Detail předmětu

Stavebně-ekonomický seminář

FAST-BV011Ak. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je zpracování zadaného tématu ve specifikované oblasti oboru Ekonomika a řízení stavebnictví, tedy zejména v oblastech rozpočtů a kalkulací, finančního řízení stavebního podniku a stavební zakázky, hodnocení soukromých a veřejných investičních projektů, projektového řízení staveb či stavebního práva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia je zpracovaná individuální seminární práce a její prezentace.

Prerekvizity

Kvalitní orientace v předmětech absolvovaných v dosavadním průběhu studia na oboru Ekonomika a řízení stavebnictví.

Osnovy výuky

1. Úvod do zpracování seminární práce
2. Zadání tématu seminární práce
3. Rešerše k zadanému tématu
4. Rešerše k zadanému tématu
5. Rešerše k zadanému tématu
6. Rešerše k zadanému tématu
7. Zpracování seminární práce na zadané téma
8. Zpracování seminární práce na zadané téma
9. Zpracování seminární práce na zadané téma
10. Zpracování seminární práce na zadané téma
11. Zpracování seminární práce na zadané téma
12. Zpracování seminární práce na zadané téma
13. Prezentace a obhajoba seminární práce

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty tvořit odborné texty se zaměřením na zpracování závěrečné práce na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do zpracování seminární práce
2. Zadání tématu seminární práce
3. Rešerše k zadanému tématu
4. Rešerše k zadanému tématu
5. Rešerše k zadanému tématu
6. Rešerše k zadanému tématu
7. Zpracování seminární práce na zadané téma
8. Zpracování seminární práce na zadané téma
9. Zpracování seminární práce na zadané téma
10. Zpracování seminární práce na zadané téma
11. Zpracování seminární práce na zadané téma
12. Zpracování seminární práce na zadané téma
13. Prezentace a obhajoba seminární práce