Detail předmětu

Kovové a dřevěné konstrukce

FAST-BO007Ak. rok: 2022/2023

Historie a význam inženýrských konstrukcí ve stavebnictví.
Základní typy inženýrských konstrukcí z oceli a dřeva.
Výhody a nevýhody kovových a dřevěných konstrukcí z technicko-ekonomického hlediska v návaznosti na fyzickou a morální životnost konstrukcí a návratnost materiálu.
Vlastnosti oceli a dřeva.
Konstrukční řešení nosného systému.
Ekonomika kovových a dřevěných konstrukcí.
Kovové konstrukce průmyslových hal.
Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou.
Kovové mosty.
Kovové konstrukce vodního stavitelství.
Speciální kovové konstrukce.
Dřevěné konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, získá podrobnější znalosti o problematice z oblasti navrhování kovových a dřevěných konstrukcí.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost, navrhování prvků konstrukcí - základ, zatížení konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Kovové konstrukce průmyslových hal (dispoziční uspořádání halových objektů, střešní plášť, vaznice).
2. Jednolodní ocelová hala (střešní vazníky, jeřábová dráha, sloupy, patka a kotvení, prostorová tuhost).
3. Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou (kriteria návrhu, zatížení, části ocelové kostry a jejich spojení, prostorová tuhost).
4. Kovové mosty (části mostní konstrukce, ložiska a uzávěry, mosty pohyblivé, montáž mostů).
5. Kovové konstrukce vodního stavitelství (typy jezových uzávěrů, konsrukce uzávěrů, vrata plavebních komor).
6. Speciální kovové konstrukce (nádrže, zásobníky, sila, potrubí velkých průměrů, věže a stožáry, konstrukce technologických zařízení).
7. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích (mechanické vlastnosti dřeva, základní návrhové charakteristiky, podmínky působení konstrukce).
8. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
9. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
10. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí.
11. Plnostěnné dřevěné nosníky, rámy a oblouky.
12. Příhradové dřevěné konstrukce.
13. Prostorové konstrukce - kopule, klenby, skořepiny a lomenice.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce, Praha: IC ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-72-0
Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7

Doporučená literatura

Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
Silva, L.S. et al. Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kovové konstrukce průmyslových hal (dispoziční uspořádání halových objektů, střešní plášť, vaznice). 2. Jednolodní ocelová hala (střešní vazníky, jeřábová dráha, sloupy, patka a kotvení, prostorová tuhost). 3. Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou (kriteria návrhu, zatížení, části ocelové kostry a jejich spojení, prostorová tuhost). 4. Kovové mosty (části mostní konstrukce, ložiska a uzávěry, mosty pohyblivé, montáž mostů). 5. Kovové konstrukce vodního stavitelství (typy jezových uzávěrů, konsrukce uzávěrů, vrata plavebních komor). 6. Speciální kovové konstrukce (nádrže, zásobníky, sila, potrubí velkých průměrů, věže a stožáry, konstrukce technologických zařízení). 7. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích (mechanické vlastnosti dřeva, základní návrhové charakteristiky, podmínky působení konstrukce). 8. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí. 9. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí. 10. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí. 11. Plnostěnné dřevěné nosníky, rámy a oblouky. 12. Příhradové dřevěné konstrukce. 13. Prostorové konstrukce - kopule, klenby, skořepiny a lomenice.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh tažených prutů. 2. Návrh celistvých tlačených prutů. 3. Návrh tlačených členěných prutů, přípoje prutů. 4. Návrh ohýbaných nosníků. 5. Stabilita ohýbaných nosníků. 6. Návrh nosníků z lepeného lamelového dřeva.