Detail předmětu

Bakalářský seminář (E)

FAST-BV052Ak. rok: 2022/2023

Řešení problémových okruhů z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Řešení zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic

Prerekvizity

Odborné znalosti z oblasti řešeného problému.

Osnovy výuky

1. Úvod. Organizační pokyny.
2. Požadavky k zápočtu.
3.–9. Zpracování bakalářské práce.
10. Kompletace práce.
11. Odevzdání práce.

Učební cíle

Uplatnění získaných vědomostí řešením zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Organizační pokyny

2. Požadavky k zápočtu

3.-9. Zpracování bakalářské práce

10. Kompletace práce