Detail předmětu

Technologie stavebních prací 2

FAST-BW002Ak. rok: 2022/2023

Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I. a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Seznámení s mechanizací stavebních procesů probíhá v druhé části přednášek. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracem. Významně ovlivňují funkčnost, užitnou hodnotu a kvalitu stavby. Charakteristickým znakem těchto procesů je jejich rozptýlenost do více než třiceti druhově odlišných řemeslných profesí. Jsou nedílnou součástí výstavbového procesu a vyžadují velmi kvalitní koordinační a řídící činnost. To není možné bez znalosti jejich obsahu, technologických požadavků a návazností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Technologie stavebních prací II, to je získání znalostí o vybraných stavebních procesech, jejich stavební připravenosti, o potřebách zdrojů procesů, postupu provádění a bezpečnostních, kvalitativních a environmentálních požadavcích.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky montážních prací, vnitřních a dokončovacích procesů.Sled jednotlivých procesů, návazností, nutné technologické přestávky.Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových. Připravenost stavby, postupová schémata, kontrola jakosti.
2. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění. Instalace vnitřního plynovodu a elektrických rozvodů. Zkoušky funkčnosti a bezpečnosti.Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům, chemickým vlivům.
3. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Připravenost staveniště pro montáž. Montážní postupy,jeřáby, optimalizace jejich výběru. Kvalitativní požadavky na montované konstrukce.
4. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Připravenost staveniště pro montáž, předmontážní plochy. Optimalizace metod a postupů montáže. Požadavky na kvalitu a přesnost smontovaných objektů.
5. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata, připravenost podladu, technologické přestávky, požadavky na rovinnost, kontrola jakosti.
6. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost. Obklady kontaktní a roštové. Kvalitativní požadavky, kontroly jakosti.Zřizování stropních podhledů. Technologické postupy. Časová náročnost. Požadavky rovinnosti a její kontrola.
7. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových, prvkových,a prostorových. Projekt lešení, statické posouzení, stabilita, bezpečnostní opatření.
8. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky. Požadavky na kvalitu a jejich kontrola.
9. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy, jejich klasifikace a vhodnost použití. Požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.
10.Provádění inženýrských sítí a komunikací.
11.Mechanizace stavebních procesů, definice, úkoly a stupeň mechanizace. Výkonnost strojů a strojních sestav. Stavební stroje pro zemní práce, základní členění. Rypadla -rozdělení podle konstrukce pohonu, ovládání a podvozku.
12 Stroje a zařízení pro práce betonářské a železobetonářské. Míchačky, betonárny, ohýbárny výztuže a vibrační zařízení.
13. Stroje a zařízení pro svislou dopravu. Druhy jeřábů, charakteristika a výkony. Stavební výtahy, druhy, využití

Učební cíle

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky montážních prací, vnitřních a dokončovacích procesů.Sled jednotlivých procesů, návazností, nutné technologické přestávky.Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových. Připravenost stavby, postupová schémata, kontrola jakosti. 2. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění. Instalace vnitřního plynovodu a elektrických rozvodů. Zkoušky funkčnosti a bezpečnosti.Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům, chemickým vlivům. 3. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Připravenost staveniště pro montáž. Montážní postupy,jeřáby, optimalizace jejich výběru. Kvalitativní požadavky na montované konstrukce. 4. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Připravenost staveniště pro montáž, předmontážní plochy. Optimalizace metod a postupů montáže. Požadavky na kvalitu a přesnost smontovaných objektů. 5. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata, připravenost podladu, technologické přestávky, požadavky na rovinnost, kontrola jakosti. 6. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost. Obklady kontaktní a roštové. Kvalitativní požadavky, kontroly jakosti.Zřizování stropních podhledů. Technologické postupy. Časová náročnost. Požadavky rovinnosti a její kontrola. 7. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových, prvkových,a prostorových. Projekt lešení, statické posouzení, stabilita, bezpečnostní opatření. 8. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky. Požadavky na kvalitu a jejich kontrola. 9. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy, jejich klasifikace a vhodnost použití. Požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality. 10.Provádění inženýrských sítí a komunikací. 11.Mechanizace stavebních procesů, definice, úkoly a stupeň mechanizace. Výkonnost strojů a strojních sestav. Stavební stroje pro zemní práce, základní členění. Rypadla -rozdělení podle konstrukce pohonu, ovládání a podvozku. 12 Stroje a zařízení pro práce betonářské a železobetonářské. Míchačky, betonárny, ohýbárny výztuže a vibrační zařízení. 13. Stroje a zařízení pro svislou dopravu. Druhy jeřábů, charakteristika a výkony. Stavební výtahy, druhy, využití

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podmínky udělení zápočtu, individuální zadání 2. Zhotovování montovaných příček v objektu, TP a časový plán 3 - 4. Montáž objektů ze železobetonových prefabrikátů, TP, zásady BOZP,metody montáže 5 - 6. Koncepční návrh zařízení staveniště pro montáž skeletu,výběr zvedacího mechanismu, zásady staveništního provozu 7. Provádění stavebních izolací, hydroizolace, akustické izolace, izolace proti radonu 8. kontrolní cvičení, uzávěrka zadaných protokolů 9. Exkurze s tematikou procesů vnitřních a dokončovacích 10 - 11. Provádění vnitřních omítek, TP, časový plán 12. Provádění nášlapných vrstev podlahy,TP, možnost alternativních obkladů 13. Zápočet