Detail produktu

Chemický reaktor s magnetickým polem stabilizovaným ložem nosiče katalyzátoru

PTÁČEK, P. SOLNÝ, T. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F. YADAV, R. HAVLICA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jde o konstrukční řešení nového typu chemického nebo foto-chemického reaktoru s magnetickým polem stabilizovaným ložem nosiče katalyzátoru. Zařízení je určeno pro procesy heterogenní katalýzy, pro likvidaci nebezpečných a toxických látek nebo pro čistění spalin před vypuštěním do atmosféry (tzv. dospalovací technologie).

Klíčová slova

Katalýza, magnetické pole, reaktory, magnetické reaktory, dospalování, snižování emisí polutantů.

Datum vzniku

1. 4. 2015

Umístění

Budova FCH (Purkyňova 118) lab. 2030.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek