Detail produktu

AdMix ampule izotermického kalorimetru TAMAir

NOVOTNÝ, R. MÁSILKO, J. ŠOUKAL, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení umožnující temperaci surovin pojivových systémů a jejich následné smísení uvnitř izotermického kalorimetru. Kalorimetrická křivka neobsahuje počáteční odchylku způsobenou temperací vzorků na teplotu kalorimetru při smísení mimo něj. Zařízení umožňuje přesně měřit i velmi rychlé hydratační procesy jako je vznik ettringitu v cementové pastě nebo hašení vápna.

Klíčová slova

AdMix, izotermická kalorimetrie, pojiva

Datum vzniku

5. 2. 2015

Umístění

Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek