Detail produktu

Mechanický aktivátor

ŠOUKAL, F. MATOUŠEK, D. ŠTEFKA, K. KALINA, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení zkontruované na základě laboratorní excentrické třepačky sloužící pro experimenty s mechanickou aktivací fázovách rozhraní a následnou charakterizaci produktů aktivace na opvrších fázového rozhraní pomocí analytických technik jako je XPS, SEM, Raman mikrokopie apod.

Klíčová slova

mechanická aktivace; zařízení; XPS

Datum vzniku

30. 1. 2016

Umístění

VUT v Brně, Fakulta chemická, lab. 0010

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek