Detail produktu

Technologie výroby litých izolačních žárovzdorných materiálů napěňovacím přípravkem

ŠOUKAL, F. PTÁČEK, P. HAVLICA, J. NOVOTNÝ, R. LANG, K. TVRDÍK, L.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Ověřená technologie popisuje způsob výroby tepelně izolačních žárovzdorných materiálů pro odlévání prefabrikovaných dílců. Technologie umožňuje napěnění ztekuceného materiálu použitím napěňovací přísady, která při míchání zabezpečuje provzdušnění směsi. Vytvořený napěněný materiál je následně odlit do formy potřebného tvaru, kde dojde k ztuhnutí směsi a zafixování vytvořené pěnové struktury. Dílec je po odformování vysušen a vypálen do slinutí. Takto je možné vyrábět izolační prefabrikované dílce z různým typů žárovzdorných materiálů (kamnářský šamot, vysocehlinitý šamot, dinas) různých klasifikačních teplot a objemových hmotností.

Klíčová slova

technologie; izolační; žárovzdorný; materiál; napěňovací přípravek

Datum vzniku

28. 4. 2015

Umístění

P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek