Detail produktu

Poloprovozní pěnogenerátor pro přípravu litých tepelně izoačních žárobetonů.

NOVOTNÝ, R. PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. MÁSILKO, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení pomocí čerpadel vhání roztok vody s tenzidem do směšovací segmentové náplňové kolony, kde se za pomoci tlakového vzduchu vytvoří stabilní vodná pěna pro vylehčování litých žárobetonů. Výkon pěnogenerátoru je přibližně 100 l vodné pěny za minutu. Použití kratší a průchodnější kolony je možné čerpat ztekucenu keramickou suspenzi a přímo generovat surovou keramickou pěnu. Takovou pěnu je možné použít přímo jako lehčený žárobeton nebo ji vmíchávat a vylehčovat jí jiný žárobeton.

Klíčová slova

Pěnogenerátor, žárobeton, vodná pěna

Datum vzniku

11. 3. 2015

Umístění

Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek