Detail předmětu

Technická zařízení budov (E)

FAST-BT005Ak. rok: 2022/2023

Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zásobování budov vodou a zdroje vody, vnitřní vodovody. Příprava a rozvod teplé užitkové vody. Zásobování požární vodou. Domovní plynovod. Elektroinstalace.
Problematika tvorby mikroklimatu budov. Typy otopných soustav.Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Strojovny ústředního vytápění. Hydraulika otopných soustav.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o zdravotně technických instalacích, elektrotechnických zařízeních a vytápění budov.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy vodárenství a stokování, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu, základy sdílení tepla.

Osnovy výuky

Úvod do předmětu TZB. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení
Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace
Zásobování budov vodou a zdroje vody. Vnitřní vodovody a jejich návrh
Příprava a rozvod teplé. Zásobování požární vodou
Vlastnosti topných plynů. Domovní plynovod
Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody, umělé osvětlení
Elektrické přípojky,hromosvody
Problematika tvorby mikroklimatu budov, přehled otopných soustav, výběr, návrh
Tepelné ztráty budovy a bilance tepla
Stanovení typu a velikosti otopných ploch
Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání
Zařízení strojoven ústředního vytápění
Dimenzování soustav ústředního vytápění

Učební cíle

Základní přehled zdravotně technických instalací. Základy elektrotechniky. Základy vytápění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do předmětu TZB. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace Zásobování budov vodou a zdroje vody. Vnitřní vodovody a jejich návrh Příprava a rozvod teplé. Zásobování požární vodou Vlastnosti topných plynů. Domovní plynovod Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody, umělé osvětlení Elektrické přípojky,hromosvody Problematika tvorby mikroklimatu budov, přehled otopných soustav, výběr, návrh Tepelné ztráty budovy a bilance tepla Stanovení typu a velikosti otopných ploch Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání Zařízení strojoven ústředního vytápění Dimenzování soustav ústředního vytápění

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání. Situace. Kanalizace - půdorys typického podlaží, rozvinutý řez připojovacích a odpadních potrubí. Kanalizace - půdorys suterénu, dimenzování potrubí. Vodovod - půdorys typického podlaží a suterénu. Vodovod - dimenzování potrubí. Domovní plynovod - půdorys typického podlaží. Domovní plynovod - půdorys suterénu, axonometrie, dimenzování potrubí. Půdorys elektrické světelné instalace a elektrické přípojky. Půdorys elektrické zásuvkové instalace. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. Přehled otopných soustav, výběr, návrh. Stanovení typu a velikosti otopných ploch. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Zařízení strojoven ústředního vytápění. Odevzdání projektu.