Detail publikace

Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním

ŠIMONOVÁ, H. BÍLEK, V. DANĚK, P. TOPOLÁŘ, L. KERŠNER, Z.

Originální název

Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním

Český název

Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku jsou uvedeny únosnosti zkušebních desek z dvou druhů betonů s alkalicky aktivovaným pojivem, které byly získány při jejich pilotním testu celoplošného zatěžování vakuováním. Pojivo tvořila v jednom případě směs strusky a popílku (beton FA), v případě druhém směs strusky a cementářských odprašků (beton CKD). Desky z betonu FA vykázaly oproti deskám z CKD přibližně o 11 % vyšší únosnost.

Český abstrakt

V článku jsou uvedeny únosnosti zkušebních desek z dvou druhů betonů s alkalicky aktivovaným pojivem, které byly získány při jejich pilotním testu celoplošného zatěžování vakuováním. Pojivo tvořila v jednom případě směs strusky a popílku (beton FA), v případě druhém směs strusky a cementářských odprašků (beton CKD). Desky z betonu FA vykázaly oproti deskám z CKD přibližně o 11 % vyšší únosnost.

Klíčová slova

beton, alkalicky aktivované pojivo, vakuovací test

Vydáno

30.11.2016

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Litomyšl

ISBN

978-80-906097-6-1

Kniha

Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT130274,
 author="Hana {Šimonová} and Vlastimil {Bílek} and Petr {Daněk} and Libor {Topolář} and Zbyněk {Keršner}",
 title="Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním",
 annote="V článku jsou uvedeny únosnosti zkušebních desek z dvou druhů betonů s alkalicky aktivovaným pojivem, které byly získány při jejich pilotním testu celoplošného zatěžování vakuováním. Pojivo tvořila v jednom případě směs strusky a popílku (beton FA), v případě druhém směs strusky a cementářských odprašků (beton CKD). Desky z betonu FA vykázaly oproti deskám z CKD přibližně o 11 % vyšší únosnost.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016",
 chapter="130274",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2016",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}