Detail produktu

Plynotěsná průplachová míchačka

NOVOTNÝ, R. OPRAVIL, T. ŠVEC, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Plynotěsná průplachová míchačka umožňuje sběr a transport amoniaku, který se uvolňuje během přípravy pojiv obsahujících denoxovaný popílek, do analyzátorů a jímacích zařízení.

Klíčová slova

míchačka, plyny, pojiva

Datum vzniku

5. 5. 2015

Umístění

Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek