Detail předmětu

Marketing 1

FAST-BV017Ak. rok: 2022/2023

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketingu je objasnění důležitých pojmů a postupů z marketingové teorie a praxe, spojených s přípravou a tvorbou marketingové strategie firmy (např. analýza postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, umístěním a pozicionováním, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku. Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování), o seznámení se s metodami analýz jejich potřeb a očekávání, o objasnění principů využití nástrojů marketingového řízení pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Osnovy výuky

1. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit podnikového vedení
2. Obecné podmínky efektivního uplatnění marketingu
3. Segmentace zákazníků
4. Nástroje marketingového řízení - marketingový mix - produkt a produktová politika
5. Nástroje marketingového řízení - cena a cenová politika
6. Nástroje marketingového řízení - distribuce a distribuční politika
7. Nástroje marketingového řízení - komunikace a komunikační politika
8. Marketingový výzkum
9. Marketingová strategie
10. Soudobé trendy v marketingu - marketing v prostředí e-commerce
11. Soudobé trendy v marketingu - možnosti využití sociálních sítí
12. Soudobé trendy v marketingu - marketing ve službách
13. Zápočet

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení možných způsobů využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve stavební firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit podnikového vedení 2. Obecné podmínky efektivního uplatnění marketingu 3. Segmentace zákazníků 4. Nástroje marketingového řízení - marketingový mix - produkt a produktová politika 5. Nástroje marketingového řízení - cena a cenová politika 6. Nástroje marketingového řízení - distribuce a distribuční politika 7. Nástroje marketingového řízení - komunikace a komunikační politika 8. Marketingový výzkum 9. Marketingová strategie 10. Soudobé trendy v marketingu - marketing v prostředí e-commerce 11. Soudobé trendy v marketingu - možnosti využití sociálních sítí 12. Soudobé trendy v marketingu - marketing ve službách 13. Zápočet

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor