Detail publikace

Vývoj a možnosti výroby litých žárovzdorných materiálů

NOVOTNÝ, R. ŠOUKAL, F. TVRDÍK, L. LANG, K.

Originální název

Vývoj a možnosti výroby litých žárovzdorných materiálů

Anglický název

Development and possibilities in production of insulating refractory materials

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zřetelným trendem v oblasti spotřeby žáromateriálů je jasně patrný odklon od výrobků tvarových a zvyšování poptávky po netvarových, tedy žárobetonech, nebo prefabrikátech. Tento trend jde ruku v ruce se stále častějšími požadavky na dodávky velkorozměrových, popřípadě tvarově složitých kusů. Je tedy nutné se zabývat vývojem izolačních žáromateriálů vyráběných litím ze samotekoucích, popřípadě vibrovatelných žárovzdorných hmot. Tato oblast je velmi perspektivní a skýtá velké možnosti individualizace vlastností pro specifické podmínky použití. Nezbytnou součástí udržení tohoto trendu je inovativní přístup v technikách lehčení, bez kterého by bylo velmi obtížné zvýšení izolačních vlastností těchto žáromateriálů, protože je na ně v nynější době kladen čím dál tím větší důraz.

Anglický abstrakt

Obvious trend in the consumption of refractory materials is clearly evident shift from shaped to unshaped products (castables or pre-cast). This trend goes hand in hand with growing of requirements for supplies of large or complicated shapes. For this reason is necessary to consider the development of insulating refractory materials produced by casting from self-flowing, or vibrocasting refractory masses. This area is very perspective and offers great possibilities for individualization of properties for specific use. Necessary part of keeping this trend is an innovative approach of foaming techniques. Without them it would be very difficult to increase the insulating properties which are nowadays very important.

Klíčová slova

Žáromateriál, izolace, pěna

Klíčová slova v angličtině

Refractories, insulation, foam

Autoři

NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; TVRDÍK, L.; LANG, K.

Rok RIV

2014

Vydáno

8. 4. 2014

ISBN

978-80-553-1673-4

Kniha

Zborník referátov

Strany od

29

Strany do

35

Strany počet

162

BibTex

@inproceedings{BUT111019,
  author="Radoslav {Novotný} and František {Šoukal} and Lukáš {Tvrdík} and Karel {Lang}",
  title="Vývoj a možnosti výroby litých žárovzdorných materiálů",
  booktitle="Zborník referátov",
  year="2014",
  pages="29--35",
  isbn="978-80-553-1673-4"
}