Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: NAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 23.5.2013Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem čtyřletého bakalářského studia v oboru Management stavebnictví je zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení složitějších stavebně-technických a stavebně-manažerských problémů ve stavebnictví.
Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací. V průběhu studia jsou postupně zařazovány předměty technicko-ekonomické a stavebně-manažerské, důraz je kladen na problematiku cen, financování a investic ve stavebnictví a na projektové řízení staveb. Dále jsou zařazovány manažerské předměty jako podnikový management, marketing ve stavebnictví, stavební právo a informační systémy ve stavebnictví. Schopnost komplexního řešení problému je prokazována v projektech technických z pozemního stavitelství a betonových konstrukcí i ve stavebně-ekonomických z ekonomiky stavebnictví. Dílčí specializaci umožňují předměty stavební podnik a veřejné stavební investice.

Klíčové výsledky učení

Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví je po ukončení studia stavebním bakalářem s ekonomickým a manažerským vzděláním. Je oprávněn užívat titul "bakalář" (Ve zkratce "Bc.") před jménem.
Absolvent ovládá předměty přírodovědné, základní inženýrské a stavebně-inženýrské, a hlavně pak předměty technicko-ekonomické a stavebně-manažerské.
Je schopen navrhovat, připravovat a realizovat pozemní, průmyslové, inženýrské a vodohospodářské stavební objekty.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL003Betonové konstrukce (E)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV003Ceny ve stavebnictví 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV004Financecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH013Pozemní stavitelství 3 (E)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BW002Technologie stavebních prací 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BR005Hydraulika a hydrologiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BU006Informační technologie a systémová analýzacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA009Operační výzkumcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH006Projekt – Pozemní stavitelstvícs5PovinnýklPR - 52ano
BT005Technická zařízení budov (E)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV015Účetnictvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BV005Ekonomika investiccs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO007Kovové a dřevěné konstrukcecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BV016Personální management 1cs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BV007Právocs2PovinnýP - 26ano
BL015Projekt – Betonové konstrukce a TZBcs5PovinnýklPR - 39ano
BV008Projektové řízení staveb 1cs, en6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV009Řízení jakostics2PovinnýP - 26ano
BZ003Sociální komunikacecs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BV011Stavebně-ekonomický seminářcs1PovinnýC1 - 13ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BV052Bakalářský seminář (E)cs2PovinnýS - 26ano
BV017Marketing 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV014Projekt – Projektové řízení staveb 1cs5PovinnýklPR - 52ano
BV013Projekt – Stavební podnik 1cs5PovinnýklPR - 52ano
BV006Stavební podnikcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZ001Stavební právo (V, E)cs2PovinnýP - 26ano
BV012Veřejné stavební investice 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano