Detail předmětu

Stavební podnik

FAST-BV006Ak. rok: 2022/2023

Řízení výroby ve stavebním podniku
Efektivnost podnikové stavební činnosti
Plánování ve stavebním podniku. Podniková evidence a informace.
Kontrola podnikové činnosti s uplatněním řídících systémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalosti řízení výroby ve stavebním podniku

Prerekvizity

Znalosti z pracovního inženýrství a základů kalkulace nákladů a tvorby cen ve stavebnictví, podnikových financí a účetnictví.

Osnovy výuky

1.–3. Náklady v podniku, teorie nákladů
4.–5. Materiálové hospodářství
6. Mzdy a pracovní síla
7. Pracovní stroje a zařízení
8. Efektivnost podnikové činnosti
9.–10. Plánování
11. Základní atributy Controllingu ve stavebním podniku
12. Základní atributy Benchmarkingu ve stavebním podniku
13. Podniková evidence

Učební cíle

Získání schopnosti řízení výrobních nákladů ve stavebním podniku s využíváním řídících systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Synek M. a kol. Manažerská ekonomika. Grada, 2011

(CS)

Grunenberg, S.,  Noble, F. Economics of Construction. Agenda Publishing, 2018

(EN)

Taušl Procházková, P., Jelínková, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Grada, 2018

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Náklady v podniku, teorie nákladů 4.–5. Materiálové hospodářství 6. Mzdy a pracovní síla 7. Pracovní stroje a zařízení 8. Efektivnost podnikové činnosti 9.–10. Plánování 11. Základní atributy Controllingu ve stavebním podniku 12. Základní atributy Benchmarkingu ve stavebním podniku 13. Podniková evidence

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrální práce

2. Kalendářní fond pracovní doby

3. Náklady na mzdy

4. Náklady na materiál

5. Náklady a výnosy

6. Výrobní kalkulace

7. Ukazatele výkonnosti

8-10. Modelování opatření pro následující rok

11. Vyhodnocení modelových opatření a kombinace

12. Kontrola, odevzdání práce a prezentace výsledků

13. Obhajoba práce