Detail produktu

Laboratorní magnetický separátor

NOVOTNÝ, R. ŠOUKAL, F. OPRAVIL, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k separaci frakce s obsahem železa z elektrárenských popílků pomocí permanentního magnetického pole.

Klíčová slova

magnet, separece, popílek

Datum vzniku

1. 11. 2018

Umístění

Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek