in bacterial cells – more than just storage materials. Chemistry and Life 2015, Book of Abstracts. 1. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2015. p. 39-40. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

OBRUČA, S.; INNEMANOVÁ, P. Utilization of petroleum hydrocarbon residua for production of polyhydroxyalkanoates. Chemistry and Life 2015, Book of Abstracts. 1. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2015. p. 41-42. ISBN: 978-80-214-52228-2.
Detail

MONDEK, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Binding of Surfactant to Polyelectrolyte in Non-Standard Conditions - Fluorescence Study. In Chemistry and Life 2015. Czech Chemical Society Symposium Series. 2015. p. 110-113. ISBN: 978-80-214-5228-2. ISSN: 2336-7210.
Detail

MONDEK, J.; HNYLUCHOVÁ, Z.; KÁBRTOVÁ, P.; PEKAŘ, M. The Advantage of Microrheology Measurements Performed by Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy - Comparison with Video Microrheology and Dynamic Light Scattering. The 14th Conference on Methods and Applications in Fluorescence. 2015. p. 68-68.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KLUČÁKOVÁ, M. Functional Hydrogels in Agricultural Usage. Mainz, Germany: 2015. p. 87-87.
Detail

MRAVEC, F.; VENEROVÁ, T.; RÝCOVÁ, E.; PEKAŘ, M. Fluorescence Correlation Spectroscopy In Phase-Separated Hydrogel As Possible Model Of Intracellular Environment. The 14th Conference on Methods and Applications in Fluorescence. Německo: University Würzburg, 2015. p. 182-182.
Detail

KOUTNÝ, J.; VALA, M.; LUŇÁK, S.; PAUK, K.; ELIÁŠ, Z.; IMRAMOVSKÝ, A.; WEITER, M. Materials with high fluorescence in solid state: The influence of chemical structure on optical properties. Chemistry and Life 2015 - Book of Abstacts. first. 2015. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

SIONOVÁ, M.; VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M. Novel small molecules for organic electronics and photonics. 2015. p. 95-95.
Detail

KOUTNÝ, J.; VALA, M.; LUŇÁK, S.; PAUK, K.; IMRAMOVSKÝ, A.; WEITER, M. New organic materials with high solid state fluorescence. 2nd International Fall School of Organic Electronics Book of abstracts. Moskva: 2015. p. 81-81. ISBN: neuvedeno.
Detail

SIONOVÁ, M.; VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M. Characterization of novel small molecules for organic electronics and photonics. Chemistry and Life, Book of Abstracts. 2015. p. 141-141. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

DIVIŠ, P.; KADLECOVÁ, M.; OUDDANE B. Mercury Distribution in the Deûle River (Northern France) Measured by the Diffusive Gradients in Thin Films Technique and Conventional Methods. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2015, vol. 69, no. 3, p. 1-10. ISSN: 0090-4341.
Detail

DIVIŠ, P.; ŠILER, P. Monitoring of tin and aluminum release from food packaging to packaged food. Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications: Book of abstracts. 2015. p. 108-108.
Detail

Alexander Kovalenko, Stanislav Záliš, Petr Ashcheulov, Ivo Kraus, Irena Kratochvílová, Jiří Pavluch. Theoretical Study of Chromium and Nickel-Related Luminescence Centers in Molecular-Sized Nanodiamonds. Diamond and Related Materials, 2015, no. 58, p. 122-128. ISSN: 0925-9635.
Detail

KRAJČOVIČ, J. Molecular tuning; Powerful tool at synthesis of Smart molecules for Organic electronics. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstacts. 2015. p. 143-144. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
Detail

POSPÍŠIL, J.; SCHMIEDOVÁ, V.; ZMEŠKAL, O.; ČERNÝ, J. Study of Optical and Electrical Properties of Organic Thin Films for Photovoltaic Applications. Materials Science, 2015, vol. 21, no. 3, p. 333-338. ISSN: 1392-1320.
Detail

DAVID, J., FREBORT, Š., KUBÁČ, L., KRAJČOVIČ, J.; KUČERÍK, J., WEITER, M. Physical structure and stability tests of novel diketopyrrolopyroles for organic solar cells. Book of abstract of the 3rd Central and Easten Europe Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Ljublana, Slovinsko: 2015. p. 372-372. ISBN: 978-3-940237-34-7.
Detail

FLORIÁN, P.; ZMEŠKAL, O.; POSPÍŠIL, J. Simple method for determination of type charge carriers in semiconductors. Chemistry & Life 2015 – Book of abstracts. first. Purkynova 464/118, CZ-612 00 Brno: Brno, university of technology, Faculty of chemistry Purkynova 464/118, CZ-612 00 Brno, 2015. p. 133-134. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

POSPÍŠIL, J.; SCHMIEDOVÁ, V.; ZMEŠKAL, O.; VRETENÁR, V.; KOTRUSZ, P. Electrical Properties of Graphene Oxide Layers Prepared by Material Inkjet Printing. Key Engineering Materials (print), 2015, vol. 674, no. 2016, p. 109-114. ISSN: 1013-9826.
Detail

MONDEK, J.; HNYLUCHOVÁ, Z.; PEKAŘ, M. Nanorheology of Hyaluronan Solutions. Nanocon 2015 - Proceedings of Abstracts. 2015. p. 117-117. ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail

VALA, M. Organic Electronics and Photonics: Applications and Materials. Nanotechnology for Electronics - Book of abstracts. 2015.
Detail

VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J.; LUŇÁK, S.; Kubáč, L. Diketo-pyrrolo-pyrrole: the influence of chemical structure on optical and electrical properties. 12th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ-12) - Book of abstracts. 2015.
Detail

STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M.; VALA, M.; HORÁKOVÁ P.; DOKLÁDALOVÁ L.; KUBÁČ L. New Diketopyrrolopyrrole Derivatives in OFET Transistors. Chemistry & Life 2015. BOOK OF ABSTRACT. Brno: 2015. p. 139-139. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M.; VALA, M.; ŠIMEK, V.; CRHA, A.; RŮŽIČKA, R. OFET transistors for logical circuit. IFSOE 2015 Book of Abstracts. 2nd International Fall School. Moskva: 2015. p. 99-99.
Detail

VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Organic and Printed Photonics – Tailoring of Materials Properties. Wearable technology Europe 2015 - Book of abstracts. 2015.
Detail

VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Diketo-pyrrolo-pyrroles: prospective materials for organic photonics. LOPEC 2015 - 7th International Exhibition and Conference for the Printed Electronics Industry - Book of abstracts. 2015.
Detail

VALA, M.; WEITER, M. Diketo-pyrrolo-pyrroles modification for perovskite solar cells. PSCO-2015 1st International Conference on Perovskite Solar Cells and Optoelectronics - Book of abstracts. 2015.
Detail

SIDEROV, V.; GEORGIEV, G.; ZHIVKOV, I.; DOBRIKOV, G.; YORDANOV, R.; VALA, M.; WEITER, M. Measurement of organic solar cell parameters. Annual Journal of Electronics, 2015, no. 9, p. 175-177. ISSN: 1314-0078.
Detail

STOYANOVA, D.; KITOVA, S.; DIKOVA, J.; KANDINSKA, M.; VASILEV, A.; ZHIVKOV, I.; KOVALENKO, A. The impact of active layer nanomorphology on the efficiency of organic solar cells, based on a squaraine dye as a donor. Sofia: Institute of Electronics - BAS, 2015. p. 1 (1 s.).
Detail

Alexander Kovalenko, Darina Stoyanova, Jan Pospisil, Ivaylo Zhivkov, Ladislav Fekete, Daniela Karashanova, Irena Kratochvílová, Martin Vala and Martin Weiter. Morphology versus Vertical Phase Segregation in Solvent Annealed Small Molecule Bulk Heterojunction Organic Solar Cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2015, vol. 2015, no. 2015, p. 1-8. ISSN: 1110-662X.
Detail

GEORGIEVA, G.; DIMOV, D.; DOBRIKOV, G.; VALA, M.; WEITER, M.; ZHIVKOV, I. VACUUM DEPOSITED ORGANIC SOLAR CELL STRUCTURES. VEIT 2015. 2015. p. 114-115.
Detail

GEORGIEVA, G.; DOBRIKOV, G.; HEINRICHOVÁ, P.; KARASHANOVA, D.; DIMOV, D.; VALA, M.; WEITER, M.; ZHIVKOV, I. Vacuum deposited Diphenyl-Diketo-Pyrrolopyrrolе solar cell structures. Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 700, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1742-6588.
Detail

STOYANOVA, D.; KITOVA, S.; DIKOVA, J.;KANDINSKA, M.; VASILEV, A.; ZHIVKOV, I.; KOVALENKO, A. The impact of active layer nanomorphology on the efficiency of organic solar cells, based on a squaraine dye electron donor. Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 3, no. 4, p. 1-5. ISSN: 1742-6588.
Detail

GEORGIEVA, G.; DIMOV, D.; ZHIVKOV, I.; HONOVÁ, J.; VALA, M.; WEITER, M. All-dry processed organic solar cell structures. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 92-92.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, K. Molecular organization and conformational changesof humic acids in dependence on their concentrationin various aqueous solutions. In NANOCON 2015 7th Internatonal Conference. 1. Ostrava: Tanger, 2015. p. 645-650. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KRÁČALÍK, M. RHEOLOGICAL APPROACH FOR AGRICULTURAL HYDROGELS. In NANOCON 2015 7th Internatonal Conference. 1. Ostrava: Tanger, 2015. p. 83-88. ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail

BULEJKO, P.; BÍLEK, V. Influence of Chemical Additives and Curing Conditions on Mechanical Properties and Carbonation Resistance of Alkali Activated Slag Composites. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. p. 66-66. ISBN: 978-961-92518-8-1.
Detail

KUBERSKÝ, P.; ALTŠMÍD, J.; HAMÁČEK, A.; NEŠPŮREK, S.; ZMEŠKAL, O. An Electrochemical NO2 Sensor Based on Ionic Liquid: Influence of the Morphology of the Polymer Electrolyte on Sensor Sensitivity. SENSORS, 2015, vol. 15, no. 11, p. 28421-28434. ISSN: 1424-8220.
Detail

BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Effect of Fly Ash and Shrinkage Reducing Additives on Properties of Alkali Activated Slag Based Mortars. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and Book of Abstracts. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. p. 60-60. ISBN: 978-961-92518-8-1.
Detail

OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O; KRZYZANEK, V.; MÁROVÁ, I. On the role of polyhydroxyalkanoates in stress survival of bacteria. Microbial stress: from molecules to systems - Programme & Absctract. 1. Sitges, Spain: European Federation of Biotechnology, 2015. p. 20-20.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Odezva těles z betonů s alkalicky aktivovaným pojivem během lomových testů tříbodovým ohybem a vakuováním. Kobylí, Česká republika: 2015. s. 1-18.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; SOSKOVÁ, S.; KREMPASKÝ, K.; VAJGLOVÁ, K.; MÁROVÁ, I. Development of organic micro- and nanoparticles as delivery systems for antimicrobial agents. Chemistry and life 2015- Book of abstracts. Brno: Brno university of technology, Faculty of chemistry, 2015. p. 37-37. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; PRAŽÁKOVÁ, J.; MÁROVÁ, I. Determination of nicotine in different types of product. Chemistry and life 2015 - Book of abstracts. Brno: Brno university of technology, Faculty of chemistry, 2015. p. 108-109. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; HOOVÁ, J.; BOKROVÁ, J.; BENEŠOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Liposomes as delvery systems for complex source of caffeine and vitamins for food and cosmetic applications. 7th International Conference NANOCON 2015 - Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2015. p. 111-112. ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail

PAŘÍZEK, L.; BÍLEK, V.; BŘEZINA, M. Chloride Resistance of Alkali Activated Slag Pastes with Fly Ash Replacement. In 6th Conf. On Chemistry & Life 2015. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. p. 98-104. ISSN: 1662-9752.
Detail

ŠOUKAL, F.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; NOVOTNÝ, R. Lité izolační žárovzdorné materiály. In Hutní keramika 2015. AMOS repro s.r.o. Ostrava: Tanger s.r.o., 2015. s. 19-24. ISBN: 978-80-87294-60-4.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; PAVELKOVÁ, R.; MÁROVÁ, I. Preparation and Stability of Cosmetic Emulsions Enriched by Liposome Particles with Natural UV Filters. NANOCON 2015 Proceedings of abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2015. p. 99 ( p.)ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail

MANAKHOV, A.; MAKHNEVA, E.; SKLÁDAL, P.; NEČAS, D.; ČECHAL, J.; KALINA, L.; ELIÁŠ, M.; ZAJÍČKOVÁ, L. The robust bio-immobilization based on pulsed plasma polymerization of cyclopropylamine and glutaraldehyde coupling chemistry. Applied Surface Science, 2016, vol. 360, no. Part A, p. 28-36. ISSN: 0169-4332.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. Adamantyl side groups boosting the efficiency and thermal stability of organic solid-state fluorescent dyes. Journal of Luminescence, 2016, vol. 2016, no. 175, p. 94-99. ISSN: 0022-2313.
Detail

SIMULESCU, V.; KALINA, M.; MONDEK, J.; PEKAŘ, M. Long-term degradation study of hyaluronic acid in aqueous solutions without protection against microorganisms. Carbohydrate Polymers, 2016, vol. 137, no. 1, p. 664-668. ISSN: 0144-8617.
Detail

BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.; ZAPLETAL, J.; RUTTKAYOVÁ, V. Synthesis and characterisation of powder metallurgy bulk magnesium. Programme and The Book of Abstracts / Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 205, Herceg Novi, August 31– September 4, 2015. 2015. ISBN: 978-86-919111-0-2.
Detail

MRAVEC, F. Microemulsion and Nanoemulsion. In Nanoparticulate drug delivery systems. Dolní Dobrouč: Contipro, 2015. p. 41-57. ISBN: 978-80-260-7611-7.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Formation mechanism of biocompatible fluoride conversion coating on AZ31 magnesium alloy. Programme and The Book of Abstracts / Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 205, Herceg Novi, August 31– September 4, 2015. Dragan P. Uskoković, Velimir R. Radmilović. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2015. p. 88-88. ISBN: 978-86-919111-0-2.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Characterization of pH-fractionated humic acids with respect to their dissociation behaviour. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2016, vol. 23, no. 1, p. 7722-7731. ISSN: 0944-1344.
Detail

HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Optimization of Screen Printing Process for Printed Electronic Devices. Chermistry and Life Brno 2015. 2015. p. 138-139. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

KOUTNÝ, J.; HRBKOVÁ, S.; VALA, M.; WEITER, M. The study of two-photon properties of derivatives diketo-pyrrolo-pyrrole. Sboník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Chemiská, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2015. p. 83-83. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

SIDEROV, V.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M.; ZHIVKOV, I. Determination of electrophoretic suspension properties by optical measurements. Sofia: Bulgarian Academy of Science, 2015. p. 23-24.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing of organic electrochemical transistor for cardiomyocytes research. In Studentská odborná konference CHemie je život 2015, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2015. p. 375-380. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

SALYK, O.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Printed Organic Sensor for Cardiomyocytes Research. Chemistry & Life 2015 , Book of Abstracts. first. Brno: Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, 2015. p. 147-147. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; OPRAVIL, T. Possibilities of using energy by-products as raw materials for hydrothermal reaction. Chemistry and life 2015, Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 129-129. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M. Electroless Deposition of Ni-P Coating on Wrought Mg-3Al-1Zn Magnesium Alloys. Programme and The Book of Abstracts / Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 205, Herceg Novi, August 31– September 4, 2015. Dragan P. Uskoković, Velimir R. Radmilović. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2015. p. 58-58. ISBN: 978-86-919111-0-2.
Detail

DOLEŽAL, P.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; WASSERBAUER, J.; DUDEKOVÁ, S.; HADZIMA, B. MODRÁČKOVÁ, I. Squeeze Cast AZ31 Magnesium Alloy Long Term Degradation Analysis in Hanks' Solutions. Programme and The Book of Abstracts / Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 205, Herceg Novi, August 31– September 4, 2015. Dragan P. Uskoković, Velimir R. Radmilović. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2015. p. 89-89. ISBN: 978-86-919111-0-2.
Detail

SAMEK, O.; HÁRONIKOVÁ, A.; OBRUČA, S.; BERNATOVÁ, S.; JEŽEK, J. et al. Time-resolved study of microorganisms by Raman spectroscopy. Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE, 2015, no. 4, p. 1-5. ISSN: 1605-7422.
Detail

MONDEK, J.; SIMULESCU, V.; KALINA, M.; PEKAŘ, M. The Self-Degradation of Hyaluronan. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015. 2015. p. 276-282. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

ŠOUKAL, F.; LANG, K.; TVRDÍK, L. Suroviny pro výrobu izolačních žárovzdorných materiálů. In SUROVINY 2015. 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-02-02610-5.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; PRAŽÁKOVÁ, J.; MÁROVÁ, I. Determination of nicotine in different types of product. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 100-102. ISSN: 2336-7210.
Detail

OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; MÁROVÁ, I. Evaluation of 3-hydroxybutyrate as an enzyme-protective agent against heating and oxidative damage and its potential role in stress response of poly(3-hydroxybutyrate) accumulating cells. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2016, vol. 100, no. 3, p. 1365-1376. ISSN: 0175-7598.
Detail

OBRUČA, S.; KUČERA, D.; DINGOVÁ, T.; BENEŠOVÁ, P.; POŘÍZKA, J.; MÁROVÁ, I. Biotechnological production of polyhydroxyalkanoates on various lignocellulose-based agricultural wastes. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 114-116. ISSN: 2336-7210.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L. Možnosti využití vedlejších energetických produktů jako surovin pro hydrotermílní reakce. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vsoké učení technické v Brně, 2015. s. 71-79. ISBN: 978-80-214-5192-6.
Detail

BURDÍKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. The formation of mixed micelles of sugar surfactants and phospholipids and their interactions with hyaluronan. Colloid and Polymer Science, 2016, vol. 294, no. 5, p. 823-831. ISSN: 0303-402X.
Detail

ILIA, G.; ILIESCU, S.; POPA, A.; VISA, A.; MARANESCU, B.; SIMULESCU, V.; PEKAŘ, M. and BADEA, V. Poly(alkylene-H-phosphonate)s obtained by direct esterification and oxidation of hypophosphorous acid with ethylene glycol. JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE-PURE AND APPLIED CHEMISTRY, 2016, vol. 53, no. 1, p. 49-54. ISSN: 1060-1325.
Detail

PILGROVÁ, T.; MRAVEC, F.; ORBAN, M.; PEKAŘ, M. Study of the Colloidal Properties of Phospholipids Microbubbles. The 21st European Symposium on Ultrasound Contrast Imaging, Abstract book. Rotterdam: The 21 European Symposium on Ultrasound Contrast Imaging, Book of Abstracts, 2016. p. 110 ( p.)
Detail

VRÁNA, O.; NOVOHRADSKÝ, V.; MEDŘÍKOVÁ, Z.; BURDÍKOVÁ, J.; STUCHLÍKOVÁ, O.; KAŠPÁRKOVÁ, J.; BRABEC, V. Internalization of Ineffective Platinum Complex in Nanocapsules Renders It Cytotoxic. CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2016, vol. 22, no. 1, p. 2728-2735. ISSN: 0947-6539.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KALINA, M. SUPERABSORBENT POLYMERS AND THEIR EFFECT ON SOIL WATER RETENTION. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 45-162. ISSN: 2336-7210.
Detail

SÁSKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; KULICH, P.; ŠPANOVÁ, A.; DIVIŠ, P.; RITTICH, B. Silver nanoparticles production with probiotic bacteria. Materials Science Forum, 2016, vol. 851, no. 1, p. 32-36. ISSN: 1662-9752.
Detail

BÍLEK Jr., V.; PAŘÍZEK, L.; KOSÁR, P.; KRATOCHVÍL, J.; KALINA, L. Strength and Porosity of Materials on the Basis of Blast Furnace Slag Activated by Liquid Sodium Silicate. In 6th Conference on Chemistry and Life. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 45-50. ISSN: 0255-5476.
Detail

PISÁRČIK, M.; JAMPÍLEK, J.; DEVÍNSKY, F.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; OPRAVIL, T. Gemini Surfactants with Polymethylene Spacer: Supramolecular Structures at Solid Surface and Aggregation in Aqueous Solution. JOURNAL OF SURFACTANTS AND DETERGENTS, 2016, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1097-3958.
Detail

DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; PEKAŘ, M.; WASSERBAUER, J. The spectrometric characterization of lipids extracted from lignite samples from various coal basins. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2016, vol. 95, no. 5, p. 34-40. ISSN: 0146-6380.
Detail

KRATOCHVÍL, J.; KALOUSOVÁ, H.; OPRAVIL, T. Optimization of alternative aggregates based on fluid combustion fly ashes. In 6th Conference on Chemistry and Life. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 75-79. ISSN: 0255-5476.
Detail

KOUTNÝ, O.; OPRAVIL, T. The Basics of Low Volume Weight Aerated Autoclaved Concrete Preparation. Materials Science Forum, 2016, no. 851, p. 69-74. ISSN: 0255-5476.
Detail

OBRUČA, S. Valorizace odpadů potravinářského průmyslu. 2015. s. 1-157.
Detail

OBRUČA, S. Liposomes - preparation and characterization. In Nanoparticulate drug delivery systems. 1. 2015. p. 9-21. ISBN: 978-80-260-7611-7.
Detail

BUFFA, R.; PRAVDA, M.; SEDLÁČEK, P.; CHYTIL, M. Hydrogely. 1. 1. MediaBros s.r.o., 2015. 114 s. ISBN: 978-80-260-7866-1.
Detail

TMEJOVÁ, K.; HYNEK, D.; KOPEL, P.; GUMULEC, J.; KŘÍŽKOVÁ, S.; GURÁŇ, R.; HEGER, Z.; KALINA, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KÍZEK, R. Structural effects and nanoparticle size are essential for quantum dots-metallothionein complex formation. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2015, vol. 134, no. 1, p. 262-272. ISSN: 0927-7765.
Detail

ŽEMLIČKA, M.; KUZIELOVA, E.; KULIFFAYOVÁ, M.; TKACZ, J.; PALOU, M. STUDY OF HYDRATION PRODUCTS IN THE MODEL SYSTEMS METAKAOLIN–LIME AND METAKAOLIN–LIME–GYPSUM. Ceramics-Silikáty, 2015, vol. 4, no. 59, p. 283-291. ISSN: 0862-5468.
Detail

SCHMIEDOVÁ, V.; POSPÍŠIL, J.; ZMEŠKAL, O.; VRETENÁR, V. Optical Characterization of Graphene Oxide Films by Spectroscopic Ellipsometry. Materials Science Forum, 2016, no. 851, p. 199-204. ISSN: 0255-5476.
Detail

STŘÍTESKÝ, S.; KRAJČOVIČ, J.; VALA, M.; WEITER, M. The influence of diketopyrrolopyrrole chemical structure on organic field-effect transistors performance. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Applied Chemistry in Solving of Production Goals. Switzerland: © 2016 Trans Tech Publications, 2016. p. 189-193. ISBN: 978-80-214-5228-2. ISSN: 1662-9752.
Detail

BEDNÁREK, J.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; TVRDÍK, L. The preparation of heat insulating moulded refractories. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 39-44. ISSN: 0255-5476.
Detail

KOPLÍK, J.; SMOLKOVÁ, M.; TKACZ, J. The leachability of heavy metals from alkali-activated fly ash and blast furnace slag matrices. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 141-146. ISSN: 0255-5476.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; SEHNAL, T.; SNOP, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. The influence of particle size of cement and different additives on the properties of Portland cement pastes. Materials Science Forum, 2016, vol. 851, no. 2, p. 104-109. ISSN: 0255-5476.
Detail

KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; LANGOVÁ, M.; ENEV, V. Possibilities of Using Plasticizers in Alkali-Activated Systems. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 57-62. ISSN: 0255-5476.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOMOSNÁ, K.; NOVOTNÝ, R.; TKACZ, J. Effect of Phosphates on the Hydration Process of Alkali Activated Materials. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 63-68. ISSN: 0255-5476.
Detail

MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; ŽŮROVÁ, M.; KOPLÍK, J.; HAVLICA, J. Mechanisms of macro-pores origin in the MDF composites fabrication. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 86-91. ISSN: 0255-5476.
Detail

ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PALOU, M.; KALINA, L. The influence of pH buffers on hydration of hydraulic phases in system CaO-Al2O3. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, no. 124, p. 629-638. ISSN: 1388-6150.
Detail

YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; TKACZ, J.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J. Anneal-tuned structural, dielectric and electrical properties of ZnFe2O4 nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2016, no. 27, p. 1-11. ISSN: 0957-4522.
Detail

PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; BOHÁČ, M.; NOVOTNÝ, R. The effect of curing temperature on the hydration of binary Portland cement. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, no. 10973, p. 1-10. ISSN: 1388-6150.
Detail

SIONOVÁ, M.; VALA, M.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M. Optical and optoelectronic characterization of novel diketopyrrolopyrroles for organic electronics and photonics. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. 2016. p. 183-188. ISBN: 978-80-214-5228-2. ISSN: 0255-5476.
Detail

ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; JEBAVÁ, A.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P. Synthesis of layered calcium cobaltites intended for thermoelectric application. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publicationb Ltd, 2016. p. 110-115. ISSN: 0255-5476.
Detail

OBRUČA, S.; DOSKOČIL, L.; KRZYZANEK, V.; HRUBANOVA, K.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Polyhydroxyalkanoates in Bacterial Cells - More Than just Storage Materials. Materials Science Forum, 2016, no. 851, p. 20-25. ISSN: 0255-5476.
Detail

BOHÁČ, M.; NOVOTNÝ, R.; TKACZ, J.; MONČEKOVÁ, M.; PALOU, M.; STANĚK, T. The Role of Temperature on Hydration of Binary System of Metakaolin/Portland Cement. Materials Science Forum, 2016, no. 851, p. 51-56. ISSN: 0255-5476.
Detail

ZEZULOVÁ, A.; STANĚK, T.; OPRAVIL, T. The Influence of Barium Compounds on the Formation of Portland Cement Clinker. Materials Science Forum, 2016, no. 851, p. 116-121. ISSN: 0255-5476.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; TKACZ, J.; MÁSILKO, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. The field of solid solutions in ternary system of synthetic apatite-type alkaline earth element-yttrium-silicate oxybritholite phases of the composition: AEE(delta)Y(10-delta)[SiO4](6)O3-0.5 delta, where AEE=Ca, Sr and Ba. Ceramics International, 2016, vol. 42, no. 5, p. 6154-6167. ISSN: 0272-8842.
Detail

OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; WASSERBAUER, J. Solid-state synthesis of SrY2O4 and SrSm2O4. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 123, no. 1, p. 181-194. ISSN: 1388-6150.
Detail

ZEZULOVÁ, A. Portlandský slínek ovlivněný přídavkem oxidu barnatého ve formě uhličitanu a síranu. In X. odborný seminář Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s. KVALITA CEMENTU 2016. Znojmo: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2016. s. 25-30. ISBN: 978-80-87397-22-0.
Detail

SALYK, O.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Sensor for Cardiomyocytes Research. Materials Science Forum, 2016, vol. 851, no. 1, p. 194-198. ISSN: 1662-9752.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Effect of Na3PO4 on the Hydration Process of Alkali-Activated Blast Furnace Slag. Materials, 2016, vol. 9, no. 5, p. 395-410. ISSN: 1996-1944.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R.; TKACZ, J.; PAŘÍZEK, L. Some Issues of Shrinkage-Reducing Admixtures Application in Alkali-Activated Slag Systems. Materials, 2016, vol. 9, no. 6, p. 1-12. ISSN: 1996-1944.
Detail

TRHLÍKOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of an Erythritol Derivative. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). AIP Conference Proceedings. USA: American Institute of Physics, 2016. p. 280008-1 (280008-4 p.)ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 1551-7616.
Detail

MRAVEC, F.; OBRUČA, S.; KRZYŽÁNEK, V.; SEDLÁČEK, P.; HRUBANOVÁ, K.; SAMEK, O.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; NEBESÁŘOVÁ, J. Accumulation of PHA granules in Cupriavidus necator as seen by confocal fluorescence microscopy. FEMS Microbiology Letters, 2016, vol. 363, no. 10, p. 1-6. ISSN: 0378-1097.
Detail

HEINRICHOVÁ, P.; DZIK, P.; TKACZ, J.; VALA, M.; WEITER, M. UV-Cured TiO2 Electron Transport Layer for Printable Solar Cells. RSC Advances, 2016, no. 6, p. 66705-66711. ISSN: 2046-2069.
Detail

Alexander Kovalenko, Ivaylo Zhivkov, Patricie Heinrichová, Jan Pospíšil, Jana Honová, Martin Vala and Martin Weiter. Reducing Recombination Processes in the Inverted Solution Processed Small Molecule Solar Cells by the Inserted Fullerene Cathode. IEEE Journal of Photovoltaics, 2016, vol. 6, no. 4, p. 1051-1054. ISSN: 2156-3381.
Detail

Jana Honová, Stanislav Luňák, Martin Vala, Stanislav Střítesk ́y, Ladislav Fekete, Martin Weiter, Alexander Kovalenko. Thiophene-free diphenyl-amino-stilbene-diketo-pyrrolo-pyrrole derivatives as donors for organic bulk heterojunction solar cells. Chemical Papers, 2016, vol. 1, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1336-9075.
Detail

Alexander Kovalenko, Jana Honová, Martin Vala, Stanislav Luňák, Ladislav Fekete, Petra Horáková, Lenka Dokládalová, Lubomír Kubáč, and Martin Weiter. Effect of the Side Chains and Anode Material on Thermal Stability and Performance of Bulk-Heterojunction Solar Cells Using DPP(TBFu) 2 Derivatives as Donor Materials. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2015, vol. 1, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1110-662X.
Detail

BÍLEK, V., Jr.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests. Abstract Booklet of 8th Int. Conf. on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, MSMF 8. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 208-208. ISBN: 978-80-214-5357-9.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Fluorescence probe study of interactions between cationic micelles and negatively charged polyelectrolyte. In XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno: Masaryk University, 2016. p. 154-156. ISBN: 978-80-210-8267-0.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Study of Effect of Hyaluronan Addition to Septonex Micellar Solution. In XVI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masaryk University, 2016. p. 187-189. ISBN: 978-80-210-8267-0.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Fluorescence study of effect of hyaluronan addition to micelle solution of cetyltrimethylammonium bromide. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015, Sborník příspěvků. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2015. p. 244-250. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

BOHÁČ, M.; PALOU, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Influence of temperature on early hydration of Portland cement–metakaolin–slag system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, no. 10973, p. 1-10. ISSN: 1388-6150.
Detail

OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; KRZYZANEK, V.; MRAVEC, F.; HRUBANOVA, K.; SAMEK, O.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Accumulation of Poly(3-hydroxybutyrate) Helps Bacterial Cells to Survive Freezing. PLOS ONE, 2016, vol. 11, no. 6, p. 1-16. ISSN: 1932-6203.
Detail

KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. The Characterization of Fixation of Ba, Pb, and Cu in Alkali-Activated Fly Ash/Blast Furnace Slag Matrix. Materials, 2016, vol. 7, no. 9, p. 1-9. ISSN: 1996-1944.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I.; BOKROVÁ, J.; BENEŠOVÁ, P. Effect of encapsulation of antimicrobial activity of herbal extracts with lysozyme. FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2016, vol. 54, no. 3, p. 304-316. ISSN: 1330-9862.
Detail

YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Cation Migration-Induced Crystal Phase Transformation in Copper Ferrite Nanoparticles and Their Magnetic Property. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2016, vol. 29, no. 3, p. 759-769. ISSN: 1557-1939.
Detail

YADAV, R.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V.; KUŘITKA, I.; KOŽÁKOVÁ, Z. Impact of Nd3+ in CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles on cation distribution, structural and magnetic properties. J. Magnetism Magn. Mat., 2016, vol. -, no. 399, p. 109-117. ISSN: 0304-8853.
Detail

HANISKOVÁ, D.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KOPLÍK, J.; OPRAVIL, T. The ash from fluidized bed combustion as a donor of sulfates to the Portland clinker. In procedia engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 394-401. ISSN: 1877-7058.
Detail

NOVOTNÝ, R.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J.; MONČEKOVÁ, M. Influence of Active Alumina on the Hydration Process of Portland Cement. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 80-86. ISSN: 1877-7058.
Detail

MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F. Hexavalent chromium reduction by ferrous sulphate heptahydrate addition into the Portland clinker. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 73-79. ISSN: 1877-7058.
Detail

BOHÁČ, M.; KUBÁTOVÁ, D.; NEČAS, R.; ZEZULOVÁ, A.; RYBOVÁ, A.; NOVOTNÝ, R. Properties of cement pastes with zeolite during early stage of hydration. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 2-9. ISSN: 1877-7058.
Detail

BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠVEC, J.; ŠOUKAL, F.; PAŘÍZEK, L. Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium-phosphate Refractory Binders. In ICEBMP 2016 - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2016. p. 87-93. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; MÁSILKO, J.; SOLNÝ, T.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Tobermorite synthesis under hydrothermal conditions. In International Conference on Ecology and new Building materials and products. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. p. 100-107. ISSN: 1877-7058.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. SYNTHESIS OF NEW ORGANIC SOLID-STATE FLUORESCENT DYES BASED ON PARA-BIS(2-THIENYL)PHENYLENE DERIVATIVES CONTAINING OF ETHYL-ADAMANTYL SIDE GROUPS. BOSS XV, 15th Belgian Organic Synthesis Symposium. Belgie: 2016.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Interaction between Cationic Micelles and Hyaluronan. Materials Science Forum, 2015, no. 851, p. 26-31. ISSN: 0255-5476.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Study of nanoparticles formed by cationic micelles and hyaluronan. In NANOCON 2015 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2015. p. 404-407. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

KALINA, M.; SMILEK, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KRŇÁVKOVÁ, Š.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of agarose gelation process by unconventional dynamic light scattering method. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 81-84. ISSN: 2336-7210.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Fluorescence study of microviscosity of hyaluronan hydrogels containing hydrophobic nanodomains during fourteen days of ageing. In NANOCON 2015 Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2015. p. 408-412. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

PILGROVÁ, T.; ŘÍKOVSKÁ, K.; PEKAŘ, M. Characterization of the Colloidal Properties of a Microbubble Contrast Agent. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015 Sborník příspěvků. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. p. 289-294. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

Róbert Mišicák, Stanislav Stříteský, Martin Vala, Martin Weiter, Marek Cigán, Katarína Gmucová, Karol Végsö, Martin Weis, Jozef Kožíšek, Milan Pavúk, Martin Putala. Effect of the ethynylene linker on the properties and carrier mobility of naphthalene derivatives with hexylbithienyl arms. Syntetic Metals, 2016, vol. 2016, no. 217, p. 156-171. ISSN: 0379-6779.
Detail

Tomáš Solný, Petr Ptáček, Jiří Másilko, Jakub Tkacz, Eva Bartoníčková, Svava Davidsdóttir, Rajan Ambat. TiO2 surface coating of Mn-Zn dopped ferrites study. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 153-158. ISSN: 0255-5476.
Detail

SOLNÝ, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PTÁČEK, P. Preparation and TiO2 Coating of nanosized magnetic particles. In NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. 1st Edition 2015. Ostrava: Tanger Ltd, 2015. p. 226-230. ISBN: 978-80-87294-63-5.
Detail

HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M.; SALYK, O.; WEITER, M. Printing of thin films for printed electronics. Book of Abstracts of The 12th International Conference on Organic Electronics. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 31-31. ISBN: 978-80-227-4571-0.
Detail

MLYNÁRIKOVÁ, K.; SAMEK, O.; BERNATOVÁ, S.; RŮŽIČKA, F.; JEŽEK, J.; NĚMCOVÁ, A.; ŠILER, M.; ZEMÁNEK, P.; HOLÁ, V. Influence of Culture Media on Microbial Fingerprints Using Raman Spectroscopy. SENSORS, 2015, vol. 15, no. 11, p. 29635-29647. ISSN: 1424-8220.
Detail

KALINA, M.; LEPÍKOVÁ, J.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P. Interconnection Between Structure and Viscoelastic and Transport Properties of Reactive Polyelectrolyte Hydrogels. 30th Conference of The European Colloid and Interface Society - Book of Abstracts. Rome: Sapienza Universitá di Roma, Italy, 2016. p. 30-30.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Turbidimetry and Fluorescence Study of Effect of Hyaluronan Addition to Cationic Micellar Solution. Book of Abstracts, 20th European Symposium on Polymer Spectroscopy (ESOPS). Dresden, Germany: Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V., 2016. p. 64 ( p.)ISBN: 978-3-9816007-4-2.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Fluorescence anisotropy study of microstructural changes of hyaluronan-cetyltrimethylammonium bromide hydrogel. 20th European Symposium on Polymer Spectroscopy ESOPS 20. Dresden, Germany: Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V., 2016. p. 65-65. ISBN: 978-3-9816007-4-2.
Detail

PEKAŘ, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V.; SALAŠ, P. Tea bag model of soil organic matter decomposition. 2016. p. 1-2.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J.; KALINA, M.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Transport properties of hydrogels based on humic substances. Proc. 18th International Conference of International Humic Substances Society. Kanazawa: Kanazawa University, 2016. p. 1-2.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Dissociation properties and behavior of active humic fractions dissolved in aqueous systems. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2016, vol. 109, no. 1, p. 9-14. ISSN: 1381-5148.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. New methods of study of reactivity and barrier properties of biocolloids. Rome, Itálie: 2016. p. 331-331.
Detail

TRHLÍKOVÁ, L.; ZMEŠKAL, O.; PŠENČÍK, P.; FLORIÁN, P. Study of the thermal properties of filaments for 3D printing. In THERMOPHYSICS 2016: 21ST INTERNATIONAL MEETING. AIP conference proceedings. USA: American Institute of Physics, 2016. p. 040027-1 (040027-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1410-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

Alexander Kovalenko , Raghvendra Singh Yadav, Jan Pospisil, Oldrich Zmeskal, Daniela Karashanova, Patricie Heinrichová, Martin Vala, Jaromir Havlica, Martin Weiter. Towards improved efficiency of bulk-heterojunction solar cells using various spinel ferrite magnetic nanoparticles. ORGANIC ELECTRONICS, 2016, vol. 39, no. 1, p. 118-126. ISSN: 1566-1199.
Detail

ADAMCOVÁ, Z.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Effect of Hyaluronan on Diffusion Properties of Artificial Cell Membrane Studied by Fluorescence Correlation Spectroscopy. In XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno: Masaryk University, Brno, 2016. p. 135-138. ISBN: 978-80-210-8267-0.
Detail

OMASTA, L.; HRABAL, M.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Printed lateral biosensors based on organic electrochemical transistor. Book of Abstracts of The 12th International Conference on Organic Electronics. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 57-57. ISBN: 978-80-227-4571-0.
Detail

BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Effect of a Combination Fly Ash and Shrinkage-Reducing Additives on the Properties of Alkali-Activated Slag-Based Mortars. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 5, p. 813-817. ISSN: 1580-2949.
Detail

PEKAŘ, M. Thermodynamic analysis of chemically reacting mixtures and their kinetics – example of a mixture of three isomers. CHEMPHYSCHEM, 2016, vol. 17, no. 20, p. 3333-3341. ISSN: 1439-4235.
Detail

BULEJKO, P.; BÍLEK, V. Influence of Chemical Additives and Curing Conditions on Mechanical Properties and Carbonation Resistance of Alkali Activated Slag Composites. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 1, p. 49-53. ISSN: 1580-2949.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, K. The Role of Concentration and Solvent Character in the Molecular Organization of Humic Acids. MOLECULES, 2016, vol. 21, no. 1, p. 1410-1418. ISSN: 1420-3049.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; PASTOREK, F.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny AZ61 pomocou fluoridového konverzného povlaku. 2016.
Detail

BŘEZINA, M.; KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P. Podmínky přípravy a difuzní pochody v porézních objemových materiálech na bázi Mg. 2016.
Detail

BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Electroless Deposition of Ni-P/SiO2 Composite Coating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, vol. 64, no. 5, p. 1459-1464. ISSN: 1211-8516.
Detail

SAMEK, O.; OBRUČA, S.; ŠILER, M.; SEDLÁČEK, P.; BENEŠOVÁ, P.; KUČERA, D.; MÁROVÁ, I.; JEŽEK, J.; BERNATOVÁ, S.; ZEMÁNEK, P. Quantitative Raman Spectroscopy Analysis of Polyhydroxyalkanoates Produced by Cupriavidus necator H16. SENSORS, 2016, vol. 16, no. 11, p. 1-7. ISSN: 1424-8220.
Detail

TKACZ, J.; MINDA, J.; FINTOVÁ, S.; WASSERBAUER, J. Comparison of Electrochemical Methods for the Evaluation of Cast AZ91 Magnesium Alloy. Materials, 2016, vol. 11, no. 9, p. 1-14. ISSN: 1996-1944.
Detail

TKACZ, J.; SLOUKOVÁ, K.; MINDA, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Odolnost vůči korozi tvářených hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 v Hankově roztoku. 2016.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z. Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním. In Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6-1.
Detail

TKACZ, J.; SLOUKOVÁ, K.; MINDA, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Korozní odolnost tvářených hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 v Hankově roztoku. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2016, roč. 60, č. 4, s. 101-106. ISSN: 1804-1213.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Turbidimetry and fluorescence study of hyaluronan-surfactant nanoparticles formation. NANOCON 2016 List of Abstracts. Ostrava: TANGER Ltd, 2016. p. 110 ( p.)ISBN: 978-80-87294-68-0.
Detail

ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P.; JUREČKOVÁ, Z.; MATĚJÍČEK, A. ANALYSIS OF RED CURRANT (RIBES RUBRUM) AND RED GOOSEBERRY (RIBES UVA-CRISPA) VARIETIES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY. In PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE, (MENDELNET 2016). 2016. p. 669-674. ISBN: 978-80-7509-443-8.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; SEHNAL, T.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. The determination of the influence of pH value of curing conditions on Portland cement hydration. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 10 - 17, p. 10-17. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠILER, P.; BAYER, P.; SEHNAL, T.; KOLÁŘOVÁ, I.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 197-200. ISBN: 978-80-214-5192-6.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEZDĚK, O.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 83-86. ISBN: 978-80-7395-986-9.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; PASTOREK, F.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny AZ61 pomocou fluoridového konverzného povlaku. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2016, roč. 60, č. 5, s. 132-138. ISSN: 1804-1213.
Detail

GEORGIEVA, G.; ZHIVKOV, I.; DIMOV, D.; DOBRIKOV, G.; D. Karashanova, A. Kirilov, F. Markova, E. Bubev, A. Georgiev, R. Yordanov. Vacuum co-deposition of organic solar cell structures. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2016, vol. 48, no. 48, p. 213-218. ISSN: 0324-1130.
Detail

DIMOV, D.; NEDELCHEV, L.; NAZAROVA, D.; IVANOV, D.; MATEEV, G.; BUBEV, E.; GEORGIEV, A.; YANCHEVA, D.; ZHIVKOV, I; MACHKOVA, M. Application and spectral characterization of vapour deposited 4-aminoazobenzene dyes nanosized films. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2016, vol. G, no. 48, p. 203-207. ISSN: 0324-1130.
Detail

GEORGIEV, A.; BUBEV, E.; DIMOV, D.; YANCHEVA, D.; ZHIVKOV, I.; KRAJČOVIČ, J.; VALA, M.; WEITER, M.; MACHKOVA, M. Synthesis, structure, spectral properties and DFT quantum chemical calculations of 4-aminoazobenzene dyes. Effect of intramolecular hydrogen bonding on photoisomerizati. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2017, no. 175, p. 76-91. ISSN: 1386-1425.
Detail

KROUSKÁ, J.; PEKAŘ, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; ŠARAC, B.; BEŠTER-ROGAČ, M. Study of interactions between hyaluronan and cationic surfactants by means of calorimetry, turbidimetry, potentiometry and conductometry. Carbohydrate Polymers, 2017, vol. 157, no. neuvedeno, p. 1837-1843. ISSN: 0144-8617.
Detail

BURDÍKOVÁ, J.; MRAVEC, F.; WASSERBAUER, J.; PEKAŘ, M. A practical comparison of photon correlation and cross-correlation spectroscopy in nanoparticle and microparticle size evaluation. Colloid and Polymer Science, 2017, vol. 295, no. 1, p. 67-74. ISSN: 0303-402X.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Introduction of novel kinetic approach to calculation of activation energy and its application to the sinter-crystallization of strontian feldspar. Ceramics International, 2016, vol. 42, no. 15, p. 16969-16980. ISSN: 0272-8842.
Detail

KOUTNÝ, O.; KRATOCHVÍL, J.; OPRAVIL, T. Preparation of ultra-low volume weight autoclaved aerated concrete. CERAMICS-SILIKATY, 2017, no. 1, p. 45-51. ISSN: 1804-5847.
Detail

KOUTNÝ, O.; KRATOCHVÍL, J.; ŠVEC, J.; BEDNÁREK, J. Modelling of packing density for particle composites design. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 1, p. 198-205. ISSN: 1877-7058.
Detail

BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests. In Materials Structure & Micromechnaics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 623-626. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; KUČERA, D.; OBRUČA, S.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. USAGE OF WASTE MATERIALS AS THE POTENTIAL SUBSTRATE FOR PRODUCTION OF MICROBIAL BIOPOLYMERS. In ICCT2016 Sborník abstraktů. Praha: 2016. p. 483-487. ISBN: 970-80-86238-91-3.
Detail

KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-4 rok 2016. Brno: CMV FCH VUT v Brně, 2016. s. 1-10.
Detail

WASSERBAUER, J.; TKACZ, J.; BŘEZINA, M. Praktikum z kovových materiálů. Praktikum z kovových materiálů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 1-136. ISBN: 978-80-214-5463-7.
Detail

Alexander Kovalenko, Michal Hrabal. Printable Solar Cells. In Advances in Solar Cell Materials and Storage. Scrivener Publishing. 2017. p. 163-202. ISBN: 9781119283713.
Detail

ZEZULOVÁ, A.; STANĚK, T.; OPRAVIL, T. The influence of barium sulphate and barium carbonate on the Portland cement. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 2016, p. 42-49. ISSN: 1877-7058.
Detail

ZEZULOVÁ, A.; STANĚK, T.; OPRAVIL, T. Influence of Barium Oxide Additions on Portland Clinker. CERAMICS-SILIKATY, 2017, vol. 61, no. 1, p. 20-25. ISSN: 1804-5847.
Detail

Alexander Kovalenko, Jan Pospisil, Oldrich Zmeskal,Josef Krajcovic,Martin Weiter. Ionic origin of a negative capacitance in lead halide perovskites. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1862-6254.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; ŠUPINOVÁ, P.; BABÁK, L. Optimization of Enzymatic Hydrolysis of Waste Bread before Fermentation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, vol. 65, no. 1, p. 35-40. ISSN: 1211-8516.
Detail

Vala, M.; Koutný, J.; Kovalenko, A.; Krajčovič, J.; Heinrichová, P.; Luňák, S.; Horáková, P.; Kubáč, L.; Vyňuchal, J.; WEITER, M. DIKETOPYRROLOPYRROLES: PERSPECTIVE MATERIALS FOR ORGANIC PHOTONICS. Book of Abstracts of The 12th International Conference on Organic Electronics. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. ISBN: 978-80-227-4571-0.
Detail

Vala, M.; Koutný, J.; Krajčovič, J.; Luňák, S.; WEITER, M. Diketo-pyrrolo-pyrroles: prospective materials for nonlinear optical applications. Gotteborg, Sweeden: Chalmers, 2016.
Detail

Weiter, M.; Víteček, J.; Kubala, L.; Šafaříková, E.; Šindlerová, L.; Stříteský, S.; Salyk, O.; Vala, M. Cardiomyocytes monitoring: Determination of biocompatibility. International Winterschool on Bioelectronics BioEl2015. Linz, Austria: JKU, 2016.
Detail

Vala, M.; Krajčovič, J.; Kovalenko, A.; Yumusak, C.; Heinrichová, P.; Stříteský, S.; Sariciftci, N.S.; Weiter, M. Adamantyl side group containing organic semiconductors for high performance OTFTs. Organic Semiconductors Conference. London, Great Britain: Imperial College London, 2016.
Detail

Vala, M.; Krajčovič, J.; Weiter, M. Diketo-pyrrolo-pyrroles for organic electronics and photonics. International Symposium for the 80th Birthday of Prof. Alan J. Heeger (Nobelprize 2000). Linz, Austria: JKU, 2016.
Detail

Vala, M.; Koutný, J.; Krajčovič, J.; Luňák, S.; WEITER, M. Dvoufotonová absorpce. Škola molekulové spektrometrie. Brno: Masarykova Univerzita, 2016.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; PAVLÍKOVÁ, M. Lignitic humic acids as environmental friendly adsorbent for heavy metals. Journal of Chemistry, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 1-5. ISSN: 2090-9063.
Detail

BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Charakterizace Ni–P povlaku připraveného bezproudou depozicí na hořčíkové slitině AZ31. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2017, roč. 61, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1804-1213.
Detail

KOVÁŘ, D.; HUBÁLEK, J.; FOHLEROVÁ, Z.; MALÁ, A.; KALINA, M.; JIŘÍK, R.; STARČUK, Z.; SKLÁDAL, P.; HLAVÁČEK, A. Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. JOURNAL OF NANOMATERIALS, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1687-4110.
Detail

NEJDL, L.; ZÍTKA, J.; MRAVEC, F.; MILOSAVLJEVIĆ, V.; ZÍTKA, O.; KOPEL, P.; ADAM, V.; VACULOVIČOVÁ, M. Real-time monitoring of the UV-induced formation of quantum dots on a milliliter, microliter, and nanoliter scale. Microchimica Acta, 2017, vol. 184, no. 5, p. 1489-1497. ISSN: 0026-3672.
Detail

MACARIE, L.; PEKAŘ, M.; SIMULESCU, V.; PLESU, N.; ILIESCU, S.; ILIA, G.; TARA-LUNGA-MIHALI, M. Properties in Aqueous Solution of Homo- and Copolymers of Vinylphosphonic Acid Derivatives Obtained by UV-Curing. MACROMOLECULAR RESEARCH, 2017, vol. 25, no. 3, p. 214-221. ISSN: 1598-5032.
Detail

Petr Ashcheulov, Andrew Taylor, Joris More-Chevalier, Alexander KOVALENKO, Zdeněk Remeš, Jan Drahokoupil, Pavel Hubík, Ladislav Fekete, Ladislav Klimša, Jaromír Kopeček, Jarmila Remiášová, Michal Kohout, Otakar Frank, Ladislav Kavan, Vincent Mortet. Optically transparent composite diamond/Ti electrodes. CARBON, 2017, vol. 119, no. 8, p. 1-10. ISSN: 0008-6223.
Detail

Alexander Kovalenko, Cigdem Yumusak, Patricie Heinrichova, Stanislav Stritesky, Ladislav Fekete, Martin Vala, Martin Weiter, Niyazi Serdar Sariciftci and Jozef Krajcovic. Adamantane substitutions: a path to high-performing, soluble, versatile and sustainable organic semiconducting materials. Journal of Materials Chemistry C, 2017, vol. 5, no. 19, p. 1-10. ISSN: 2050-7534.
Detail

SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; KALINA, M.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KLUČÁKOVÁ, M. HYDROGELS: INVALUABLE EXPERIMENTAL TOOL FOR DEMONSTRATING DIFFUSION PHENOMENA IN PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY COURSES. Journal of Materials Education, 2017, vol. 39, no. 1-2, p. 59-90. ISSN: 0738-7989.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, K. Micro-organization of humic acids in aqueous solutions. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2017, vol. 1144, no. 1, p. 33-40. ISSN: 0022-2860.
Detail

VENEROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Rheological properties of gels formed by physical interactions between hyaluronan and cationic surfactants. Carbohydrate Polymers, 2017, vol. 170, no. 1, p. 176-181. ISSN: 0144-8617.
Detail

Ondruch, P.; Kucerik, J.; Steinmetz, Z.; Schaumann, G.E. Influence of Organic Chemicals on Water Molecule Bridges in Soil Organic Matter of a Sapric Histosol. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 2017, vol. 121, no. 12, p. 2367-2376. ISSN: 1089-5639.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Jr. Identifikace hodnoty modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů. Sborník přednášek 14. konference TECHNOLOGIE 2017. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-9-2.
Detail

BURDÍKOVÁ, J.; TÜRKEOVÁ, I.; DOSKOČIL, L.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. A study of zwitterionic/cationic vesicle formation and the influence of hyaluronan on this formation. Colloid and Polymer Science, 2017, vol. 295, no. 7, p. 1131-1140. ISSN: 0303-402X.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Transport of Organic Compounds Through Porous Systems Containing Humic Acids. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2017, vol. 3, no. 98, p. 373-377. ISSN: 0007-4861.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Hydrophobic nanodomains in hyaluronan-surfactant system: a fluorescence anisotropy study. In NANOCON 2016 Conference Proceedings. 1st edition, 2017. Ostrava: TANGER Ltd., 2016. p. 444-448. ISBN: 978-80-87294-71-0.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Time-resolved fluorescence of Prodan in micellar solution of cetyltrimethylammonium bromide. In Sborník příspěvků, 23.3.2017, Studentská konference Chemie je život. první, 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017. p. 153-157. ISBN: 978-80-214-5489-7.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Aggregation behaviour of hyaluronan-cationic surfactant system studied by fluorescent hydrophobic probes. Book of abstracts. Brno: Masaryk University, 2017. p. 57-57. ISBN: 978-80-210-8580-0.
Detail

MILOSAVLJEVIĆ, V.; JELÍNKOVÁ, P.; JIMENEZ JIMENEZ, A.; MOULICK, A.; HADDAD, Y.; BUCHTELOVÁ, H.; KŘÍŽKOVÁ, S.; HEGER, Z.; KALINA, L.; RICHTERA, L.; KOPEL, P.; ADAM, V. Alternative synthesis route of biocompatible polyvinylpyrrolidone nanoparticles and their effect on pathogenic microorganisms. MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2017, vol. 14, no. 1, p. 221-233. ISSN: 1543-8384.
Detail

KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; LADICKÝ, P.; OBRUČA, S. Production polyhydroxyalkanoates using hydrolysates of spruce sawdust. 5th International Conference on Chemical Technology ICCT 2016. 2017. ISBN: 978-80-86238-62-3.
Detail

KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; LADICKÝ, P.; PEKAŘ, M.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Production of Polyhydroxyalkanoates Using Hydrolyzates of Spruce Sawdust: Comparison of Hydrolyzates Detoxification by Application of Overliming, Active Carbon, and Lignite. Bioengineering, 2017, vol. 4, no. 2, p. 1-9. ISSN: 2306-5354.
Detail

PORUBSKÝ, T., SKRIFVARS, M., ÅKESSON, D. Synthesis of bio-based low viscosity curable polyesters for composite applications. Career in Polymers IX, Book of Abstracts. Prague: Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, 2017. p. 61-61. ISBN: 978-80-85009-87-3.
Detail

VALENTOVÁ, K.; PECHÁČKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; OSTRÝ, M.; ZMEŠKAL, O. Study of the Thermal Properties of Selected PCMs for Latent Heat Storage in Buildings. In Thermophysics 2017. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2017. p. 40042-1 (40042-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1546-1.
Detail

FLORIÁN, P.; VALENTOVÁ, K.; FIALA, L.;ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicates. In THERMOPHYSICS 2017: 22nd International Meeting of Thermophysics 2017 and 4th Meeting of EnRe 2017. AIP conference proceedings. Melville, New York: American institute of Physics, 2017. p. 040012-1 (040012-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1546-1. ISSN: 0094-243X.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; TILŠAROVÁ, K.; MÁROVÁ, I. Preparation and Characterization of Liposomes as Cosmetic Delivery Systems. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 144-148.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; SOSKOVÁ, S.; PLACHÁ, M.; HOOVÁ, J.; PAVELKOVÁ, R.; VYSOKÁ, M.; MÁROVÁ, I. Candida glabrata - a Model Organism for Studying Antifungal Activity of Plant Extracts. 44th Annual Conference on Yeast Book of Abstracts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 2017. p. 50 ( p.)ISSN: 1336-4839.
Detail

KUČERA, D.; OBRUČA, S.; BENEŠOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Možnosti znacení polyhydroxyalkanoátů a jejich produkce na odpadních substrátech. 16. slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2014. s. 95-96. ISBN: 978-80-227-4268-9.
Detail

SAUEROVÁ, P.; PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M.; HUBÁLEK KALBÁČOVÁ, M. Hyaluronic acid in complexes with surfactants: The efficient tool for reduction of the cytotoxic effect of surfactants on human cell types. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2017, vol. 103, no. 1, p. 1276-1284. ISSN: 0141-8130.
Detail

ZMEŠKAL, O.; TRHLÍKOVÁ, L.; FIALA, L.; FLORIÁN, P.; ČERNÝ, R. Thermal properties of alkali-activated aluminosilicates with CNT admixture. In ICNAAM 2016. AIP conference proceedings. AIP Conference Proceedings. Melville, New York, USA: American Institute of Physics, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1546-1. ISSN: 0094-243X.
Detail

OBRUČA, S.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK V.; MÁROVÁ, I. Integrating production of PHA into bio-refinery concept – shedding light also on specific consequences of non-optimal cultivation conditions. Biotech 2017 Book od Abstracts. 1. Praha: ICT Prague, 2017. p. 52-53. ISBN: 978-80-7080-989-0.
Detail

OBRUČA, S.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK, V.; MÜLLEROVÁ, L.; CHYTILOVÁ, A.; SLANINOVÁ, E. Integrating production of PHA into bio-refinery concept: considering the impact of non-optimal cultivation conditions. 9th European Symposium on Biopolymers: Book of Abstracts. 1. Toulouse, Francie: 2017. p. 28-29.
Detail

HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing and characterization of thick layer electroluminescence panels. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00, 2017. p. 82-82. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; KUČERA, D.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. Chicken feather hydrolysate as an inexpensive complex nitrogen source for PHA production by Cupriavidus necator on waste frying oils. LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, 2017, vol. 65, no. 2, p. 182-188. ISSN: 0266-8254.
Detail

ADAMCOVÁ, Z.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Förster Resonance Energy Transfer in Cationic Micelles Using Perylene-Fluorescein as Donor-Acceptor System. In Sborník příspěvků, Chemie je život 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 139-143. ISBN: 978-80-214-5489-7.
Detail

ADAMCOVÁ, Z.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Determination and Comparision of Micelle Radius of Different Surfactants Using Förster Resonance Energy Transfer. Book of abstracts. Brno: Masaryk University, 2017. p. 46-46. ISBN: 978-80-210-8580-0.
Detail

SCHMIEDOVÁ, V.; POSPÍŠIL, J.; KOVALENKO, A.; ASHCHEULOV, P.; FEKETE, L.; ČUBOŇ, T.; KOTRUSZ, P.; ZMEŠKAL, O.; WEITER, M. Physical properties investigation of reduced graphene oxide thin films prepared by material inkjet printing. Journal of Nanomaterials, 2017, no. 2017, p. 1-8. ISSN: 1687-4129.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing of organic electrochemical transistor for real-time cell culture monitoring. Sborník abstraktů. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017. p. 88-88. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; MRAVEC, F.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Hydrogels based on cationic polyelectrolytes. In Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 194-197. ISBN: 978-80-214-5489-7.
Detail

JUGL, A.; KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. Charakterizace kyseliny hyaluronové ultrazvukovou spektroskopií. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014 Sborník příspěvků. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. s. 78-81. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; ŠVEC, J.; ENEV, V.; MONČEKOVÁ, M. Impact of grain size and structural changes on magnetic, dielectric, electrical, impedance and modulus spectroscopic characteristics of CoFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol-gel combustion method. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2017, vol. 8, no. 4, p. 1-14. ISSN: 2043-6262.
Detail

BARTONÍČKOVÁ, E.; VOJTÍŠEK, J.; TKACZ, J.; POŘÍZKA, J.; MÁSILKO, J.; MONČEKOVÁ, M.; PAŘÍZEK, L. Porous HA/alumina composites intended for bone-tissue engineering. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 4, p. 631-636. ISSN: 1580-2949.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for real-time cell observation. XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University, 2017. p. 41-41. ISBN: 978-80-210-8580-0.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; SMILEK, J.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. DEAE/SDS and chitosan/SDS hydrogels. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University, 2017. p. 62-63. ISBN: 978-80-210-8580-0.
Detail

OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for real-time cell culture monitoring. Kirchberg in Tirol, Austria: 2017. p. 70-70.
Detail

HRABAL, M.; OMASTA, L.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors (OECT) prepared via screen printing technique as a tool for biosenssing. 13th International Conference on Organic Electronics - 2017 - Book of abstracts. Saint Petersburg: 2017. p. 112-112.
Detail

REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. PREPATARION OF NEW SORPTION GEL DISCS FOR DETERMINATION OF MERCURY IN FOOD MATRIXES BY DIFFUSIVE GRADIENT IN THIN FILMS TECHNIQUE. 39. International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. 2016.
Detail

DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; JUREČKOVÁ, Z. Characterization of Czech beer: chemical composition and antioxidant properties. 39. International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. 2016.
Detail

KOSTOVOVÁ, I.; ROUBALOVÁ, M.; POKRÝVKOVÁ, Z.; BYRTUSOVÁ, D.; SZOTKOWSKI, M.; HLAVÁČEK, V.; MÁROVÁ, I. Improvement of lipid compound prooduction by red yeasts though random mutagenesis. 44th Annual Conference on Yeast. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2017. p. 58-58.
Detail

VALENTOVÁ, K.; PECHÁČKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; OSTRÝ, M.;ZMEŠKAL, O. Study of the thermal properties of selected PCMs for latent heat storage in buildings. In THERMOPHYSICS 2017: 22nd International Meeting of Thermophysics 2017 and 4th Meeting of EnRe 2017. Melville, New York, USA: American Institute of Physics, 2017. p. 040042-1 (040042-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1546-1.
Detail

Jarmila Vilčáková, Lenka Kutějová, Marek Jurča, Robert Moučka, Robert Vícha, Michal Sedlačík, Adriana Kovalcik, Michal Machovský, Natalia Kazantseva. Enhanced Charpy impact strength of epoxy resin modified with vinyl-terminated polydimethylsiloxane. Journal of Applied Polymer Science, 2018, vol. 135, no. 45720, p. 45720-01 (45720-12 p.)ISSN: 1097-4628.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; KALINA, L.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; MASAŘ, M.; HOLEK, M. Sonochemical Synthesis of Gd3+ doped CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles and Its Physical Properties. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2018, no. 40, p. 773-783. ISSN: 1350-4177.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Fluorescence study of photophysical behaviour of Prodan in different solutions. The 15th Conference on Methods and Applications in Fluorescence, Abstracts. 1. Leuven, Belgium: Department of Chemistry, Faculty of Science, KU Leuven, Belgium, 2017. p. 260-260.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Transport of metal ions in hydrogels containing humic acids as active complexation agent. Proc. ECIS 2017. Madrid: European Colloid and Interface Society and Complutense University of Madrid, 2017. p. 9-9.
Detail

SALYK, O.; VÍTEČEK, J.; OMASTA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring. Applied Sciences - Basel, 2017, vol. 7, no. 10, p. 998-1008. ISSN: 2076-3417.
Detail

PEKAŘ, M.; JARÁBKOVÁ, S.; VELCER, T.; SMILEK, J.; VENEROVÁ, T.; MRAVEC, F. Polyelectrolyte-surfactant hydrogels – preparation, properties. Madrid: 2017.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; KÁBRTOVÁ, P.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Advanced Microrheological Techniques In The Research Of Hydrogels. Abstract book. 1. Bruggy, Belgie: Johan Hofkens, Maarten Roeffaers & Kris Janssen, 2017. p. 211-211.
Detail

BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Characterization of Ni-P coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy via electroless deposition. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 6, p. 925-931. ISSN: 1580-2949.
Detail

VELCER, T.; PEKAŘ, M. Effect of counterion on rheological properties of hydrogels prepared from hyaluronan and oppositely charged surfactant. In Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 218-223. ISBN: 978-80-214-5489-7.
Detail

KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S.; BŘEZINA, M.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J. Preparation and Characterization of Zinc Materials Prepared by Powder Metallurgy. Metals, 2017, vol. 7, no. 396, p. 1-15. ISSN: 2075-4701.
Detail

PISÁRČIK, M.; JAMPÍLEK, J.; LUKÁČ, M.; HORÁKOVÁ, R.; DEVÍNSKY, F.; BUKOVSKÝ, M.; KALINA, M.; TKACZ, J.; OPRAVIL, T. Silver Nanoparticles Stabilised by Cationic Gemini Surfactants with Variable Spacer Length. MOLECULES, 2017, vol. 22, no. 10, p. 1-19. ISSN: 1420-3049.
Detail

Pavlina Holcapkova, Petr Stloukal, Pavel Kucharczyk, Maria Omastova, Adriana Kovalcik. Anti-hydrolysis effect of aromatic carbodiimide in poly(lactic acid)/wood flour composites. COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, 2017, vol. 103, no. 1, p. 283-291. ISSN: 1359-835X.
Detail

DIVIŠ, P. Výzkum popele ze spalování bukové biomasy - DYAS.EU, a.s. 2017. s. 1-7.
Detail

BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; MINDA, J.; KRYSTÝNOVÁ, M.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J. Evolution of microstructure and electrochemical corrosion characteristics of cold compacted magnesium. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2017, no. 2017/4, p. 123-130. ISSN: 1804-1213.
Detail

BŘEZINA, M.; MINDA, J.; DOLEŽAL, P.; KRYSTÝNOVÁ, M.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J.; PTÁČEK, P. Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications. Metals, 2017, vol. 7, no. 7, p. 1-22. ISSN: 2075-4701.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; TKACZ, J.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Unconventional fluoride conversion coating preparation and characterization. ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS, 2017, vol. 64, no. 6, p. 613-619. ISSN: 0003-5599.
Detail

TKACZ, J.; SLOUKOVÁ, K.; MINDA, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Influence of the Composition of the Hank’s Balanced Salt Solution on the Corrosion Behavior of AZ31 and AZ61 Magnesium Alloys. Metals, 2017, vol. 11, no. 7, p. 1-17. ISSN: 2075-4701.
Detail

DIVIŠ, P.; ŠŤÁVOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; DRÁBIKOVÁ, J. DETERMINATION OF TIN, CHROMIUM, CADMIUM AND LEAD IN CANNED FRUITS FROM THE CZECH MARKET. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2017, vol. 11, no. 1, p. 564-570. ISSN: 1337-0960.
Detail

DOSKOČIL, L.; BURDÍKOVÁ, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J. Spectral characterization and comparison of humic acids isolated from some European lignites. FUEL, 2018, vol. 213, no. 3, p. 123-132. ISSN: 0016-2361.
Detail

MICHALICOVÁ, P.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Fluorescence study of freeze-drying as a method for support the interactions between hyaluronan and hydrophobic species. PLOS ONE, 2017, vol. 12, no. 9, p. 1-13. ISSN: 1932-6203.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; HAVLÍKOVÁ, M.; MRAVEC, F. Releasing of the Solubilized Substances from the Phase-separated Hydrogels. Abstracts. 1. Ostrava: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech republic, EU, 2017. p. 132-132. ISBN: 978-80-87294-78-9.
Detail

Lenka Musilová, Aleš Mráček, Adriana Kovalcik, Petr Smolka, Antonín Minařík, Petr Humpolíček, Robert Vícha, Petr Ponížil. Hyaluronan hydrogels modified by glycinated Kraft lignin: Morphology, swelling, viscoelastic properties and biocompatibility. Carbohydrate Polymers (electronic), 2018, vol. 181, no. 1, p. 394-403. ISSN: 1879-1344.
Detail

SOLNÁ, I.; ENEV, V.; KALINA, M.; KROUSKÁ, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Effect of Temperature on Dissolution Enthalpy for Humic Acids in Water. In NANOCON 2016 - Conference Proceedings. 1. Ostrava, Česká republika: TANGER Ltd., 2016. p. 236-239. ISBN: 978-80-87294-71-0.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A.; HEINRICHOVÁ, P.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Adamantane substitutions: synthesis of high-performing, soluble and versatile organic semiconducting materials. 13th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ-13) June 04 - 09, 2017 – Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China. 2017.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; RICHTÁR, J.; KOVALENKO, A.; WEITER, M. Bio-inspired riboflavin derivatives for organic electronics and biomimetic energy storage. 4th International Winterschool on Bioelectronics, Kirchberg in Tirol, Austria. 2017.
Detail

DOSKOČIL, L.; ENEV, V.; GRASSET, L.; WASSERBAUER, J. The characterization of South Moravian lignite in its natural and treated forms using thermal degradation methods. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS, 2017, vol. 128, no. 11, p. 83-91. ISSN: 0165-2370.
Detail

VELCER, T.; PEKAŘ, M. Effect of counterion on rheological properties of hydrogels prepared from hyaluronan and oppositely charged surfactant. Sborník abstraktů. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 93-93. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; HAVLICA, J.; HNATKO, M.; CIGÁŇ, A.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; RUSNAK, J.; ENEV, V. Structural, magnetic, elastic, dielectric and electrical properties of hot-press sintered Co1-xZnxFe2O4 (x=0.0, 0.5) spinel ferrite nanoparticles. J. Magnetism Magn. Mat., 2018, no. 447, p. 48-57. ISSN: 0304-8853.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; TKACZ, J. Formation of strontium-yttrium germanium anionic lacunar apatite (Sr2+δY6.67+(2δ/3)[GeO4]6O2δ) as the intermediate phase of oxygen-rich yttrium-germanium apatite (Y9.333+ε[GeO4]6O2+3/2ε). Ceramics International, 2017, vol. 10, no. 43, p. 7827-7838. ISSN: 0272-8842.
Detail

SZABOVÁ, J.; JARÁBKOVÁ, S.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. POLYCATION-SURFACTANT INTERACTIONS AND THE FORMATION OF HYDROGELS WITH INTERNAL NANOSTRUCTURE. ABSTRACTS. 1. Ostrava: AMOS repro Ltd., 1. maje 3236/103, 703 00 Moravská Ostrava, Czech Republic, EU, 2017. p. 131-131. ISBN: 978-80-87294-78-9.
Detail

STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; SALYK, O.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for cell culture monitoring. Polymers and organic materials for electronics and photonics: science for applications. 2017. p. 182-182. ISBN: 978-80-85009-88-0.
Detail

SMILEK, J.; VELCER, T.; JARÁBKOVÁ, S.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Flow Behaviour of Highly Viscous Gel-like Material based on Hyaluronan and Surfactant. ABSTRACTS. 1. Ostrava: AMOS repro Ltd., 1. maje 3236/103, 703 00 Moravska Ostrava, Czech Republic, EU, 2017. p. 148-148. ISBN: 978-80-87294-78-9.
Detail

JUGL, A.; KARGEROVÁ, A. High resolution ultrasonic spectroscoy used for the study of thermal behavior of hyaluronan. International Workshop: "Recent applications of high-resolution ultrasonic spectroscopy for monitoring of hydrolytic activities in milks". Belfield 4, Dublin, Ireland: School of Chemistry, University College Dublin, 2017. p. 14-14.
Detail

KUČERA, D.; PERNICOVÁ, I.; KOVALČÍK, A.; OBRUČA, S. Accumulation of PHAs by halophilic strain Halomonas halophila. XVIII.setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. p. 75-75. ISBN: 978-80-210-8765-1.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; PTÁČEK, P. Príprava a charakterizácia fluoridového konverzného povlaku na tvárnenej horčíkovej zliatine AZ61. 2017.
Detail

KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; KOVÁŘOVÁ, M.; OBRUČA, S. Strategies to improve the yield of PHAs produced from wood material. EUROBIOTECH - 6th Central Europien Congress Life Sciences. Krakov: 2017. p. 160-160.
Detail

OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; KRZYZANEK, V.; NEBESAROVA, J.; SAMEK, O.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; HRUBANOVA, K.; MILÉŘOVÁ, M.; MÁROVÁ, I. The presence of PHB granules in cytoplasm protects non-halophilic bacterial cells against the harmful impact of hypertonic environments. New Biotechnology, 2017, vol. 39, no. A, p. 68-80. ISSN: 1871-6784.
Detail

OBRUČA, S.; KUČERA, D.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK, V.; NEBESAROVA, J.; MÜLLEROVÁ, L.; CHYTILOVÁ, A.; SLANINOVÁ, E.; MÁROVÁ, I. Capability of polyhydroxyalkanoates accumulation enhances stress resistance and cell robustness of bacteria. Eurobiotech: Programme and Abstract Book. 1. Krakow: Targi w Krakowie, 2017. p. 154-154.
Detail

OBRUČA, S.; RUCKÁ, M.; MRÁZOVÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; SAMEK, O.; KROUSKÁ, J.; KRZYZANEK, V. Role of polyhydroxyalkanoates in biofilm formation of Burholderia cepacia and Burholderia sacchari. EUROBIOTECH 6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech: Programme and abstract book. 1. Krakow: Targi w Krakowie, 2017. p. 163-163.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; HESKO, O.; MÜLLEROVÁ, L.; OBRUČA, S. Accumulation of PHA granules protects bacterial cells from adverse effect of UV-irradiation. 6th Central European Congress of life Sciences Eurobiotech. Krakow: 2017. p. 166-166.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; NEBESÁŘOVÁ, J.; KRZYŽÁNEK, V.; OBRUČA, S. Utilization of TEM to observe morphological changes of bacterial cells containing PHA granules which were exposed to various stress factors. XVIII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 86-86. ISBN: 978-80-210-8765-1.
Detail

MÜLLEROVÁ, L.; OBRUČA, S.; MRAVEC, F.; BÍLKOVÁ, K. Bacterial autofluorescence - Useful tool in biotechnological processes. Eurobiotech - Programme and abstract book. Krakow, Polsko: 2017. p. 162 ( p.)
Detail

BOKROVÁ, J.; RUČKOVÁ, M.; MATOUŠKOVÁ, P.; PAVELKOVÁ, R.; HOOVÁ, J.; MÁROVÁ, I. Cytotoxic and Genotoxic Effects of Liposome Particles with Encapsulated Natural Extracts. NANOCON Book of Abstracts. Ostrava: TANGER Ltd., 2017. p. 146-146. ISBN: 978-80-87294-78-9.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; HOOVÁ, J.; POKORNÁ, M.; MÁROVÁ, I. Influence of Food Matrices on Probiotic Bacteria Viability. Recent Advances in Food Analysis Book of Abstracts. Praha: 2017. p. 340-340. ISBN: 978-80-7080-999-0.
Detail

CHYTILOVÁ, A.; DRÁBKOVÁ, K.; STREČANSKÁ, P.; ENEV, V.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S. Production and characterization of extracellular polysaccharide of extremely halophilic Archaea Haloferax mediterranei. 6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech. Krakow: 2017. p. 156-157.
Detail

MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Advanced Fluorescence Spectroscopy In A Study Of Phase-Separated Hydrogel. Bruggy, Belgie: Johan Hofkens, Maarten Roeffaers & Kris Janssen, 2017. p. 214-214.
Detail

KUČERÍK, J.; Tokarski, D.; Demyan, M.S.; Merbach, I.; Siewert, C. Linking soil organic matter thermal stability with contents of clay, bound water, organic carbon and nitrogen. GEODERMA, 2018, vol. 316, no. 1, p. 38-46. ISSN: 0016-7061.
Detail

VELCER, T.; PEKAŘ, M. Rheological properties of hydrogels based on biopolymer and oppositely charged surfactant. Abstracts. 1. Brno: TANGER Ltd., 2017. p. 129-130. ISBN: 978-80-87294-78-9.
Detail

PEKAŘ, M.; JARÁBKOVÁ, S.; SMILEK, J.; MRAVEC, F. Hydrogels with hydrophobic nanodomains. In NANOCON 2016 Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 414-418. ISBN: 978-80-87294-71-0.
Detail

JUGL, A.; HEJNA, J.; PEKAŘ, M. HYALURONAN BASED NANOPARTICLES FORMED BY ELECTROSTATIC INTERACTIONS. In NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. Scopus. TANGER Ltd., 2018. p. 543-547. ISBN: 9788087294819. ISSN: 0250-4162.
Detail

KALINA, M.; SMILEK, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Relationship between structure and viscoelastic properties of reactive polyelectrolyte hydrogels. 9th European Symposium on Biopolymers: Book of Abstracts. 1. Toulouse, Francie: 2017. p. 124-124.
Detail

MÁROVÁ, I.; SZOTKOWSKI, M.; VANĚK, M.; RAPTA, M.; BYRTUSOVÁ, D.; MIKHEICHYK, N.; HÁRONIKOVÁ, A. Utilization of animal fat waste as carbon source by carotenogenic yeasts – a screening study. The EuroBiotech Journal, 2017, vol. 1, no. 4, p. 310-318. ISSN: 2564-615X.
Detail

MÁROVÁ, I.; GROSSOVÁ, M.; RYŠÁVKA, P. PROBIOTIC BIOFILM ON CARRIER SURFACE: A NOVEL PROMISING APPLICATION FOR FOOD INDUSTRY. Acta Alimentaria, 2017, vol. 46, no. 4, p. 439-448. ISSN: 1588-2535.
Detail

MÁROVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A. Monitoring of Growth and Production Characteristics of Red Yeasts Cultivated on Hydrothermally Pretreated Lignocellulosic Pine Material. CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 2017, vol. 31, no. 4, p. 527-535. ISSN: 0352-9568.
Detail

MÁROVÁ, I.; RAPTA, M.; VANĚK, M.; HÁRONIKOVÁ, A.; SZOTKOWSKI, M. USE OF HIGH-THROUGHPUT TECHNIQUES TO STUDY SIMULTANOUS PRODUCTION OF LIPID-SOLUBLE METABOLITES IN CAROTENOGENIC YEASTS. Journal of Biotechnology, 2017, vol. 256S, no. 1, p. 542-543. ISSN: 0168-1656.
Detail

MÁROVÁ, I.; MATOUŠKOVÁ, P.; SOSKOVÁ, S.; KUNDRÁT, V. Application of PHA-based bioplastics in nanomaterials. Journal of Chemical Engineering and Process Technology, 2017, vol. 8, no. 4, p. 38-39. ISSN: 2157-7048.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Barrier properties of biocolloidal substances studied by diffusion techniques. ESBP 2018 9th European Symposium on Biopolymers. Toulouse, Francie: 2017. p. 87-87.
Detail

KARGEROVÁ, A. Healing spray - collagen and hyaluronan in colloidal silver. Boks 1072 Blindern, NO-0316 OSLO, Norway: 2017. p. 42-42.
Detail

KARGEROVÁ, A. Collagen-hyaluronan in colloidal silver. Boks 1072 Blindern, NO-0316 OSLO, Norway: Scandinavian Society for Biomaterials, 2017. p. 44-44.
Detail

KOPLÍK, J.; POŘÍZKA, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; BŘEZINA, M. Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, vol. 2018, no. 2018, p. 1-6. ISSN: 1687-8434.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; NEUREITER, M.; OBRUČA, S.; FRÜHAUF, S.; MÁROVÁ, I. Biotechnological conversion of spent coffee grounds into lactic acid. LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, 2018, vol. 66, no. 4, p. 306-312. ISSN: 0266-8254.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Utilization of By-Pass Cement Kiln Dust in Alkali-Activated Materials. In Non-traditional cement and concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 23-26. ISSN: 1013-9826.
Detail

KOPLÍK, J.; SOLNÝ, T.; KALINA, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of Sr2+, Bi3+ and Zn2+ in Alkali-activated Materials Based on Blast Furnace Slag and Fly Ash. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 15-18. ISSN: 1013-9826.
Detail

KROUSKÁ, J.; ŠMÉRALOVÁ, E.; KLUČÁKOVÁ, M. Hydration of Biopolymers Studied by DSC and Perfusion Microcalorimetry. Ostrava: Tanger, Ltd., 2017. p. 148-148.
Detail

BEDNÁREK, J.; HAVLICA, J. Mechanochemical treatment of talc. Studentská odborná konference Chemie je život 2017. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 602 00, Brno, 2017. p. 78-78. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T. Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků. Sborník abstraktů, Studentská konference chemie je život. Brno: Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 52-52. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I. Vliv zinku na hydrataci portlandského cementu. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. 1. Parduice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 47-50. ISBN: 978-80-7560-060-8.
Detail

HAJZLER, J.; OPRAVIL, T. Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 80-80.
Detail

HRABAL, M.; ZHIVKOV, I.; OMASTA, L.; FOLDYNOVÁ, K.; GURICOVÁ, P.; VALA, M.; WEITER, M. Solid-state fluorescence organic materials as a tool for spectral modification of ZnS-based screenprinted thick layer electroluminescence devices. Chemical Papers, 2018, vol. 72, no. 7, p. 1677-1684. ISSN: 1336-9075.
Detail

ŠŤÁVOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V.; ENEV, V.; DIVIŠ, P. Extraction of ferulic acid from wheat bran by alkaline hydrolysis. In PROCEEDINGS OF 24TH INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE (MENDELNET 2017). 2017. p. 574-579. ISBN: 978-80-7509-529-9.
Detail

PILGROVÁ, T.; VENEROVÁ, T.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Interactions of hyaluronan with oppositely charged surfactants in very diluted solutions in water. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, vol. 112, no. 1, p. 241-249. ISSN: 0141-8130.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOU, M. The correlation between porosity and mechanical properties of multicomponent systems consisting of Portland cement-slag-silica fume-metakaolin. Construction and building materials, 2017, no. 135, p. 306-314. ISSN: 0950-0618.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Pore structure development of blended G-oil well cement submitted to hydrothermal curing conditions. GEOTHERMICS, 2017, no. 68, p. 86-93. ISSN: 0375-6505.
Detail

Dvořák, M.;Li, Y.;Nesterenko, N., P.;Nuchtavorn, N.;Macka, M. High power deep UV-LEDs for analytical optical instrumentation. Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, vol. 255, no. 2, p. 1238-1243. ISSN: 0925-4005.
Detail

PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J. Thermal analysis of hydration products of cements hydrothermally cured. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference. 2017. p. 138-138. ISBN: 978-963-454-098-4.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Effect of composition on microstructure and phase development of hydrothermally cured G-Oil Well cement. In Non-Traditional Cement & Concrete VI : proceedings of the international conference. 2017. p. 188-195. ISBN: 978-80-214-5507-8.
Detail

Noori, A.;Mahbub, P.;Dvořák, M.;Lucieer, A.;Macka, M. Radiometric analysis of UV to near infrared LEDs for optical sensing and radiometric measurements in photochemical systems. Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, vol. 262, no. 1, p. 171-179. ISSN: 0925-4005.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; MÜLLEROVÁ, L.; SAMEK, O.; KOLLER, M.; HESKO, O.; KUČERA, D.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. Light scattering on PHA granules protects bacterial cells against the harmful effects of UV radiation. Applied Microbiology and Biotechnology, 2018, vol. 102, no. 4, p. 1923-1931. ISSN: 1432-0614.
Detail

HRABAL, M.; ZHIVKOV, I.;TULIEV, N., DOBRIKOV, G., OMASTA, L.; VALA, M. Voltage source for AC electroluminescent measurements. In IEEE Xplore. Sozopol, Bulgaria: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-1753-3.
Detail

POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; DVOŘÁK, M. Elemental analysis as a tool for classification of Czech white wines with respect to grape varieties. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2018, vol. 23, no. 2, p. 709-727. ISSN: 1644-2296.
Detail

KOUTNÝ, O., SNOECK, D.; VAN DER VURST, F.; DE BELIE, N. Rheological behaviour of ultra-high performance cementitious composites containing high amounts of silica fume. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2018, no. 88, p. 29-40. ISSN: 0958-9465.
Detail

PALOU, M.; ŽIVICA, V.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; TKACZ, J. Formation and stability of phosphate ceramic binders under hydrothermal curing condition. In Non-traditional cement and concrete VI. Brno: 2017. p. 34-35. ISBN: 978-80-214-5507-8.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; PALOU, M.; MÁSILKO, J. Relationship among phase composition - pore structure - strength characteristics of hydrothermally cured cement Class G. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference. 2017. p. 136-136. ISBN: 978-963-454-098-4.
Detail

PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. The effect of metakaolin upon the formation of ettringite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, vol. 133, no. 1, p. 77-86. ISSN: 1388-6150.
Detail

ŽEMLIČKA, M.; KUZIELOVA, E.; BOHÁČ, M.; NOVOTNÝ, R.; PALOU, M. Evaluation of temperature influence on the hydration of binary systems comprising of portland cement - metakaolin and portland cement slag. In JTACC+V4, 1st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 6th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference. 2017. p. 140-141. ISBN: 978-963-454-098-4.
Detail

NEJDL, L.; MORAVANSKÁ, A.; ŠMERKOVÁ, K.; MRAVEC, F.; KŘÍŽKOVÁ, S.; POMORSKI, A.; KRĘŻEL, A.; MACKA, M.; ADAM, V.; VACULOVIČOVÁ, M. Short-sweep capillary electrophoresis with a selective zinc fluorescence imaging reagent FluoZin-3 for determination of free and metalothionein-2a-bound Zn2+ ions. Analytica Chimica Acta, 2018, vol. 1017, no. 1017, p. 41-47. ISSN: 1873-4324.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; ŠINDLEROVÁ, L.; STŘÍTESKÝ, S.; KUBALA, L.; VALA, M.; WEITER, M.; VÍTEČEK, J. Evaluation and improvement of organic semiconductors’ biocompatibility towards fibroblasts and cardiomyocytes. Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, no. 260, p. 418-425. ISSN: 0925-4005.
Detail

STŘÍTESKÝ, S.; MARKOVÁ, A.; VÍTEČEK J.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; HRABAL, M.; KUBÁČ, L.; KUBALA, L.; WEITER, M.; VALA, M.;. Printing inks of electroactive polymer PEDOT:PSS: The study of biocompatibility, stability, and electrical properties. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 2018, vol. 106, no. 4, p. 1121-1128. ISSN: 1549-3296.
Detail

BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R. Polyethylene glycol molecular weight as an important parameter affecting drying shrinkage and hydration of alkali-activated slag mortars and pastes. Construction and building materials, 2018, vol. 166, no. –, p. 564-571. ISSN: 0950-0618.
Detail

ŠEVČÍKOVÁ, B.; FINTOVÁ, S.; WASSERBAUER, J.; TKACZ, J. Effect of Quench Environment on the Conversion Coatings on Magnesium Alloy AZ91. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 1, p. 203-210. ISSN: 1211-8516.
Detail

MOURYCOVÁ, J.; DATTA, K. K.R.; PROCHÁZKOVÁ, A.; PLOTĚNÁ, M.; ENEV, V.; SMILEK, J.; MÁSILKO, J.; PEKAŘ, M. Facile synthesis and rheological characterization of nanocomposite hyaluronan-organoclay hydrogels. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, vol. 111, no. 1, p. 680-684. ISSN: 0141-8130.
Detail

SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; GALVÁNKOVÁ, L.; MÁSILKO, J.; TKACZ, J.; DAMBORSKÝ, P. Investigation on preparation of 2D shaped magnetite nanoparticles by precipitation of Mohr's salt. In 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016). 1. OSTRAVA: TANGER LTD, 2017. p. 189-194. ISBN: 978-80-87294-71-0.
Detail

DIVIŠ, P.; SMILEK, J.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V. THE QUALITY OF KETCHUPS FROM THE CZECH REPUBLIC'S MARKET IN TERMS OF THEIR PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, vol. 12, no. 1, p. 233-240. ISSN: 1337-0960.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. RECYCLING OF WASTE TECHNOLOGICAL SLUDGE IN ALKALI ACTIVATED CONCRETES. In Performance-based approaches for concrete structures. 2016. p. 333-334. ISBN: 978-2-88394-120-5.
Detail

BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; TKACZ, J.; DOLEŽAL, P. Characterization of Electroless Ni–P Coating Prepared on a Wrought ZE10 Magnesium Alloy. Coatings, MDPI, 2018, vol. 3, no. 8, p. 1-14. ISSN: 2079-6412.
Detail

HOMOLA, T.; POSPÍŠIL, J.; KRUMPOLEC, R.; SOUČEK, P.; DZIK, P.; WEITER, M.; ČERNÁK, M. Atmospheric Dry Hydrogen Plasma Reduction of Inkjet-Printed Flexible Graphene Oxide Electrodes. ChemSusChem, 2018, vol. 11, no. 5, p. 941-947. ISSN: 1864-564X.
Detail

PEKAŘ, M. Thermodynamic analysis of chemically reacting mixtures – comparison of first and second order models. Frontiers in Chemistry, 2018, vol. 6, no. 35, p. 1-7. ISSN: 2296-2646.
Detail

ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. CHARACTERISTICS OF PAPRIKA SAMPLES OF DIFFERENT GEOGRAPHICAL ORIGIN. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, vol. 12, no. 1, p. 254-261. ISSN: 1337-0960.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M.; SMILEK, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M. The transport of metal ions in hydrogels containing humic acids as active complexation agent. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2018, vol. 557, no. 1, p. 116-122. ISSN: 1873-4359.
Detail

KUČERA, L.; RICHTERA, L.; ZMRZLÝ, M.; JAROŠOVÁ, M.; KUČEROVÁ, P.; BEDNÁŘ, P. Determination of the fineness of medieval coins – Evaluation of methods in a case study of a medieval pfennig. ARCHAEOMETRY, 2018, vol. 60, no. 2, p. 325-341. ISSN: 0003-813X.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Conductometric study of the dissociation behavior of humic and fulvic acids. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2018, vol. 128, no. 1, p. 24-28. ISSN: 1381-5148.
Detail

Stanislav Stříteský, Martin Vala, Jan David, Eva Šafaříková, Jan Víteček, Martin Weiter. Solution processable diketopyrrolopyrrole semiconductor: towards bio‑electronic applications. Chemical Papers, 2018, vol. 72, no. 7, p. 1635-1643. ISSN: 0366-6352.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; KECSKÉSOVÁ, V.; OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I. Utilization of spent coffee grounds by Lactobacillus plantarum. In ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2018 - Zborník recenzovaných príspevkov. 2018. p. 237-241. ISBN: 978-80-223-4517-0.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; NEUREITER, M.; OBRUČA, S.; FRUHAUF, S.; MÁROVÁ, I. Utilisation of spent coffee grounds into lactic acid. 2018.
Detail

KUČERA, D.; PERNICOVÁ, I.; KOVALČÍK, A.; KOLLER, M.; MÜLLEROVÁ, L.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; NEBESAROVA, J.; KALINA, M.; MÁROVÁ, I.; KRZYŽÁNEK, V.; OBRUČA, S. Characterization of the promising poly(3-hydroxybutyrate) producing halophilic bacterium Halomonas halophila. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2018, vol. 256, no. 1, p. 552-556. ISSN: 0960-8524.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Size and Charge Evaluation of Standard Humic and Fulvic Acids as Crucial Factors to Determine Their Environmental Behavior and Impact. Frontiers in Chemistry, 2018, vol. 6, no. 235, p. 1-8. ISSN: 2296-2646.
Detail

HOOVÁ, J.; KUBÁČKOVÁ, E.; ŽÁČKOVÁ, K.; HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Use of yeast strain Malassezia furfur to testing antimicorbial activity of technical cannabis extracts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 2018. p. 51-51. ISSN: 1336-4839.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.; PTÁČEK, P. Characterization of unconventional fluoride conversion coating prepared on AZ31 magnesium alloy. Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo (online version), 2018, vol. 24, no. 3, p. 72-81. ISSN: 1338-6174.
Detail

RUDNICKI, K.; LANDOVÁ, P.; WROŃSKA, M.; DOMAGALA, S.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; SKRZYPEK, S. Quantitative determination of the veterinary drug monensin in horse feed samples by square wave voltammetry (SWV) and direct infusion electrospray ionization tandem mass spectrometry (DI–ESI–MS/MS). MICROCHEMICAL JOURNAL, 2018, vol. 141, no. 1, p. 220-228. ISSN: 0026-265X.
Detail

JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Determination accuracy of analysis refractory materials by x-ray fluorescence. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Barrier properties of humic acids. UAS4Enviro 2018. Split: University of Split, 2018. p. 30-32.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Mysterious Amorphous State of Native Granules of Polyhydroxyalkanoates and Its Transitions Into Crystalline State. 2018. ISBN: 978-80-86238-83-8.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KRATOCHVÍLOVÁ, O.; KUČERA, D.; OBRUČA, S. Screening of Production of Biosurfactants in Selected Bacteria. 2018. ISBN: 978-80-86238-83-8.
Detail

FRYŠOVÁ, E.; ČERNÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; CHYTILOVÁ, A.; OBRUČA, S. Studium adsorpčních vlastností vybraných probiotických bakterií. Tomáškovy dny 2018 XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. s. 74-74. ISBN: 978-80-210-8963-1.
Detail

BERANOVÁ, D.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; SNOP, R. Release of ammonia from conventional power plant fly ash after the introduction of SNCR process. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; PAVLOVSKÝ, J.; FIŠEROVÁ, L.; KOSÁROVÁ, H. Toxicity of Diclofenac: Cadmium Binary Mixtures to Algae Desmodesmus subspicatus Using Normalization Method. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2018, vol. 101, no. 2, p. 205-213. ISSN: 0007-4861.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; TKACZ, J.; PTÁČEK, P. The influence of starting materials´ solubility on tobermorite structure formation under the hydrothermal conditions. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 29–31 May 2018, Blansko-Češkovice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Blansko-Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

HAJZLER, J.; OPRAVIL, T.; POŘÍZKA, J.; PTÁČEK, P. Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Čežkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠILER, P. Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium. In International Conference Building Materials , Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; KOLLER, M.; KUČERA, D.; PERNICOVÁ, I. Involvement of polyhydroxyalkanoates in stress resistance of microbial cells: Biotechnological consequences and applications. BIOTECHNOLOGY ADVANCES, 2018, vol. 36, no. 3, p. 856-870. ISSN: 0734-9750.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; MÁROVÁ, I.; MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; SOSKOVÁ, S.; PLACHÁ, M. Using Candida glabrata for screening antifungal activity of plant extracts. 45th Annual conference on yeast. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 2018. p. 57-57. ISSN: 1336-4839.
Detail

STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; TUMOVÁ, Š.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. High resolution gold printed electrodes for cell culture monitoring by OECT transistors. Kirchberg in Tirol, Austria: 2018. p. 85-85.
Detail

OMASTA, L.; EHLICH, J.; STŘÍTESKÝ, S.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Electrochemical Transistor for Cell Culture Investigation. Kirchberg in Tirol, Austria: 2018. p. 51-51.
Detail

HRABAL, M.; KRATOCHVÍL, M.; VALA, M.; LUŇÁK, S.;PAUK, K.;IMRAMOVSKÝ, A. Solid state fluorescence of push-pull distyrylbenzenes. 2018. p. 57-57.
Detail

PECHÁČKOVÁ, K.; FLORIÁN, P.; ZMEŠKAL, O.; PAVLÍK, Z. Thermal properties of high performance fiber reinforced concrete. In THERMOPHYSICS 2018: 23rd International Meeting of Thermophysics 2018. AIP conference proceedings. USA: AIP conference proceedings, 2018. p. 020037-1 (020037-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1704-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

ZDRAŽIL, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; MOHAN, R.; SEDLÁČEK, P.; NEJDL, L.; SCHMIEDOVÁ, V.; POSPÍŠIL, J.; HORÁK, M.; WEITER, M.; ZMEŠKAL, O.; HUBÁLEK, J. Preparation of Graphene Quantum Dots through Liquid Phase Exfoliation Method. JOURNAL OF LUMINESCENCE, 2018, vol. 1, no. 1, p. 203-208. ISSN: 1872-7883.
Detail

David, J; Steinmetz, Z., Kučerík, J., Schaumann, G.E. Quantitative Analysis of Poly(ethylene terephthalate) Microplastics in Soil via Thermogravimetry-Mass Spectrometry. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2018, vol. 90, no. 15, p. 8793-8799. ISSN: 0003-2700.
Detail

Tokarski, D., Kučerík, J., Kalbitz, K., Demyan, M.S., Merbach, I., Barkutsky, D., Ruehlmann, J., Siewert, C. Contribution of organic amendments to soil organic matter detected by thermogravimetry. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE, 2018, vol. 181, no. 5, p. 664-674. ISSN: 1436-8730.
Detail

PLESNÍKOVÁ, L.; POSPÍŠIL, J.; MRAČEK, L.; SYROVÝ, T.; HAMÁČEK, A.; NEŠPŮREK, S.; ZMEŠKAL, O. Organic electrochemical transistor based on ionic liquid: The temperature effect. In Meeting of Thermophysics 2018. AIP conference proceedings. AIP conference proceedings. 2018. p. 1-6. ISBN: 978-0-7354-1704-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

RYBÁRIK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. STRUCTURAL AND THERMODYNAMIC ASPECTS OF INTERACTIONS BETWEEN HUMIC ACID with organic ions - Results from diffusion cells. In V4 Waster: Critical Raw MAterials. 60. Ostrava: Publishing services department, VŠT - Technical University of Ostrava, 2018. p. 61-66. ISBN: 978-80-248-4180-9.
Detail

LAFFLEUR, F.; KROUSKÁ, J.; TKACZ, J.; PEKAŘ, M.; AGHAI, F.; NETSOMBOON, K. Buccal adhesive films with moisturizer- the next level for dry mouth syndrome?. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 2018, vol. 1-2, no. 550, p. 309-315. ISSN: 0378-5173.
Detail

FIGALLA, S.; PETRŮJ, J.; ŠVESTKOVÁ, T. Transesterification of Lactic Acid Oligomers with Ethanol, a Way to Anhydrous Ethyl Lactate: A Kinetic Study. MOLECULES, 2018, vol. 23, no. 8, p. 1-13. ISSN: 1420-3049.
Detail

PŘIKRYL, R.; OTŘÍSAL, P.; OBŠEL, V.; ŠVORC, Ľ.; KARKALIĆ, R.; BUK, J. Protective Properties of a Microstructure Composed of Barrier Nanostructured Organics and SiOx Layers Deposited on a Polymer Matrix. Nanomaterials, 2018, vol. 2018, no. 8, p. 1-15. ISSN: 2079-4991.
Detail

RICHTÁR, J.; HEINRICHOVÁ, P.; APAYDIN, D.; SCHMIEDOVÁ, V.; YUMUSAK, C.; KOVALENKO, A.; WEITER, M.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J. Novel Riboflavin-Inspired Conjugated Bio-Organic Semiconductors. MOLECULES, 2018, vol. 2018, no. 23, p. 2271-2289. ISSN: 1420-3049.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; VLACHOVÁ, K.; OHAREK, L.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J. Preparation of magnetorheological fluids and effect of additives on their stability. Book of Abstracts of 32nd Conference of The European Colloid and Interface Society - ECIS2018. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Ljubljana, Slovenia: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 2018. p. 224-224. ISBN: 978-961-6756-90-7.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; JARÁBKOVÁ, S.; VELCER, T.; PEKAŘ, M. Transport of organic dyes in bioplymeric hydrogels. 32nd Conference of The European Colloid and Interface society. Book of Abstract. Ljubljana: 2018. p. 496-496.
Detail

KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; MINDA, J.; FINTOVÁ, S.; BŘEZINA, M.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J. Electrochemical characterization of Mg-Zn bulk materials prepared by powder metallurgy method. Programme and The Book of Abstracts / Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018, Herceg Novi, September 3-7, 2018. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2018. ISBN: 978-86-919111-3-3.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ROČŇÁKOVÁ, I.; DOLEŽAL, P. The long-term chemical degradation of magnesium alloy AZ31 and AZ61 processed by method squeeze casting in SBF solution. Programme and The Book of Abstracts / Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018, Herceg Novi, September 3-7, 2018. XLIV. Beograd: Materials Research Society of Serbia, 2018. p. 140-140. ISBN: 978-86-919111-3-3.
Detail

KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; BRTNÍKOVÁ, J.; MÁROVÁ, I.; JANČÁŘ, J. Biodegradation of polyurethane‐polyhydroxybutyrate elastomeric composite investigated from morphological and structural viewpoint. Journal of Applied Polymer Sciences, 2019, vol. 136, no. 1, p. 46909-1 (46909-8 p.)ISSN: 0021-8995.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. STUDY OF ELECTROSTATIC INTERACTIONS BETWEEN HYALURONAN AND AMINO AICDS. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 77-77. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; KALINA, L.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; MASAŘ, M. Influence of Gd3+-substitution on structural, magnetic, dielectric and modulus spectroscopic characteristics of ZnFe2O4 spinel ferrite nanoparticles. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2018, vol. 29, no. 18, p. 15878-15893. ISSN: 1573-482X.
Detail

SZABOVÁ, J.; JARÁBKOVÁ, S.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Polycation-surfactant interactions and the formation of hydrogels with internal nanostructure. In NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. TANGER Ltd., 2017. p. 593-597. ISBN: 9788087294819.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; KIRIPOLSKÝ, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Cement Kiln By-Pass Dust: An Effective Alkaline Activator for Pozzolanic Materials. Materials, 2018, vol. 11, no. 9, p. 1770-1770. ISSN: 1996-1944.
Detail

FIGALLA, S. Anhydrous ethyl lactate synthesis by transesterification of oligomeric lactic acid. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Brno: 2018. p. 34-34. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

SMILEK, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; VLACHOVÁ, K.; OHAREK, L.; KARGEROVÁ, A.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J. Sedimentation analysis of magnetorheological fluids stabilized by amphiphilic compounds by analytical centrifuge. Book of Abstracts of 32nd Conference of The European Colloid and Interface Society - ECIS2018. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Ljubljana, Slovinsko: ECIS, 2018. ISBN: 978-961-6756-90-7.
Detail

SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M. Study on barrier and transport properties of humic substances towards ionic compounds. 19th International Conference of International Humic Substances Society. Albena, Bulgaria: 2018. p. 148-149. ISBN: 978-619-90189-3-4.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; MRAVEC, F.; VELCER, T.; PEKAŘ, M.; JARÁBKOVÁ, S. Antimicrobial activity of polyelectrolyte-surfactant hydrogels. Book of Abstracts of The 32nd Conference of the European Colloid and Interface Society - ECIS2018. Ljubljana, Slovenia: University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, Slovenia, 2018. p. 485-485. ISBN: 978-961-6756-90-7.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; JUGL, A.; VELCER, T.; SMILEK, J. Preparation and research of cosmetic emulsions from solid TiO2 and emulsions prepared from dispersion of TiO2. 7th Meeting on Chemistry nad Life 2018. Book of abstracts. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 77-77. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KALINA, M.; ŠIRŮČEK, D.; SOVOVÁ, Š.; PICCOLO, A.; PEKAŘ, M. Comparison of Size and Molecular Mass Distributions of Humic Acids Originating from Different Source Matrices. In 19th International Conference of International Humic Substances Society. Sofia, Bulgaria: 2018. p. 112-113. ISBN: 978-619-90189-3-4.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J. Complex characterization of agarose hydrogels. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 81-81. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

Miroslav Pastorek, Adriana Kovalcik. Effects of thermal annealing as polymer processing step on poly(lactic acid). Materials and Manufacturing Processes, 2018, vol. 33, no. 15, p. 1674-1680. ISSN: 1532-2475.
Detail

PEKAŘ, M. Rates of Reactions as a Mathematical Consequence of the Permanence of Atoms and the Role of Independent Reactions in the Description of Reaction Kinetics. Frontiers in Chemistry, 2018, vol. 6, no. 35, p. 1-10. ISSN: 2296-2646.
Detail

MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; STEHNOVÁ, I.; MELČOVÁ, V.; KONTÁROVÁ, S.; FIGALLA, S.; ALEXY, P., BOČKAJ, J. Effect of Selected Commercial Plasticizers on Mechanical, Thermal, and Morphological Properties of Poly(3-hydroxybutyrate)/ Poly(lactic acid)/Plasticizer Biodegradable Blends for Three-Dimensional (3D) Print. Materials, 2018, vol. 11, no. 10, p. 1-20. ISSN: 1996-1944.
Detail

TROSCHL, C.; MEIXNER, K.; FRITZ, I.; LEITNER, K.; PALACIOS ROMERO, P.; KOVALČÍK, A.; SEDLÁČEK, P.; DROSG, B. Pilot-scale production of poly-β-hydroxybutyrate with the cyanobacterium Synechocytis sp. CCALA192 in a non-sterile tubular photobioreactor. Algal Research, 2018, vol. 34, no. 1, p. 116-125. ISSN: 2211-9264.
Detail

Kučerík, J; Ondruch, P; Kunhi Mouvenchery, Y; Schaumann, GE. Formation of Water Molecule Bridges Governs Water Sorption Mechanisms in Soil Organic Matter. Langmuir, 2018, vol. 34, no. 1, p. 12174-12182. ISSN: 0743-7463.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; TILŠAROVÁ, K.; SOSKOVÁ, S.; KUNDRÁT, V.; PAVELKOVÁ, R.; KOVALČÍK, A.; MÁROVÁ, I. Preparation and application of functionalized nanofibers from poly(3-hydroxybutyrate). Troy, New York, USA: Rensselaer Polytechnic University, 2018. p. 61-61.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; BUŠO, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J. THICKNESS DETERMINATION OF CORROSION LAYERS ON Fe USING XPS DEPTH PROFILING. Materiali in tehnologije, 2018, vol. 52, no. 5, p. 537-540. ISSN: 1580-2949.
Detail

KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. Ultrasonic study of hyaluronan interactions with Septonex – a pharmaceutical cationic surfactant. Carbohydrate Polymers, 2019, vol. 204, no. 1, p. 17-23. ISSN: 0144-8617.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; PEKAŘ, M.; MRAVEC, F. Förster Resonance Energy Transfer between Perylene and Fluorescein in Cationic Micellar Solutions. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 76-76. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

JUGL, A.; KARGEROVÁ, A. Characterization of hyaluronic acid by high resolution ultrasonic spectroscopy. HRUS 2018 International Conference and School on High Resolution Ultrasonic Spectroscopy (HR-US) Final Program, Book of Abstract, and Practical Courses. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. p. 32-32.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M.; HEJNÁ, J. Hyaluronan Based Nanoparticles Formed by Electrostatic Interactions. NANOCON 2017 - ABSTRACTS. 1st Edition, 2017. Ostrava: TANGER Ltd., 2017. p. 127-127. ISBN: 978-80-87294-78-9.
Detail

RYBÁRIK, J. Stability of methylated humic acids. Faculty of Chemistry, Brno University of Technology: Brno, University of Technology, 2018.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; SEDLÁČEK, P. Composite materials for controlled release of nutrients. In 19th International Conference of International Humic Substances Society. Humic Substances and their Contribution to the Climate Change Mitigation. Sofia: Bulgarian Humic Substances Society, 2018. p. 303-304. ISBN: 978-619-90189-3-4.
Detail

LAŠTŮVKOVÁ, M.; SMILEK, J.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J. Study on Stability of Magnetorheological Fluids Stabilized by Surface Active Agents. Proceedings 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application October 17th - 19th 2018. 1st Edition, 2018. Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. p. 75-75. ISBN: 978-80-87294-85-7.
Detail

PORUBSKÝ, T.; PETRŮJ, J.; SKRIFVARS, M. Synthesis of lactic acid-based thermosetting bio-polyester. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 128-128. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; TKACZ, J.; MÁSILKO, J. Insights the hydration of portland cement under hydrothermal curing. 2018. p. 126-126.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; BRADOVÁ, L.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. HYBRID ALKALI-ACTIVATED PORTLAND CEMENTS. In Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Paris: RILEM Publications, 2018. p. 455-460. ISBN: 978-2-35158-202-2.
Detail

ENEV, V.; DOSKOČIL, L.; KUBÍKOVÁ, L.; KLUČÁKOVÁ, M. The medium-term effect of natural compost on the spectroscopic properties of humic acids of Czech soils. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 2018, vol. 156, no. 7, p. 877-887. ISSN: 0021-8596.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KOMENDOVÁ, R.; NOVÁK, F.; REPKOVÁ, M.; KUČERÍK, J. Factors influencing structural heat-induced structural relaxation of dissolved organic matter. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, vol. 167, no. 1, p. 422-428. ISSN: 1090-2414.
Detail

FRANC, A.; MUSELÍK, J.; ZEMAN, J.; LUKÁŠOVÁ, I.; KURHAJEC, S.; BARTONÍČKOVÁ, E.; GALVÁNKOVÁ, L.; MIKA, F.; MARTIN, D.; VETCHÝ, D. The effect of amorphous and crystal sodium warfarin and its content uniformity on bioequivalence of tablets. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2018, no. 125, p. 120-129. ISSN: 0928-0987.
Detail

Georgiev, A; Stoilova, A; Dimov, D; Yordanov, D; Zhivkov, I; Weiter, M. Synthesis and photochromic properties of some N-phthalimide azo-azomethine dyes. A DFT quantum mechanical calculations on imine-enamine tautomerism and trans-cis photoisomerization. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2019, vol. 210, no. 0, p. 230-244. ISSN: 1386-1425.
Detail

DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; HABARTOVÁ, A.; KŘIKALA, J. Determination of Mercury in Fish Sauces using DGT Technique and TD-AAS. Proceedings of the Fourth International Conference on Food Chemistry & Technology (FCT-2018). Journal of Food Chemistry and Nanotechnology. 2018. p. S20 (S20 p.)ISSN: 2471-4291.
Detail

FINTOVÁ, S.; DRÁBIKOVÁ, J.; PASTOREK. F.; TKACZ, J.; KUBĚNA, I.; TRŠKO, L.; HADZIMA, B.; MINDA, J.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.; PTÁČEK, P. Improvement of electrochemical corrosion characteristics of AZ61 magnesium alloy with unconventional fluoride conversion coatings. Surface and Coatings Technology, 2019, vol. 357, no. 1, p. 638-650. ISSN: 0257-8972.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; BEDNÁREK, J.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T. Application of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, no. 133, p. 27-40. ISSN: 1388-6150.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; MUSIL, P.; OPRAVIL, T. The possibilities of analysis of limestone chemical composition. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

KŘIKALA, J.; DIVIŠ, P. UTILIZATION OF WASTE MATERIAL FROM THE WINE PRODUCTION FOR REMOVING COPPER IONS FROM WASTEWATER. In CECE 2018: 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2018. p. 195-201. ISBN: 978-80-904959-5-1.
Detail

ŠEBESTA M.; KOLENČÍK M.; URÍK M.; BUJDOŠ M.; VÁVRA I.; DOBROČKA E.; SMILEK, J.; KALINA, M.; DIVIŠ, P.; PAVÚK M.; MIGLIERINI M.; KRATOŠOVÁ G.; MATÚŠ P. Increased Colloidal Stability and Decreased Solubility—Sol–Gel Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles with Humic Acids. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 2019, vol. 19, no. 5, p. 3024-3030. ISSN: 1533-4880.
Detail

SEDLÁČEK, P.; SLANINOVÁ, E.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J; MÁROVÁ, I.; KRZYZANEK, L.; OBRUČA, S. PHA granules help bacterial cells to preserve cell integrity when exposed to sudden osmotic imbalances. New Biotechnology, 2019, vol. 49, no. 3, p. 129-136. ISSN: 1871-6784.
Detail

NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Hodnocení kvality cementu izotermickou kalorimetrií. In KVALITA CEMENTU 2018. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2018. s. 5-15. ISBN: 978-80-87397-28-2.
Detail

MELČOVÁ, V.; PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; TOCHÁČEK, J. Processing stabilization of poly(3-hydroxybutyrate)/poly(lactic acid) blends with oligomeric carbodiimide. Materials Science Forum, 2019, vol. 955, no. 2019, p. 7-12. ISSN: 1662-9752.
Detail

MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; KONTÁROVÁ, S.; PŘIKRYL, R.; PERĎOCHOVÁ, D.; REPISKÁ, M. Biodegradable composite materials based on poly(3 hydroxybutyrate) for 3D printing applications. Materials Science Forum, 2019, no. 955, p. 56-61. ISSN: 1662-9752.
Detail

ZHIVKOV, I.; TODOROV, I.; HRABAL, M.; YORDANOV, R.; VALA, M. Measurement of Impedance with Computer Controlled Setup. In IEEE Xplore. Sozopol, Bulgaria: IEEE, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-1753-3.
Detail

KALINA, M.; SOVOVÁ, Š.; PEKAŘ, M. Light Scattering Techniques in the Study on the Formation of the Interactions Between Polysaccharides and Surfactants. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 86-86. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; KALINA, M.; KARGEROVÁ, A.; KROUSKÁ, J.; PEKAŘ, M. INTERACTIONS OF DEAED-DIETHYLAMINOETHYL DEXTRAN HYDROCHLORIDE AND SODIUM DODECYL SULFATE IN THE RESEARCH OF HYDROGELS. NANOCON 2018 - Abstracts. 1st. Ostrava: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech republic, EU, 2018. p. 106-106. ISBN: 978-80-87294-85-7.
Detail

KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; MARADA, T.; WASSERBAUER, J. Characterization of Brittle Phase in Magnesium Based Materials Prepared by Powder Metallurgy. Key Engineering Materials (web), 2018, no. 784, p. 61-66. ISSN: 1662-9795.
Detail

SOVOVÁ, Š.; KALINA, M.; PEKAŘ, M. Study of polysaccharide and surfactants interaction by light scattering techniques. HRUS 2018 International Conference and School on High Resolution Ultrasonic Spectroscopy (HR-US) Final Program, Book of Abstract, and Practical Courses. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 35-36.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R.; PALOU, M. Simultaneous effect of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slag on the hydration of multicomponent cementitious binders. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 136, no. 4, p. 1527-1537. ISSN: 1388-6150.
Detail

VANĚK, M.; TOMALA, L.; SZOTKOWSKI, M.; NOVÁČKOVÁ, I.; OBRUČA, S. On Mixing and Separation During Polyhydroxyalkanoates Extraction – Yield and Purity Optimization. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

Burzic, I.; Pretschuh, C.; Kaineder, D.; Eder, E.; Smilek, J.; Masilko, J.; Wöss, K. Impact modification of PLA using biobased biodegradable PHA biopolymers. European Polymer Journal, 2019, vol. 114, no. 5, p. 32-38. ISSN: 0014-3057.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; PLACHÁ, M.; MÁROVÁ, I. The effect of active ingredients on emulsion stability. HRUS 2018 International Conference and School on High Resolution Ultrasonic Spectroscopy (HR-US) Final Program, Book of Abstract, and Practical Courses. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; ROMANOVSKÁ, D.; PLACHÁ, M.; PLÁŠKOVÁ, A.; MATOUŠKOVÁ, P.; HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. THE USE OF NATURAL EXTRACTS IN COSMETICS AND SUBSEQUENT DETECTION OF PLANT DNA USING MOLECULAR DIAGNOSTIC METHODS. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 141-142. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; PLACHÁ, M.; TARAGEĽ, M.; MÁROVÁ, I. CYTOTOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF PHA/LIPOSOME PARTICLES WITH ENCAPSULATED EXTRACTS FROM COFFEA ARABICA. NANOCON 2018 - Abstracts. 1 st edition. Ostrava: AMOS repro Ltd., 1. maje 3236/103, 703 00 Moravska Ostrava, Czech Republic, EU, 2018. p. 117 ( p.)ISBN: 978-80-87294-85-7.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; POŘÍZKA, J. Evaluation of the Surfactant Leaching from Alkali-Activated Slag-Based Composites Using Surface-Tension Measurements. Materiali in tehnologije, 2019, vol. 53, no. 1, p. 33-38. ISSN: 1580-2949.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; ENEV, V.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Modification of PEDOT:PSS Surface by RGD Peptide. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 149-149. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; ENEV, V.; STŘÍTESKÝ, S.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Modification of PEDOT:PSS Surface by RGD Peptide. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd., 2019. p. 68-73. ISBN: 978-3-0357-1444-9. ISSN: 0255-5476.
Detail

KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. High-resolution ultrasonic spectroscopy for studying of polyelectrolytes and surfactants. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. p. 12-12.
Detail

ZMEŠKAL, O.; FLORIÁN, P.; VALENTOVÁ, K.;FIALA, L. Correlation between Dielectric and Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicates with Carbon Fiber Admixture. In ICNAAM 2017. AIP Conference Proceedings. New York: American Institute of Physics, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1690-1.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; WEITER, M. Improving the Stability of Perovskite Solar Cells. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 138-138. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

HRABAL, M.; DZIK, P.; OMASTA, L.; VALA, M.; KALINA, M.; FLORIÁN, P.; WEITER, M. Improvement of Performance of Electroluminescent Panel by Reducing the Thickness of Dielectric Layer. Materials Science Forum, 2019, no. 955, p. 20-24. ISSN: 1662-9752.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; WEITER, M. Study of Perovskite Solar Cells Degradation in the Presence of Moisture. In 7th meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. 2018. p. 503-506. ISSN: 2336-7210.
Detail

MARÁČKOVÁ, L.; MELČOVÁ, V.; SAMEK, J.; ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of Electro Insulating Papers. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018, Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 139-139. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

OBRŠLÍKOVÁ, M.; KARGEROVÁ, A. Criticele micelle concentrtation of CAE. Boook of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. p. 25-26.
Detail

VACULÍKOVÁ, H.; KARGEROVÁ, A. The Measurement of collagen and hyaluronan by high-resolution ultrasonic spectroscopy. Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. p. 41-41.
Detail

KOLENOVÁ, M.; KARGEROVÁ, A. The interactions of dextran with surfactant SDS. Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. p. 35-36.
Detail

OMASTA, L.; EHLICH, J.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M.; MATEJKA, M. Screen Printed Biocompatible Photoresist as a mean to Enhance Performance of Organic Electrochemical Transistors. In 7th Meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. No 6. 2018. p. 506-510. ISSN: 2336-7210.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. STUDY OF ELECTROSTATIC INTERACTIONS BETWEEN HYALURONAN AND AMINO AICDS. In 7th Meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. No 6. Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 496-498. ISSN: 2336-7210.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; JUGL, A.; VELCER, T.; SMILEK, J. PREPARATION AND RESEARCH OF COSMETIC EMULSIONS FROM SOLID TiO2 AND EMULSIONS PREPARED FROM DISPERSION OF TiO2. In 7th Meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. no 6 (2018). Praha: Česká společnost chemická, 2018. p. 493-495. ISSN: 2336-7210.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Förster distance between perylene and fluorescein in cationic micellar solution. Czech chemical society symposium series, 2018, vol. 16, no. 6, p. 488-489. ISSN: 2336-7202.
Detail

BABRNÁKOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; PROSECKÁ, E.; RAMPICHOVÁ, M.; FILOVA, E.; HEARNDEN, V.; VOJTOVÁ, L. Synergistic effect of bovine platelet lysate and various polysaccharides on the biological properties of collagen-based scaffolds for tissue engineering: Scaffold preparation, chemo-physical characterization, in vitro and ex ovo evaluation. Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2019, vol. 100, no. 1, p. 236-246. ISSN: 0928-4931.
Detail

KADLEC, M.; SMILEK, J. Aplikace principu time-temprature superposition při studiu reologických vlastností hydrogelů. In Chémia a technológie pre život. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: 2018. s. 201-202. ISBN: 978-80-89597-99-4.
Detail

Vodackova,P Vranikova,B Svacinova,P, Franc,A Elbl,J Muselik,J Kubalak,R Solny,T. Evaluation and Comparison of Three Types of Spray Dried Coprocessed Excipient Avicel (R) for Direct Compression. BioMed Research International, 2018, vol. 1, no. 1, p. 1-15. ISSN: 2314-6133.
Detail

PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Effect of additives on the performance of Dyckerhoff cement, Class G, submitted to simulated hydrothermal curing. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 133, no. 1, p. 77-86. ISSN: 1388-6150.
Detail

VELCER, T.; PEKAŘ, M. The effect of pH and multivalent ions on the mechanical properties of gels with micellar nanodomains. NANOCON 2018 - Abstracts. 1. Ostrava: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech republic, EU, 2018. p. 106-107. ISBN: 978-80-87294-85-7.
Detail

MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V. STUDY OF EFFICIENCY OF HALLOYSITE NANOTUBES DISPERGATION IN POLY(VINYLACETATE) MATRIX. In NANOCON 2018 Conference Proceedings. 1st Edition, 2018. Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, 2018. p. 647-651. ISBN: 978-80-87294-89-5.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; JARÁBKOVÁ, S.; PEKAŘ, M. Transport of dyes in polyelectrolyte-surfactant hydrogels. In NANOCON 2018 Conference Proceedings, Peer Reviewed. 1. Ostrava: Tanger, 2019. p. 410-414. ISBN: 978-80-87294-89-5.
Detail

KOLESA, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Study of interaction of dyes with biopolymer chitosan. In NANOCON 2018, Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger, 2019. p. 421-425. ISBN: 978-80-87294-89-5.
Detail

RYBÁRIK, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Sorption of organic dye methylene blue to humic substances. In NANOCON 2018, Conference Proceedings. 1. Ostrava: Tanger, 2019. p. 671-676. ISBN: 978-80-87294-89-5.
Detail

POSPÍŠIL, J.; ZMEŠKAL, O.; NEŠPŮREK, S.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M.; KOVALENKO, A. Density of bulk trap states of hybrid lead halide perovskite single crystals: temperature modulated space-charge-limited-currents. Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2045-2322.
Detail

Jan David; Helena Doležalová Weissmannová; Zacharias Steinmetz; Lucie Kabelíková; Michael Scott Demyan; Jana Šimečková; DavidTokarski ;ChristianSiewert; Gabriele E.Schaumann; Jiří Kučerík. Introducing a soil universal model method (SUMM) and its application for qualitative and quantitative determination of poly(ethylene), poly(styrene), poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) microplastics in a model soil. CHEMOSPHERE, 2019, vol. 225, no. 1, p. 810-819. ISSN: 0045-6535.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; SMILEK, J.; SEDLÁČEK, P. How Humic Acids Affect the Rheological and Transport Properties of Hydrogels. MOLECULES, 2019, vol. 24, no. 8, p. 1545-1557. ISSN: 1420-3049.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; JARÁBKOVÁ, S.; VELCER, T.; KALINA, M.; PEKAŘ, M. Transport of a model diffusion probe in polyelectrolyte-surfactant hydrogels. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2019, vol. 573, no. 1, p. 73-79. ISSN: 0927-7757.
Detail

RYŠAVÁ, L.; DVOŘÁK, M.; KUBÁŇ, P. The effect of membrane thickness on supported liquid membrane extractions in-line coupled to capillary electrophoresis for analyses of complex samples. Journal of Chromatography A, 2019, no. 1596, p. 226-232. ISSN: 0021-9673.
Detail

KALINA, M.; KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. DEAE-dextran hydrochloride behaviour in aqueous solution—The effect of ionic strength and concentration. Carbohydrate Polymers, 2019, no. 220, p. 163-169. ISSN: 0144-8617.
Detail

SMILEK, J.; JARÁBKOVÁ, S.; VELCER, T.; PEKAŘ, M. Compositional and Temperature Effects on the Rheological Properties of Polyelectrolyte–Surfactant Hydrogels. Polymers, 2019, vol. 11, no. 5, p. 927-946. ISSN: 2073-4360.
Detail

SEDLÁČEK, P.; SLANINOVÁ, E.; ENEV, V.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J.; KRZYZANEK, V.; SAMEK, O.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. What keeps polyhydroxyalkanoates in bacterial cells amorphous? A derivation from stress exposure experiments. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2019, vol. 103, no. 4, p. 1905-1917. ISSN: 0175-7598.
Detail

PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; ŠTURSA, V. Study of the influence of brewing water on selected analytes in beer. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, vol. 13, no. 1, p. 507-514. ISSN: 1337-0960.
Detail

ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; JARÁBKOVÁ, S.; VELCER, T.; PEKAŘ, M. ATR-FTIR spectroscopy and thermogravimetry characterization of water in polyelectrolyte-surfactant hydrogels. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2019, vol. 575, no. 1, p. 1-9. ISSN: 0927-7757.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. Study of electrostatic interactions between hyaluronan and amino acids. Hyaluronan 2019. 1st. Cardiff: International Society of Hyaluronan Sciences, 2019. p. 75-75.
Detail

DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Analýza vzorků papíru. 2019. s. 1-12.
Detail

DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Analýza vzorků částic v mouce. 2019. s. 1-6.
Detail

MARÁČKOVÁ, L.; MELČOVÁ, V.; SAMEK, J.; ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of Electro Insulating Papers. Materials Science Forum, 2019, vol. 2019, no. 955, p. 25-30. ISSN: 1662-9752.
Detail

SMILEK, J.; KADLEC, M.; PEKAŘ, M. Study on viscoelastic properties of phase-separated hydrogels by time-temperature superposition principle. In Novel Trends in Rheology VIII. AIP conference proceedings. Melville, New York, 2019: AIP Publishing Conference Proceedings, 2019. p. 050007-1 (050007-5 p.)ISBN: 978-0-7354-1839-4. ISSN: 0094-243X.
Detail

SMILKOVÁ, M.; SMILEK, J.; KALINA, M.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M.; SEDLÁČEK, P. A simple technique for assessing the cuticular diffusion of humic acid biostimulants. PLANT METHODS, 2019, vol. 15, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1746-4811.
Detail

KUČERA, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Biotechnological Production of Poly(3-Hydroxybutyrate-co-4-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate) Terpolymer by Cupriavidus sp. DSM 19379. Bioengineering, 2019, vol. 6, no. 3, p. 74-84. ISSN: 2306-5354.
Detail

RYBÁRIK, J.; SEDLÁČEK, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Transport of Organic Dyes in Systems Containing Humic Acids. Inzynieria Mineralna, 2019, vol. 1, no. 1, p. 159-162. ISSN: 1640-4920.
Detail

HANČ, A.; ENEV, V.; HŘEBEČKOVÁ, T.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Characterization of humic acids in a continuous-feeding vermicomposting system with horse manure. Waste Management, 2019, vol. 99, no. 0, p. 1-11. ISSN: 0956-053X.
Detail

JARÁBKOVÁ, S.; DUŠEK, J.; MÁČALA, J.; VYROUBAL, D.; KADLEC, M. Rheology of Polygels. Gothenborg, Sweden: 2019. p. 10-10.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Introducing the Effective Mass of Activated Complex and the Discussion on the Wave Function of this Instanton. London, UK: IntechOpen, 2018. 93 p. ISBN: 978-1-78923-480-0.
Detail

PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; ŽEMLIČKA, M. Blended cements consisting of Portland cement-slag-silica fume-metakaolin system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 125, no. 3, p. 1025-1034. ISSN: 1388-6150.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; ŽÍDEK, J.; BERKA, M.; JEMELKOVÁ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. Small-sized platinum nanoparticles in soil organic matter: Influence on water holding capacity, evaporation and structural rigidity. Science of the Total Environment, 2019, no. 694, p. 1-9. ISSN: 0048-9697.
Detail

TOKARSKI, D. ;ŠIMEČKOVÁ; KUČERÍK, J.; KALBITZ, K; DEMYAN, M.S; MERBACH, I.; BARKUTSKY, D; RUEHLMAN, J.; SIEWERT, C. Detectability of degradable organic matter in agricultural soils by thermogravimetry. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE, 2019, vol. 182, no. 5, p. 729-740. ISSN: 1436-8730.
Detail

ZMEŠKAL, O.; PECHÁČKOVÁ, K.; FLORIÁN, P.; PAVLÍK, Z. Influence of annealing on thermal properties of ultra high performance fiber reinforced concrete. In Meeting of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018. AIP conference proceedings. AIP conference proceedings. 2019. p. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
Detail

KUČERÍK, J.; SVATOŇ, K.; MALÝ, S.; BRTNICKÝ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; DEMYAN, M.S.; SIEWERT, C.; TOKARSKI, D. Determination of soil properties using thermogravimetry under laboratory conditions. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, 2020, vol. 71, no. 3, p. 415-419. ISSN: 1351-0754.
Detail

SOVOVÁ, Š.; DIAS, R.; PEKAŘ, M. DNA-surfactant interaction in crowded environment. 33rd Conference of The European Colloid and Interface Society. Leuven, Belgium: Katholieke Universiteit Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven, Belgium, 2019. p. 279-279.
Detail

JUGL, A. Determination of Critical Micelle Concentration. Brno: University College Bublin, 2018. p. 60-64.
Detail

BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; VYKLICKÝ, O.; FILIPENSKÝ, J.; PTÁČEK, P. MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND WEAR BEHAVIOR OF WC-COCR COATING ON AZ91 MAGNESIUM ALLOY. In METAL 2019, May 22 nd - 24 th 2019, Conference Proceedings. 1 st Edition, 2019. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. p. 922-927. ISBN: 978-80-87294-92-5.
Detail

KOMENDOVÁ, R. The HR-CS-GF-AAS determination and preconcentration of palladium in contaminated urban areas, especially in lichens. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, no. 256, p. 985-991. ISSN: 0269-7491.
Detail

KOMENDOVÁ, R. Recent advances in the preconcentration and determination of platinum group metals in environmental and biological samples. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, no. 122, p. 1-12. ISSN: 0165-9936.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R.; PALOU, M. Middle stage of Portland cement hydration influenced by different portions of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slag. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 138, no. 6, p. 4119-4126. ISSN: 1388-6150.
Detail

BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; PEKÁREK, J.; TKACZ, J.; MENČÍK, P.; KRČMA, F. A novel technology for the corrosion protection of iron archaeological artefacts using parylene base removable bilayer. JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE, 2020, vol. 42, no. 1, p. 28-35. ISSN: 1296-2074.
Detail

HÁJOVSKÁ, P.; CHYTIL, M.; KALINA, M. Reologická charakteristika hydrogélov na báze albumínu a hyaluronanu. Chémia a technológie pre život - 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, STU Bratislava, 2019. s. 483-484. ISBN: 978-80-8208-015-8.
Detail

DVOŘÁK, M.; RYŠAVÁ, L.; KUBÁŇ, P. Capillary Electrophoresis with Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection for Quantitative Analysis of Dried Blood Spots with Unknown Blood Volume. Analytical Chemistry, 2020, vol. 92, no. 1, p. 1557-1564. ISSN: 1520-6882.
Detail

WASSERBAUER, J.; BUCHTÍK, M.; BRESCHER, R. INVESTIGATION OF Ni-P COATINGS ON AZ91 CAST MAGNESIUM ALLOY. In METAL 2019, May 22 nd - 24 th 2019, Conference Proceedings. 1 st Edition, 2019. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. p. 1192-1196. ISBN: 978-80-87294-92-5.
Detail

WASSERBAUER, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; HADZIMA, B. ZE10 MAGNESIUM ALLOY CORROSION PROPERTIES IMPROVEMENT BY UNCONVENTIONAL FLUORIDE CONVERSION COATING. In METAL 2019, May 22 nd - 24 th 2019, Conference Proceedings. 1 st Edition, 2019. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. p. 897-902. ISBN: 978-80-87294-92-5.
Detail

WASSERBAUER, J.; PIKNER, J. SURFACE PRE-TREATMENT OF ALUMINUM ALLOYS IMPROVING SURFACE ADHESIVE PROPERTIES. In METAL 2019, May 22 nd-24 th 2019, Conference Proceedings. 1 st Edition, 2019. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. p. 1186-1191. ISBN: 978-80-87294-92-5.
Detail

VYSOKÁ, M.; BYRTUSOVÁ, D.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. ANALYSIS OF β-GLUCANS IN SELECTED COMMERCIAL PRODUCTS AND HIGHER FUNGI WITH THEIR POSSIBLE USE IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Ing. Petr Dzik, Ph.D. 2018. p. 153-153. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

Ondruch, P.; Kučerík, J.; Tunega, D.; Silva, N.J.; Aquinno, A.J.A.; Schaumann, G.E. Influence of water molecule bridges on sequestration of phenol in soil organic matter of sapric histosol. Environmental Chemistry, 2019, vol. 16, no. 7, p. 541-552. ISSN: 1449-8979.
Detail

KUNDRÁT, V.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Facile Preparation of Porous Microfiber from Poly-3-(R)-Hydroxybutyrate and Its Application. Materials, 2020, vol. 13, no. 1, p. 1-14. ISSN: 1996-1944.
Detail

PUENTE-MUNOZ, V.; PAREDES, J., M.; Resa, S.; Vilchez, J., D.; Žitňan, M.; Miguel, D.; Giron, M., D.; Cuerva, J., M.; Salto, R.; Crovetto, L. New Thiol-Sensitive Dye Application for Measuring Oxidative Stress in Cell Cultures. Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 2019, p. 1659-1669. ISSN: 2045-2322.
Detail

BERTOLLA, L.; DLOUHÝ, I.; BARTONÍČKOVÁ, E.; TOUŠEK, J.; NOVÁČEK, J.; MÁCOVÁ, P. Deconstruction of microfibrillated cellulose into nanocrystalline cellulose rods and mesogenic phase formation in concentrated low-modulus sodium silicate solutions. CELLULOSE, 2019, vol. 26, no. 7, p. 4325-4344. ISSN: 0969-0239.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R.; PALOU, M. Vplyv puzolánových a latentne hydraulických prímesí na skoré štádium hydratácie Portlandského cementu. In Kvalita cementu 2019. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., 2019. s. 25-34. ISBN: 978-80-87397-30-5.
Detail

PERNICOVÁ, I.; ENEV, V.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. Interconnection of Waste Chicken Feather Biodegradation and Keratinase and mcl-PHA Production Employing Pseudomonas putida KT2440. APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY, 2019, vol. 6, no. 2345-5357, p. 83-90. ISSN: 2345-5357.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. GEOTHERMICS, 2019, vol. 80, no. 1, p. 129-137. ISSN: 0375-6505.
Detail

WASSERBAUER, J.; BUCHTÍK, M.; TKACZ, J.; FINTOVÁ, S.; MINDA, J.; DOSKOČIL, L. Improvement of AZ91 Alloy Corrosion Properties by Duplex NI-P Coating Deposition. Materials, 2020, vol. 13, no. 6, p. 1-17. ISSN: 1996-1944.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Agarose Hydrogels Enriched by Humic Acids as the Complexation Agent. Polymers, 2020, vol. 12, no. 3, p. 687-698. ISSN: 2073-4360.
Detail

DIVIŠ, P. Výzkum obalů z nasávané kartonáže. 2019. s. 1-13.
Detail

Pavlína Šimečková, František Hubatka, Jan Kotouček, Pavlína Turánek Knötigová, Josef Mašek, Josef Slavík, Ondrej Kováč, Jiří Neča, Pavel Kulich, Dominik Hrebík, Jana Stráská, Kateřina Pěnčíková, Jiřina Procházková, Pavel Diviš, Stuart Macaulay, Robert Mikulík, Milan Raška, Miroslav Machala & Jaroslav Turánek. Gadolinium labelled nanoliposomes as the platform for MRI theranostics: in vitro safety study in liver cells and macrophages. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 4780, p. 1-13. ISSN: 2045-2322.
Detail

VALA, M.; WEITER, M. Towards optically responsive smart materials: electronic interactions between polymeric semiconductor and photochromic molecule. Chemical Papers, 2018, vol. 72, no. 7, p. 1761-1767. ISSN: 1336-9075.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, I.; ASHCHEULOV, P.; KOVALENKO, A.; ZÁLIŠ, S.; LEDVINA, M.; MÍČOVÁ, J. Luminescent Diamond Nanoparticles: Physical, Chemical and Biological Aspects of the Phenomenon (Retracted Article). JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 2015, vol. 15, no. 2, p. 1000-1005. ISSN: 1533-4899.
Detail

HRABAL, M.; ZHIVKOV, I.; GURICOVÁ, P.; DOBRIKOV, G.; YORDANOV, R.; VALA, M. White Light AC Electroluminescent Displays. In International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE. New York: IEEE Computer Society, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-728-11874-1.
Detail

VALA, M.; HEINRICHOVÁ, P.; WEITER, M. Diketopyrrolopyrrole: Adjustment of Molecular Properties. In World Conference on Photovoltaic Energy Conversion WCPEC. New York: IEEE, 2018. p. 1152-1154. ISBN: 978-1-538-68529-7.
Detail

Stoynova, A.; Dobrikov, G.; Zhivkov, I.; Bonev, B. Degradation detection as a result of ageing organic solar cells by thermography. In Electronic System-Integration Technology Conference. Grenoble, France: IEEE, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-1402-6.
Detail

Zhivkov, I.; Yordanov, R.; Dobrikov, G.; Yordanova, I.; Weiter, M. Computer Controlled System for Impedance Measurements. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. Wroclaw, Poland: IEEE, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-1874-1.
Detail

Dolan, Eimear B.; Kovarova, Lenka; O'Neill, Hugh; Pravda, Martin; Sulakova, Romana; Scigalkova, Ivana; Velebny, Vladimir; Daro, Dorothee; Braun, Nathalie; Cooney, Gerard M.; Bellavia, Gabriella; Straino, Stefania; Cavanagh, Brenton L.; Flanagan, Aiden; Kelly, Helena M.; Duffy, Garry P.; Murphy, Bruce P. Advanced Material Catheter (AMCath), a minimally invasive endocardial catheter for the delivery of fast-gelling covalently cross-linked hyaluronic acid hydrogels. JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS, 2018, vol. 33, no. 5, p. 681-692. ISSN: 0885-3282.
Detail

Jarova, K; Kralova, Z; Beklova, M; Vavrova, M ; Charvatova, M. METHYLMERCURY AND TOTAL MERCURY IN SQUALIUS CEPHALUS FISH TISSUES: EFFECT OF MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT. Fresenius Environmental Bulletin, 2019, vol. 28, no. 2, p. 799-805. ISSN: 1018-4619.
Detail

Marsalek, J; Jonisova, L ; Kotala, T. Refinement of spent diethylene glycol. DESALIN WATER TREAT, 2017, vol. 75, no. 1, p. 314-319. ISSN: 1944-3994.
Detail

JÁROVÁ, K.; KOLEČKÁŘOVÁ, A.; KRÁLOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M. Environmental assessment of PBDEs contamination in the Svitava River, Czech Republic. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2016, vol. 37, no. Suppl 1, p. 45-52. ISSN: 0172-780X.
Detail

Tesarova, Simona; Charvatova, Michaela; Vavrova, Milada. VYUŽITÍ METODY MIKROEXTRAKCE TUHOU FÁZÍ PRO STANOVENÍ BISFENOLŮ VE VODÁCH. Chemické listy, 2015, roč. 109, č. 7, s. 539-542. ISSN: 0009-2770.
Detail

Ouddane, Baghdad; Monperrus, Mathilde; Kadlecova, Milada; Daye, Mirna; Amouroux, David. Mercury methylation and demethylation in highly contaminated sediments from the Deule River in Northern France using species-specific enriched stable isotopes. Environmental Sciences: Processes and Impacts, 2015, vol. 17, no. 1, p. 145-155. ISSN: 2050-7887.
Detail

SALYK, O.; VÍTEČEK, J.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; OMASTA, L.; STŘÍTESKÝ, S.; EHLICH, J.; VALA, M.; WEITER, M. Oect multielectrode array for real-time cell culture monitoring. In NANOCON 2018 - Conference Proceedings. Brno: TANGER Ltd., 2019. p. 336-341. ISBN: 978-80-872-9489-5.
Detail

KROUSKÁ, J.; ŠMÉRALOVÁ, E.; KLUČÁKOVÁ, M. HYDRATION OF BIOPOLYMERS STUDIED BY DSC AND PERFUSION MICROCALORIMETRY. In Book of abstracts. Tanger Ltd, 2018. p. 776-780. ISBN: 978-80-87294-81-9.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; VYSKOČILOVÁ, T.; BENEŠOVÁ, P.; HURTOVÁ, J.; LICHNOVÁ, A.; VRTNÁ, M.; MÁROVÁ, I. Co-encapsulation of probiotics with prebiotics into polysaccharide particles and its effect on viability in simulated gastrointestinam fluid. In NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava, Czech republic: TANGER, 2015. p. 563-568. ISBN: 978-80-87294-53-6.
Detail

MÁROVÁ, I.; MATOUŠKOVÁ, P.; BYRTUSOVÁ, D.; PATOČKOVÁ, K.; BOKROVÁ, J.; BENEŠOVÁ, P.; HURTOVÁ, J. PREPARATION AND STABILITY OF ORGANIC CORE-SHELL PARTICLES WITH ENCAPSULATED COMPLEX NATURAL PLANT SOURCES OF PHENOLICS, CAFFEINE AND VITAMINS. In NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava, Czech republic: TANGER, 2015. p. 569-574. ISBN: 978-80-87294-53-6.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; VRTNÁ, M.; ŠNAJDAROVÁ, K.; BOKROVÁ, J.; MÁROVÁ, I. THE EFFECT OF CO-ENCAPSULATION OF PROBIOTICS WITH PREBIOTICS ON THE VIABILITY OF PROBIOTIC BACTERIA. In NANOCON 2016, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. Ostrava, Czech republic: TANGER, 2017. p. 548-553. ISBN: 978-80-87294-71-0.
Detail

HOOVÁ, J.; VYSOKÁ, M.; DZURICKÁ, L.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. THE USE OF BIOACTIVE COMPOUNDS AND THEIR ENCAPSULATION INTO LIPOSOMES TO INCREASE THE EFFECTIVENESS AND CONTROL RELEASE. In NANOCON 2018, 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. Ostrava, Czech republic: TANGER, 2019. p. 386-391. ISBN: 978-80-87294-89-5.
Detail

Forjan, E; Navarro, F.; Cuaresma, M. ; Vaquero, I .; Ruiz-Dominguez, MC.; Gojkovic, Z.; Vazquez, M.; Marquez, M.; Mogedas, B.; Bermejo, E.; Girlich, S.; Dominguez, MJ.; Vilchez, C.; Vega, JM.; Garbayo, I. Microalgae: Fast-Growth Sustainable Green Factories. CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2015, vol. 45, no. 16, p. 1705-1755. ISSN: 1064-3389.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; WURSTOVÁ, A.; KUNDRÁT, V.; MÁROVÁ, I. BIODEGRADABILITY TESTING OF MODIFIED PHA-BASED NANOMATERIALS BY STANDARD TEST. In NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. OSTRAVA, CZECH REPUBLIC: TANGER, 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-53-6.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KRATOCHVÍLOVÁ, O.; KUČERA, D.; OBRUČA, S. SCREENING OF PRODUCTION OF BIOSURFACTANTS IN SELECTED BACTERIA. In PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL TECHNOLOGY. CZECH SOC INDUSTRIAL CHEMISTRY, 2018. p. 70-73. ISBN: 978-80-86238-77-7.
Detail

ŠURANSKÁ, H.; RASPOR, P.; UROIC, K.; GOLIC, N.; KOS, B.; MIHAJLOVIC, S.;BEGOVIC, J.; SUSKOVIC, J.; TOPISIROVIC, L.; CADEZ, N. Characterisation of the yeast and mould biota in traditional white pickled cheeses by culture-dependent and independent molecular techniques. Folia Microbiol, 2016, vol. 61, no. 6, p. 455-463. ISSN: 0015-5632.
Detail

MOZURAITYTE, R; BERGET, I.; MAHDALOVA, M.; GRONSBERG, A.; OYE, ER.; GREIFF, K. Sodium reduction in processed cheese spreads and the effect on physicochemical properties. INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL, 2019, vol. 90, no. 1, p. 45-55. ISSN: 0958-6946.
Detail

STRATILOVA, B.; KLAUDINY, J.; REHULKA, P.; STRATILOVA, E.; MESZAROSOVA, C.; GARAJOVA, S.; PAVLATOVSKÁ, B.; REHULKOVA, H.; KOZMON, S.; SESTAK, S.; FIRAKOVA, Z.; VADKERTIOVA, R. Characterization of a long-chain alpha-galactosidase from Papiliotrema flavescens. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, 2018, vol. 34, no. 2, p. 1-14. ISSN: 0959-3993.
Detail

BELAKOVA, S.; WAWROSZOVA, S.; BENESOVA, K. The Occurrence of Mycotoxins in Beers from Retail Shops. Kvasný průmysl, 2017, vol. 63, no. 6, p. 293-297. ISSN: 0023-5830.
Detail

ZIVKOVIC, M.; CADEZ, N.; UROIC, K.; MILJIKOVIC, M.; TOLINACKI, M.; DOUŠOVÁ, P.; KOS, B.; SUSKOVIC, J.; RASPOR, P.; TOPISIROVIC, L.; GOLIC, N. Evaluation of probiotic potential of yeasts isolated from traditional cheeses manufactured in Serbia and Croatia. JOURNAL OF INTERCULTURAL ETHNOPHARMACOLOGY, 2015, vol. 4, no. 1, p. 18-18. ISSN: 2146-8397.
Detail

SURANOVÁ, M.; SEMANOVA, J.; SKLARSOVA, B.; ŠIMKO, P. Application of Accelerated Solvent Extraction for Simultaneous Isolation and Pre-cleaning Up Procedure During Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Smoked Meat Products. FOOD ANAL METHOD, 2015, vol. 8, no. 4, p. 1014-1020. ISSN: 1936-9751.
Detail

ŠMÍD, J.; GODALOVA, Z.; PIKNOVA, L.; SIEKEL, P.; KUCHTA, T. Semi-quantitative estimation of soya protein-based additives in meat products using real-time polymerase chain reaction. Journal of Food and Nutrition Research, 2015, vol. 54, no. 2, p. 165-170. ISSN: 1336-8672.
Detail

BREZNA, B.; ŠMÍD, J.; COSTA, J.; RADVANCZKY, J.; MAFRA, I.; KUCHTA, T. In silico and experimental evaluation of DNA-based detection methods for the ability to discriminate almond from other Prunus spp. MOLECULAR AND CELLULAR PROBES, 2015, vol. 29, no. 2, p. 99-115. ISSN: 0890-8508.
Detail

ZICHOVÁ, M.; STRATILOVA, E.; ROSENBERG, M.; OMELKOVÁ, J. Immobilization of Cellulolytic Enzymes on Poly(ethylene terephthalate) and Polyacrylamide Carriers. Chemické listy, 2015, vol. 109, no. 12, p. 946-949. ISSN: 0009-2770.
Detail

PEKAŘ, M. Hydrogels with micellar hydrophobic (nano)domains. Frontiers in Materials, 2015, vol. 1, no. 1, p. 1-14. ISSN: 2296-8016.
Detail

MÁROVÁ, I.; KUNDRÁT, V.; BENEŠOVÁ, P.; MATOUŠKOVÁ, P.; OBRUČA, S. Use of biodegradable PHA-based nanofibers to removing microorganisms from water. In 2015 IEEE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOTECHNOLOGY. IEEE, 2015. p. 204-206. ISBN: 978-1-4673-8155-0.
Detail

MIKOVÁ, B.; DVOŘÁK, M.; RYŠAVÁ, L.; KUBÁŇ, P. Hollow fiber liquid-phase microextraction at-line coupled to capillary electrophoresis for direct analysis of human body fluids. Analytical Chemistry, 2020, vol. 92, no. 10, p. 7171-7178. ISSN: 1520-6882.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, K.; CHYTILOVÁ, A.; KALINA, M. Molecular arrangement and secondary structure of humic substances. In NANOCON 2016 78h Internatonal Conference. 1. Ostrava: Tanger, 2016. p. 762-767. ISBN: 978-80-87294-71-0.
Detail

PILGROVÁ, T.; HOLÍNKOVÁ, P.; PEKAŘ, M. Turbidimetry and fluorescence study of hyaluronan-surfactant nanoparticles formation. In 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016). Ostrava: Tanger, s.r.o., 2017. p. 439-443. ISBN: 978-80-87294-71-0.
Detail

PORUBIAKOVÁ, O.; BOHÁLOVÁ, N.; INGA, A.; BRÁZDA, V. Attenuation of p53-alpha isoform transactivation by inverted repeat sequences in p53 target sites. FEBS Open Bio. 2019. p. 1 (1 s.). ISSN: 2211-5463.
Detail

SVOBODA, Z.; MIKULIKOVA, R.; MYSLIVCOVÁ, P.; BELAKOVA, S.; BENESOVA, K. Low-Molecular Weight Proteins in Malt and Gushing. Kvasný průmysl, 2018, vol. 64, no. 2, p. 46-49. ISSN: 0023-5830.
Detail

Patsula, V. ; Tulinska, J.; Trachtova, S.; Kuricova, M.; Liskova, A. ; Spanova, A.; Ciampor, F.; Vavra, I.; Rittich, B.; Ursinyova, M.; Dusinska, M. ; Ilayska, S.; Horvathova, M.; Masanova, V.; Uhnakova, I.; Horak, D. Toxicity evaluation of monodisperse PEGylated magnetic nanoparticles for nanomedicine. NANOTOXICOLOGY, 2019, vol. 13, no. 4, p. 510-526. ISSN: 1743-5390.
Detail

PERNICA, M.; PIACENTINI, KC.; BENESOVA, K.; CASLAVSKY, J.; BELAKOVA, S. Analytical techniques for determination of mycotoxins in barley, malt and beer: A review. Kvasný průmysl, 2019, vol. 65, no. 2, p. 46-57. ISSN: 2570-8619.
Detail

HLODAK, M.; MATUS? P.; URIK, M.; KORENKOVA, L.; MIKUSOVA, P.; SENILA, M.; DIVIŠ, P. Biogeochemistry of Hg in Soil-Plant System in Regions with Anthropogenic Contamination. Chemické listy, 2015, vol. 109, no. 5, p. 385-389. ISSN: 0009-2770.
Detail

KUBALA, L.; KREMSEROVA, S.; KOCURKOVA, A.; CHORVATOVA, M.; KLIMKE, A. The role of myeloperoxidase in the regulation of polymorphonuclear neutrophil cell death. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION. WILEY, 2018. p. 71-71. ISSN: 0014-2972.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P. Application of humic substances through the controlled release systems. In Proc. Nanocon 2016. 1. Ostrava: Tanger, 2017. p. 379-382. ISBN: 978-80-87294-71-0.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Transport and Immobilization properties of humic hydrogels. In Proc. Nanocon 2017. Ostrava: Tanger, 2018. p. 384-389. ISBN: 978-80-87294-81-9.
Detail

KROUTIL, O. PREDOTA, M. KABELAC, M. Force field parametrization of hydrogenoxalate and oxalate anions with scaled charges. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 2017, vol. 23, no. 11, p. 1-8. ISSN: 1610-2940.
Detail

REPKA, M.; DOERR, N., BRENNER, J., GABLER, CH.,MCALEESE, C.,ISHIGO, O., KOSHIMA, M. Lubricant-surface interactions of polymer-coated engine journal bearings. Tribology International, 2017, vol. 109, no. 1, p. 519-528. ISSN: 0301-679X.
Detail

KROUTIL, O.; BIRIUKOV, D.; PREDOTA, M.; KABELAC, M.; RIDLEY, M.; MACHESKY, M. Adsorption of molecular and atomic ions on rutile surfaces from simulations using scaled charges. 2018. p. 29-30.
Detail

KROUTIL, O.; BIRIUKOV, D.; PREDOTA, M. Modeling of solid-liquid interfaces using scaled charges: rutile (110) surfaces. Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, vol. 20, no. 37, p. 23954-23966. ISSN: 1463-9084.
Detail

KROUTIL, O.; MACHESKY, ML.; RIDLEY MOIRA, K.; BIRIUKOV, D.; PREDOTA, M. Oxalic Acid Adsorption on Rutile: Experiments and Surface Complexation Modeling to 150 degrees C. Langmuir, 2019, vol. 35, no. 24, p. 7631-7640. ISSN: 0743-7463.
Detail

KROUTIL, O.; BIRIUKOV, D.; KABELAC, M.; RIDLEY MOIRA, K.; MACHESKY, M.; PREDOTA, M. Oxalic Acid Adsorption on Rutile: Molecular Dynamics and ab Initio Calculations. Langmuir, 2019, vol. 35, no. 24, p. 7617-7630. ISSN: 0743-7463.
Detail

KOUTNÝ, O.; POPOVIC, M.; DRDLOVA, M. Blast resistance of hybrid fibre reinforced concrete containing polyvinyl alcohol, polypropylene and steel fibres with various shape parameters. European Physical Journal: Special Topics, 2018, vol. 227, no. 1-2, p. 111-126. ISSN: 1951-6401.
Detail

Precnerova, M; Bodigova, K; Frajkorova, F; Galuskova, D; Novakova, ZV; Vojtassak, J; Lences, Z; Sajgalik, P. In vitro bioactivity of silicon nitride-hydroxyapatite composites. CERAMICS INTERNATIONAL, 2015, vol. 41, no. 6, p. 8100-8108. ISSN: 1873-3956.
Detail

KRATOCHVÍL, J.; KOUTNÝ, O.; DRDLOVÁ, M. Effects of the impact of 7.62 mm small-arms projectiles on various building materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 379, no. 012021, p. 1-11. ISSN: 1757-8981.
Detail

STEIGMANN, R.; DANILA, N.; IFTIMIE, N.; TUGUI, C.; NOVÝ, F.; FINTOVÁ, S.; VIZUREANU, P.; SAVIN, A. Nondestructive testing of advanced materials using sensors with metamaterials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2016, vol. 161, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

BREIEROVÁ, E.; ČERTÍK, M.; MÁROVÁ, I.; VADKERTIOVÁ, R. The Effect of Zn(II) Ions and Reactive Oxygen on the Uptake of Zinc and Production of Carotenoids by Selected Red Yeasts. Chemistry and Biodiversity, 2018, vol. 15, no. 6, p. 1-8. ISSN: 1612-1880.
Detail

NĚMCOVÁ, A.; SAMEK, O.; GONOVÁ, D.; MÁROVÁ, I.; BREIEROVÁ, E.; KRZYŽÁNEK, V. PRODUCTION CHANGES IN STRESSED YEAST STRAINS METSCHNIKOWIA MONITORED USING RAMAN SPECTROSCOPY AND SEM. Book of Abstracts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Bratislava, SR: Chemický ústav SAV, 2016. p. 47-47. ISSN: 1336-4839.
Detail

DRDLOVÁ, M.; FRANK, M.; BUCHAR, J.; RIDKY R.; ŠOUKAL, F. Effect of Nanoparticle Modification on Static and Dynamic Behaviour of Foam Based Blast Energy Absorbers. CELLULAR POLYMERS, 2016, vol. 35, no. 3, p. 143-158. ISSN: 0262-4893.
Detail

Reichstädter, M.; Diviš, P.;, Abdulbur Alfakhoury, E.; Gao, Y. Simultaneous determination of mercury, cadmium and lead in fish sauce using Diffusive Gradients in Thin-films technique. Talanta, 2020, no. 217, p. 1-10. ISSN: 0039-9140.
Detail

ZINKOVSKA, N.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Gradient Hydrogels—The State of the Art in Preparation Methods. Polymers, 2020, vol. 12, no. 4, p. 1-14. ISSN: 2073-4360.
Detail

HÁJOVSKÁ, P.; CHYTIL, M.; KALINA, M. Rheological study of albumin and hyaluronan-albumin hydrogels: Effect of concentration, ionic strength, pH and molecular weight. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2020, vol. 161, no. 2020, p. 738-745. ISSN: 0141-8130.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, R.; SEDLÁČEK, P.; POŘÍZKA, J.; KLUČÁKOVÁ, M. Composite materials for controlled release of mineral nutrients and humic substances for agricultural application. Soil Use and Management, 2020, vol. 37, no. 3, p. 460-467. ISSN: 1475-2743.
Detail

REICHSTÄDTER, M.; GAO, Y.; DIVIŠ, P.; MA, T.; GAULIER, C.; LEERMAKERS, M. Cysteine-modified silica resin in DGT samplers for mercury and trace metals assessment. CHEMOSPHERE, 2020, no. 263, p. 1-13. ISSN: 0045-6535.
Detail

KUBÁŇ, P.; ŠLAMPOVÁ, A.; DVOŘÁK, M.; RYŠAVÁ, L.; BLANKA, M. Liquid phase microextraction of biological samples – from principles to automation. 2020.
Detail

VELCER, T.; PEKAŘ, M. Micellar nanocarriers based on hydrophobical hyaluronan. NANOCON 2019 - Abstracts. 1. Ostrava, CZ: TANGER Ltd., 2019. p. 123-123. ISBN: 978-80-87294-94-9.
Detail

KUČERÍK, J. Chemical structure of soil organic matter Stabilization by adsorbed water and connection to content of organic carbon, nitrogen, and clay minerals. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 140, no. 1, p. 233-242. ISSN: 1388-6150.
Detail

TOKARSKI, D.; WIESMEIER, M; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; KALBITZ, K.; DEMYAN, M.S.; KUČERÍK, J.; SIEWERT, C. Linking thermogravimetric data with soil organic carbon fractions. GEODERMA, 2020, vol. 362, no. 114124, p. 1-8. ISSN: 0016-7061.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Mean Activity Coefficients of Humic Acids as Physicochemical Characteristics of their Behavior in Water Environment. ACS OMEGA, 2020, vol. 5, no. 49, p. 31518-31524. ISSN: 2470-1343.
Detail

ZÁRYBNICKÁ, K.; ONDREÁŠ, F.; LEPCIO, P.; KALINA, M.; ZBONČÁK, M.; JANČÁŘ, J. Thermodynamic Parameters Controlling Nanoparticle Spatial Packing in Polymer Solutions. MACROMOLECULES, 2020, vol. 53, no. 19, p. 8704-8713. ISSN: 0024-9297.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; SMILEK, J.; KALINA, M.; SMILKOVÁ, M.; ADÁMKOVÁ, K.; HRUBANOVÁ, K.; KRZYŽÁNEK, V.; SEDLÁČEK, P. Multiscale experimental evaluation of agarose-based semi-interpenetrating polymer network hydrogels as materials with tunable rheological and transport performance. Polymers, 2020, vol. 12, no. 11, p. 1-25. ISSN: 2073-4360.
Detail

KONTÁROVÁ, S.; PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V.; MENČÍK, P.; HORÁLEK, M.; FIGALLA, S.; PLAVEC, R.; FERANC, J.; SADÍLEK, J.; POSPÍŠILOVÁ, A. Printability, Mechanical and Thermal Properties of Poly(3-Hydroxybutyrate)-Poly(Lactic Acid)-Plasticizer Blends for Three-Dimensional (3D) Printing. Materials, 2020, vol. 13, no. 21, p. 1-27. ISSN: 1996-1944.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, P.; HOOVÁ, J.; POŘÍZKA, J.; MÁROVÁ, I. Preparation and characterisation of organic UV filters based on combined PHB/liposomes with natural phenolic compounds. Journal of Biotechnology, 2020, vol. 324, no. 1, p. 1-10. ISSN: 0168-1656.
Detail

KUBÁŇ, P.; DVOŘÁK, M.; RYŠAVÁ, L.; BLANKA, M. Analysis of dried blood spots by direct coupling of liquid phase microextraction to capillary electrophoresis. 2020. p. 78-78.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; KALINA, M.; ENEV, V. How the Supramolecular Nature of Lignohumate Affects Its Diffusion in Agarose Hydrogel. MOLECULES, 2020, vol. 25, no. 24, p. 5831-5843. ISSN: 1420-3049.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; PTÁČEK, P.; KUBĚNA, I.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; PASTOREK, F. Structure and growth kinetic of unconventional fluoride conversion coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy. Surface and Coatings Technology, 2020, vol. 399, no. 1, p. 1-10. ISSN: 0257-8972.
Detail

DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; GAO, Y.; LEERMAKERS, M.; KŘIKALA, J. Determination of Mercury in Fish Sauces by Thermal Decomposition Gold Amalgamation Atomic Absorption Spectroscopy after Preconcentration by Diffusive Gradients in Thin Films Technique. Foods, 2020, vol. 9, no. 12, p. 1-12. ISSN: 2304-8158.
Detail

MÁROVÁ, I. Biotechnologies in the Czech Republic: current status, trends and challenges. BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, 2021, vol. 35, no. 1, p. 224-231. ISSN: 1310-2818.
Detail

BOSKOVIC, N.; BRANDSTÄTTER-SCHERR, K.; SEDLÁČEK, P.; BÍLKOVÁ, Z.; BIELSKÁ, L.; HOFMAN, J. Adsorption of epoxiconazole and tebuconazole in twenty different agricultural soils in relation to their properties. CHEMOSPHERE, 2020, vol. 261, no. 1, p. 1-9. ISSN: 0045-6535.
Detail

ŠUDOMA, M.; PEŠTÁLOVÁ, N.; BÍLKOVÁ, Z.; SEDLÁČEK, P.; HOFMAN, J. Ageing effect on conazole fungicide bioaccumulation in arable soils. CHEMOSPHERE, 2021, vol. 262, no. 1, p. 1-8. ISSN: 0045-6535.
Detail

CARBONI, G.; MÁROVÁ, I. Production of a lyophilized ready-to-use yeast killer toxin with possible applications in the wine and food industries. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, 2020, vol. 335, no. 1, p. 1-10. ISSN: 0168-1605.
Detail

TRPĚLKOVÁ, Ž.; HURYCHOVÁ, H.; ONDREJČEK, P.; SVĚRÁK, T.; KUENTZ, M.; ŠKLUBALOVÁ, Z. Predicting the Angle of Internal Friction from Simple Dynamic Consolidation Using Lactose Grades as Model. Journal of Pharmaceutical Innovation, 2020, vol. 15, no. 3, p. 380-391. ISSN: 1872-5120.
Detail

Philippe, Allan; Kosik, Juraj; Welle, Alexander; Guigner, Jean-Michel; Clemens, Oliver; Schaumann, Gabriele E. Extraction and characterization methods for titanium dioxide nanoparticles from commercialized sunscreens. Environmental Science: Nano, 2018, vol. 5, no. 1, p. 191-202. ISSN: 2051-8161.
Detail

Jiang, Jheng-Jie; Lee, Chon-Lin; Brimblecombe, Peter; Vydrova, Lucie; Fang, Meng-Der. Source contributions and mass loadings for chemicals of emerging concern: Chemometric application of pharmaco-signature in different aquatic systems. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2016, vol. 208, no. 1, p. 79-86. ISSN: 0269-7491.
Detail

BIRIUKOV, D.; PREDOTA, M.; KROUTIL, O.; RIDLEY, M.; MACHESKY, M. Adsorption of oxalic acid on rutile surfaces. ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. WASHINGTON DC, USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA, 2018. ISSN: 0065-7727.
Detail

PERNICOVÁ, I.; ŠURANSKÁ, Z.; INNEMANOVÁ, P.; OBRUČA, S. BIODEGRADATION OF CHICKEN FEATHER BY POLYHYDROXYALKANOATES ACCUMULATING BACTERIA. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017. p. 67-71. ISBN: 978-80-86238-62-3.
Detail

Pilat, Zdenek; Jezek, Jan; Kizovsky, Martin; Klementova, Tereza; Kratky, Stanislav; Sobota, Jaroslav; Samek, Ota; Zemanek, Pavel; Buryska, Tomas; Damborsky, Jiri; Prokop, Zbynek. Surface-enhanced Raman Spectroscopy in Microfluidic Chips for Directed Evolution of Enzymes and Environmental Monitoring. Progress In Electromagnetics, 2020, vol. 2019, no. 1, p. 1301-1309. ISSN: 1559-9450.
Detail

SAMEK, O.; NĚMCOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Raman spectroscopy to monitor the effects of temperature regime and medium composition on microorganism growth. In Book Series: Proceedings of SPIE Volume: 10142. Proceedings of SPIE. 1. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2016. p. 1-4. ISSN: 0277-786X.
Detail

BOKROVÁ, J.; RUČKOVÁ, M.; MATOUŠKOVÁ, P.; PAVELKOVÁ, R.; HOOVÁ, J.; MÁROVÁ, I. CYTOTOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF LIPOSOME PARTICLES WITH ENCAPSULATED NATURAL EXTRACTS. In Proceedings Paper, 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2018 (R)). 1. TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC: Tanger, a.s., 2018. p. 739-744. ISBN: 978-80-87294-89-5.
Detail

ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; MÁSILKO, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; DRDLOVÁ, M. High temperature properties of MDF composite based on calcium aluminate cement and polyvinyl alcohol. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 115, no. 2, p. 1245-1252. ISSN: 1388-6150.
Detail

MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V. STUDY OF EFFICIENCY OF HALLOYSITE NANOTUBES DISPERGATION IN POLY(VINYL ACETATE) MATRIX. In 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2018 (R)). Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2019. p. 647-651. ISBN: 978-80-87294-89-5.
Detail

BIRIUKOV, D.; KROUTIL, O.; PREDOTA, M.; CHVAL, Z.; KABELÁČ, M. Modelling of solid-liquid interactions using scaled charges in accord with the Electronic continuum correction. ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. WASHINGTON, DC, USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA, 2018. ISSN: 0065-7727.
Detail

KUBÁTOVÁ, D.; RYBOVÁ, A.; ZEZULOVÁ, A.; ŠVEC, J. Thermal behaviour of inorganic aluminosilicate polymer based on cement kiln dust. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2018. p. 012008-012008. ISSN: 1757-8981.
Detail

Crasmareanu, E. C.; Andrada, M. C.; Gheonea, R.; Simulescu, V.; Ilia, G. New Magnetic Phosphonate Organic-inorganic Hybrid Materials. REVISTA DE CHIMIE, 2016, vol. 67, no. 8, p. 1542-1546. ISSN: 0034-7752.
Detail

Luukkonen, T.; Veznikova, K.; Tolonen, E.-T.; Runtti, H.; Yliniemi, J.; Hu, T.; Kemppainen, K.; Lassi, U. Removal of ammonium from municipal wastewater with powdered and granulated metakaolin geopolymer. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2018, vol. 39, no. 4, p. 414-423. ISSN: 1479-487X.
Detail

Megahed, M.; Fathalla, W.; Alsheikh, A. A. Synthesis and Antimicrobial Activity of Methyl 2-(2-(2-Arylquinazolin-4-yl)oxy) Acetylamino Alkanoates. Journal of Heterocyclic Chemistry, 2018, vol. 55, no. 12, p. 2799-2808. ISSN: 0022-152X.
Detail

BURDĚJOVÁ, L.; VÍTOVÁ, E. Comparison of volatiles identified in aronia melanocarpa and amelanchier alnifolia using solid-phase microextraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Food and Nutrition Research, 2016, vol. 55, no. 1, p. 57-68. ISSN: 1336-8672.
Detail

ZMEŠKAL, O. Symposium on Computational Modeling and Experimental Assessment of Transport Processes in Porous Building Materials. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM 2015). MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2016. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-0-7354-1392-4.
Detail

ZMEŠKAL, O. 2nd Symposium on Computational Modeling and Experimental Assessment of Transport Processes in Porous Building Materials. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2016). MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2017. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-0-7354-1538-6.
Detail

ZMEŠKAL, O. 3rd Symposium on Computational Modeling and Experimental Assessment of Transport Processes in Porous Building Materials. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2017). MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2018. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-0-7354-1690-1.
Detail

ZMEŠKAL, O. 4th Symposium on Computational Modeling and Experimental Assessment of Transport Processes in Porous Building Materials. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2018). MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2019. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-0-7354-1855-4.
Detail

ZMEŠKAL, O. 5th Symposium on Computational Modeling and Experimental Assessment of Transport Processes in Porous Building Materials. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2019). MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2020. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-0-7354-4025-8.
Detail

KOUTNÝ, O.; KRATOCHVÍL, J.; DRLOVÁ, M.; BYSTRIANSKA, E. Packing density modelling of non-spherical aggreg ates for particle composite design. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 012013-012013. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. The effect of zinc on the Portlands cement hydration. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2017. p. 131-134. ISSN: 1013-9826.
Detail

ZMEŠKAL, O.; PAVLÍK, Z.; MATIAŠOVSKÝ, P. 24th International Meeting of Thermophysics and 20th Conference REFRA. In 24th International Meeting of Thermophysics and 20th Conference REFRA. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2019. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-073-541-917-9.
Detail

Ismail, E; Ali, I; Fathalla, W; Alsheikh, A.A; El Tamney, E. S. Synthesis of methyl [3-alkyl-2-(2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-quinazolin-1-yl)-acetamido] alkanoate. ARKIVOC, 2017, vol. 2017, no. iv, p. 104-120. ISSN: 1551-7004.
Detail

Maleki, S.; Hrudikova, R.; Zotchev, S. B.; Ertesvag, H. Identification of a New Phosphatase Enzyme Potentially Involved in the Sugar Phosphate Stress Response in Pseudomonas fluorescens. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, 2017, vol. 83, no. 2, p. 1-12. ISSN: 0099-2240.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. New possibility for characterization of dissociation behaviour of supramolecular electrolytes: results obtained for the International Humic Substances Society standard and reference samples by coulometry. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2021, vol. 8, no. 1, p. 1-10. ISSN: 2196-5641.
Detail

BRTNICKÝ, M.; DATTA, R.; HOLÁTKO, J.; BIELSKÁ, L.; GUSIATIN, Z. M.; KUČERÍK, J.; HAMMERSCHMIEDT, T.; DANISH, S.; RADZIEMSKA, M.; MRAVCOVÁ, L.; FAHAD, S.; KINTL, A.; ŠUDOMA, M.; AHMED, N.; PECINA, V. A critical review of the possible adverse effects of biochar in the soil environment. Science of the Total Environment, 2021, vol. 796, no. 148756, p. 1-18. ISSN: 0048-9697.
Detail

Urík, M., Kolenčík, M., Fujitake, N., Diviš, P., Zvěřina, O., Ramakanth, I. and Šeda, M. Effects of natural organic matter on bioavailability of elements from inorganic nanomaterial. In Nanotechnology in Plant Growth Promotion and Protection. Wiley, 2021. p. 113-128. ISBN: 9781119745853.
Detail

Šebesta, M., Ramakanth, I., Zvěřina, O., Šeda, M., Diviš, P. and Kolenčík, M. Effects of Titanium Dioxide Nanomaterials on Plants Growth. In Nanotechnology in Plant Growth Promotion and Protection: Recent Advances and Impacts. Wiley, 2021. p. 17-44. ISBN: 9781119745853.
Detail

JANČÍKOVÁ, S.; DORDEVIČ, D.; SEDLÁČEK, P.; NEJEZCHLEBOVÁ, M.; TREML, J.; TREMLOVÁ, B. Edible films from carrageenan/orange essential oil/trehalose—structure, optical properties, and antimicrobial activity. Polymers, 2021, vol. 13, no. 3, p. 1-19. ISSN: 2073-4360.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. IMMOBILIZATION OF PHARMACEUTICALS IN SOILS. In CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2020. 1. Ostrava: TANGER LTD, 2020. p. 471-476. ISBN: 978-80-87294-98-7.
Detail

POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; ŠTURSA, V.; PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; SLAVÍKOVÁ, Z.; KŘIKALA, J. Impact of organic and integrated pest management on the elemental composition of wine and grapes in a season with high fungal pressure. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2021, vol. 26, no. 4, p. 871-891. ISSN: 1644-2296.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. The Effect of Supramolecular Humic Acids on the Diffusivity of Metal Ions in Agarose Hydrogel. MOLECULES, 2022, vol. 27, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1420-3049.
Detail

ZEZULOVÁ, A.; RYBOVÁ, A.; STANĚK, T. Hydration of clinkers doped with baryte with and without addition of gypsum. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 138, no. 3, p. 1945-1952. ISSN: 1588-2926.
Detail

ZINKOVSKA, N.; PEKAŘ, M.; SMILEK, J. Gradient hydrogels – overview of techniques demonstrating the existence of a gradient. Polymers, 2022, vol. 14, no. 5, p. 1-15. ISSN: 2073-4360.
Detail

JANU, R.; MRLIK, V.; RIBITSCH, D.; HOFMAN, J.; SEDLÁČEK, P., BIELSKA, L.; SOJA, G. Biochar surface functional groups as affected by biomass feedstock, biochar composition and pyrolysis temperature. Carbon Resources Conversion, 2021, vol. 4, no. 1, p. 36-46. ISSN: 2588-9133.
Detail

SHEKARGOFTAR, M.; POSPÍŠIL, J.; MÜNZ, F.; DZIK, P.; HOMOLA, T. LOW-COST AND HIGH-SPEED ATMOSPHERIC PLASMA PROCESSING OF PEROVSKITE THIN FILMS. In 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application NANOCON 2019. SLEZSKA: TANGER LTD, 2020. p. 38-42. ISBN: 978-80-87294-95-6.
Detail

BRÁZDA, V.; BARTAS, M.; ČERVEŇ, J.; PEČINKA, P. Ancient brothers of the human p53 tumour suppressor. FEBS Open Bio. 2021. p. 91-91. ISSN: 2211-5463.
Detail

SMILEK, J.; SMILKOVÁ, M.; KALINA, M.; SEDLÁČEK, P. Transport of Humic Substances Through Plant Cuticle and Membranes. In SBORNIK Z 26. MEZINARODNI KONFERENCE RACIONALNI POUZITI HNOJIV: ZAMERENE NA NOVE TRENDY VE VYVOJI A APLIKACI HNOJIV. Czech Univ Life Sci Prague, Prague, CZECH REPUBLIC: 2020. p. 65-65. ISBN: 978-80-213-3054-2.
Detail

VYROUBAL, D.; KLUČÁKOVÁ, M. Diffusion of dyes in biopolymeric hydrogels. In CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2020. 1. Ostrava: TANGER LTD, 2020. p. 379-384. ISBN: 978-80-87294-98-7.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; ZÁVODSKÁ, P. Diffusion of pharmaceuticals in agarose hydrogels enriched by humic acids. ECIS 2022. Poster abstract book. Chania: University of Crete, 2022. p. 348-348.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Organická analýza. In Organická analýza. 1. Český Těšín: 2 Theta, 2022. s. 297-305. ISBN: 978-80-88279-17-4.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. How organic matter can affect immobilization of diclofenac in soils. NANOCON 2022. ABSTRACTS. Brno: Tanger, 2022. p. 81-81. ISBN: 978-80-88365-07-5.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. How the Addition of Chitosan Affects the Transport and Rheological Properties of Agarose Hydrogels. Gels, 2023, vol. 9, no. 2, p. 1-16. ISSN: 2310-2861.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; MALÝ, S.; BRTNICKÝ, M.; DEMYAN, M.; SIEWERT, C.; TOKARSKI, D.; KAMENÍKOVÁ, E.; KUČERÍK, J.; HOLÁTKO, J. Practical applications of thermogravimetry in soil science: Part 5. Linking the microbial soil characteristics of grassland and arable soils to thermogravimetry data. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2023, vol. 148, no. 4, p. 23-46. ISSN: 1388-6150.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Effect of Chitosan as Active Bio-colloidal Constituent on the Diffusion of Dyes in Agarose Hydrogel. Gels, 2023, vol. 9, no. 5, p. 1-14. ISSN: 2310-2861.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; ZÁVODSKÁ, P. Diffusion of sulphonamide antibiotics in agarose hydrogels enriched by humic acids. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2023, vol. 673, no. 131825, ISSN: 1873-4359.
Detail

HEGER, R.; ZINKOVSKA, N.; TRUDIČOVÁ, M.; KADLEC, M.; PEKAŘ, M.; SMILEK, J. Lecithin as an Effective Modifier of the Transport Properties of Variously Crosslinked Hydrogels. Gels, 2023, vol. 9, no. 5, ISSN: 2310-2861.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KRÁČALÍK, M.; SMILKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M.; BRADT, E.; SMILEK, J.; ZÁVODSKÁ, P.; KLUČÁKOVÁ, M. Functional Hydrogels for Agricultural Application. Gels, 2023, vol. 9, no. 7, p. 1-17. ISSN: 2310-2861.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M.; KROUSKÁ, J.; KALINA, M. Physico-Chemical Aspects of Metal–Fulvic Complexation. Processes, 2024, vol. 12, no. 989, p. 1-13. ISSN: 2227-9717.
Detail

KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; SOLNÝ, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Kompozice anorganického pojiva pro povrchovou úpravu betonové střešní krytiny. 26986, užitný vzor. (2014)
Detail

VENEROVÁ, T.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M.; SIMULESCU, V.; VUT v Brně: Způsob přípravy fyzikálně síťovaného hydrogelu s alespoň jednou solubilizovanou hydrofobní sloučeninou. 308595, patent. (2020)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAJZLER, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí hexanitrokobaltitanu sodného. 307019, patent. (2017)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; GALVÁNKOVÁ, L.; BERANOVÁ, D.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu. 307018, patent. (2017)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; VUT v Brně - 100%: Chemický reaktor s ložem katalyzátoru nebo nosičem katalyzátoru stabilizovaným magnetickým polem a jeho použití. 306337, patent. (2016)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; VUT v Brně: Tvarový materiál na bázi stroncium aluminátového cementu a jeho použití. 304997, patent. (2015)
Detail

OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; Vysoké učení technické v Brně (100%): Tvarový materiál pro žáruvzdorné aplikace a způsob jeho výroby. 305474, patent. (2015)
Detail

MÁROVÁ, I.; POSPÍŠIL, L.; KUNDRÁT, V.; VUT v Brně: Polymerní vlákno a způsob jeho přípravy. 306448, patent. (2016)
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymerních materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla. 305909, patent. (2016)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠOUKAL, F.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelně izolační systém na bázi keramické cihly plněné sádrovou nebo cementovou pěnou. 305434, patent. (2015)
Detail

PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; FRAJKOROVÁ, F.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob snížení rychlosti tepla uvolňovaného v průběhu hydratace aluminátového cementu přídavkem stroncium aluminátového cementu. 305271, patent. (2015)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob přípravy a použití stroncium yttritého cementu. 305262, patent. (2015)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob přípravy a použití stroncium samaritého cementu. 305232, patent. (2015)
Detail

MÁROVÁ, I.; KUNDRÁT, V.; VUT v Brně: Způsob rozpouštění biodegradabilních polyesterů. 308735, patent. (2021)
Detail

NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠVEC, J.: Plynotěsná míchačka; Plynotěsná průplachová míchačka. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

NOVOTNÝ, R.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.: Poloprovozní pěnogenerátor; Poloprovozní pěnogenerátor pro přípravu litých tepelně izoačních žárobetonů. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.: Separátor; Laboratorní magnetický separátor. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.: Tyče; Technologie čištění válců nístěje v pecním kanálu průběžných pecí. TDK Epcos, s.r.o. Feritová 1 7815 Šumperk, CZ. (ověřená technologie)
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; OPRAVIL, T.: ZD-AA-SC; Zámková dlažba z alkalicky aktivovaného betonu na bázi vysokopecní strusky a cementářských odprašků. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; OPRAVIL, T.: ŽPSV 110/O-AAS; Výroba prvků dělících stěn z alkalicky aktivovaného betonu. ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh Veselská 911 Uherský Ostroh, 68724. (ověřená technologie)
Detail

OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOVČÍK, J.: lepidlo na keramiku; Speciální hmota pro opravy keramických artefaktů. Produkt je umístěn v lab. anorg. materiálů na CMV FCH v Brně.. (funkční vzorek)
Detail

NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.: AdMix ampule; AdMix ampule izotermického kalorimetru TAMAir. Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: izolační žárobeton A70-800; Izolační litý žárovzdorný materiál jakosti A70. P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice. (funkční vzorek)
Detail

ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: izolační žárobeton A45-800; Izolační litý žárovzdorný materiál jakosti A45. P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice. (funkční vzorek)
Detail

ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: izolační žárobeton A35-800; Izolační litý žárovzdorný materiál jakosti A35. P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice. (funkční vzorek)
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; OPRAVIL, T.: ŽPSV 110/O-AAM; Výroba prvků dělících stěn z bezslínkového betonu. ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh Veselská 911 Uherský Ostroh, 68724. (ověřená technologie)
Detail

ŠOUKAL, F.; MATOUŠEK, D.; ŠTEFKA, K.; KALINA, L.: Mechanický aktivátor; Mechanický aktivátor. VUT v Brně, Fakulta chemická, lab. 0010. (funkční vzorek)
Detail

ŽITŇAN, M.; SEDLÁČEK, P.; SMILEK, J.; ŠTEFKA, K.: modul do Varian Cary 50; Zásuvný modul precizního vertikálního posuvu kyvety do spektrofotometru. laboratoř 3002 Fakuta Chemická VUT v Brně Purkyňova 464/118 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

PTÁČEK, P.; SOLNÝ, T.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; YADAV, R.; HAVLICA, J.: Feritový reor; Chemický reaktor s magnetickým polem stabilizovaným ložem nosiče katalyzátoru. Budova FCH (Purkyňova 118) lab. 2030.. (funkční vzorek)
Detail

ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K.; TVRDÍK, L.: OT izolační žárobetony; Technologie výroby litých izolačních žárovzdorných materiálů napěňovacím přípravkem. P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice. (ověřená technologie)
Detail

RICHTÁR, J.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M.; KOVALENKO, A.: 14th International Conference on Organic Electronics - 2018. Bordeaux (18.06.2018)
Detail

ZMEŠKAL, O., V. BOHÁČ: Thermophysics 2014. Podkylava (08.10.2014)
Detail

Michal Čeppan: Polygrafia Academica 2014. Bratislava (12.03.2014)
Detail

Odkaz