Detail předmětu

Informační technologie a systémová analýza

FAST-BU006Ak. rok: 2022/2023

Moderní databázové systémy, jejich architektura a role v informačních systémech. Současné technologie používané při tvorbě informačních systémů, n-vrstvá architektura. Životní cyklus a tvorba informačního systému. Procesní analýza a řízení. Modelovací nástroje systémové analýzy. Informační technologie ve stavebnictví. Podpora informačních technologií na jednotlivých úrovních řízení. Ekonomika budování IS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Znalosti v oblasti návrhu informačních systémů s použitím internetových technologií

Prerekvizity

Základní programové nástroje pro řízení a zpracování dat, základy podnikové ekonomiky, základy řízení projektů, metody navrhování relačních datových modelů.

Osnovy výuky

1. Datová analýza, E-R diagram, pokročilé použití SQL jazyka

Učební cíle

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Datová analýza, E-R diagram, pokročilé použití SQL jazyka

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Datové modelování - opakování