Detail předmětu

Projekt – Pozemní stavitelství

FAST-BH006Ak. rok: 2022/2023

Využití teoretických znalostí z předchozího studia předmětů pozemního stavitelství, uplatnění architektonických a konstrukčních poznatků při tvorbě stavebního objektu. Komplexní zpracování návrhu stavebního objektu do formy prováděcího projektu. Zvládnutí metodiky projektování stavebního objektu na základě tvorby projektové dokumentace, spolupráce s profesemi: statika, TZB, technologie, ekonomika, dopravní stavby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student je schopen navrhnout komplexní řešení jednoduché stavební konstrukce, její zakreslení podle požadavků stavební legislativy.

Prerekvizity

Metodický a systematický přístup při koncepční a projektové práci spojené s návrhem stavebního objektu, znalost různých zakreslovacích a konstrukčních norem, legislativních podkladů pro souhrnný návrh stavebního objektu, schopnost koordinace jednotlivých profesí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se zakreslováním stavebních konstrukcí a variantním - materiálovým řešením jednoduché stavební konstrukce (rodinného domku) tak, aby dokázali uplatnit své znalosti z probraných stavebních konstrukcí, statických konstrukcí, tepelnětechnických a akustických vlastností a typologie staveb.
Cílem je zkompletovat tuto jednoduchou stavbu, aby ji bylo možno předložit ke stavebnímu povolení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do cvičení, pomůcky, doporučená literatura, zadání rodinného domku podsklepeného nebo částečně podsklepeného, doporučuje se s garáží, M 1:200. 2.-4. Studie rodinného domku v M1:100. Půdorysy všechny (suterén + 1.NP 2.NP). Řez schodištěm a výpočet schodiště. Skladba střechy a tepelně-technický posudek. Základy a výpočet základů. Pohledy. Studie výkresu sestavy stropních dílců. 5. Výkres sestavy stropních dílců, M 1 : 50 6. Výkres 1.NP, M 1:50 7. Výkres 2.NP, M 1:50 8. Výkres suterénu, M 1 : 50 9. Výkres situace M 1:200 10.Výkres základů, M 1:50 11.Řez, M 1:50 12.Detaily, M 1:5, 1:10, výpis truhlářských, klempířských a zámečnických výrobků pro jedno podlaží, F A4, technická zpráva, 13.Klasifikace