Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

FAST-BY001Ak. rok: 2022/2023

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Elementary Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012 a Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Pre-Intermediate Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Cílem této zkoušky je, aby studenti prokázali, že jejich znalosti jsou na takové úrovni, aby byli schopni ústně i písemně použít základní slovní zásobu běžných denních situací a základní gramatiku.

Znalosti by měly být na úrovni pre-intermediate (A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Prerekvizity

Gramatika a slovní zásoba z učebnic English File Elementary Third Edition a English File Pre-intermediate Third Edition.

Osnovy výuky

Pro tento předmět (zkoušku) vypisuje Ústav společenských věd volitelné semestrální předměty Angličtina pro začátečníky I, Angličtina pro začátečníky II, Angličtina pro mírně pokročilé 1, Angličtina pro mírně pokročilé 2.

Učební cíle

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle CEFR.

Prověřuje se, zda studenti získali základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládli základní gramatická pravidla, jsou schopni se dorozumět v běžných životních situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

OXENDEN, Clive a LATHAM-KOENIG, Christina: English File Pre-Intermediate Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-459843-9.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor S , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor M , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor K , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor V , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor K , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor K , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor N , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor S , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor S , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor M , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor M , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor V , 3. ročník, letní semestr, povinný